Thành ủy Cần Thơ sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 20-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI)
00:19 - 31/08/2017

(TGCT) Ngày 31/8/2017, Thành ủy Cần Thơ tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 05/11/2012 của Bộ Chính trị (khóa XI) “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới” (viết tắt là Chỉ thị số 20-CT/TW của Bộ Chính trị). Đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy; đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; đồng chí Lê Văn Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Cần Thơ đến dự và chủ trì hội nghị.


Đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy
trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW

Trong 05 năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp trong thực hiện Chỉ thị số 20- CT/TW của Bộ Chính trị, công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trên địa bàn thành phố có nhiều chuyển biến tích cực và đạt được nhiều kết quả đáng phấn khởi: các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tổ chức triển khai, tuyên truyền, quán triệt thực hiện Chỉ thị số 20- CT/TW với mọi hình thức phù hợp trong hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân đã góp phần nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới; tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách về chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em. Các chương trình mục tiêu đạt ở tỷ lệ khá cao, như: tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng giảm còn 10,7%, gần 100% trẻ em dưới 6 tuổi được cấp thẻ Bảo hiểm y tế, 98,8% trẻ em dưới 01 tuổi được tiêm chủng đầy đủ, hầu hết các em trong độ tuổi đều được uống Vitamin A; tất cả trẻ đến trường đều được chăm sóc, giáo dục và được hưởng các chính sách hỗ trợ theo đúng quy định; năm 2017 huy động trẻ vào tiểu học 100%, vào trung học cơ sở 94,3%; hơn 75% lượt trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được khám phân loại; 100% trẻ em mồ côi, lang thang và khuyết tật sống tại cơ sở Bảo trợ xã hội được chăm sóc, năm 2016, tỷ lệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt giảm còn 1%; hoạt động văn hóa, vui chơi cho trẻ em được quan tâm với nhiều hình thức phong phú, bổ ích qua các phong trào “Nghìn việc tốt”, “Nuôi heo đất vì bạn nghèo”, “Áo lụa tặng bà”, “Ngôi nhà khăn quàng đỏ; các cơ sở giáo dục thực hiện tốt vệ sinh môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm, Hội Phụ nữ các cấp tích cực tuyên truyền vận động thực hiện xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch” gắn với xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh… Đến cuối năm 2016, có 85/85 xã, phường, thị trấn được công nhận đạt tiêu chuẩn “Xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em”; công tác quản lý nhà nước về trẻ em, được củng cố, kiện toàn bộ máy...

Tại hội nghị, các đại biểu phát biểu tham luận đánh giá những mặt làm được, nghiêm túc, thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế cần khắc phục để thực hiện tốt chỉ thị trong thời gian tới. Đó là, các cấp ủy đảng, chính quyền ở một số nơi chưa thật sự chủ động, chưa quyết liệt trong việc tổ chức triển khai thực hiện chỉ thị; việc xây dựng chương trình, kế hoạch của địa phương, đơn vị trong công tác triển khai thực hiện chỉ thị còn chung chung, chưa cụ thể. Công tác phối hợp giữa các ngành, các cấp trong triển khai thực hiện chưa chặt chẽ, chưa đồng bộ. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật về chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em chưa thực hiện thường xuyên. Vẫn còn một bộ phận người dân ý thức chấp hành pháp luật về chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em chưa cao;...


Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố
trao Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW ​​​​​​. Ảnh: Ngọc Quy.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thành phố tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Thứ nhất, tăng cường sự chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự phối hợp của các ngành, các cấp trong tổ chức thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW của Bộ Chính trị nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về nội dung, tầm quan trọng của công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, đồng thuận cao trong nhân dân. Thứ hai, tiếp tục xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án về chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em; thực hiện tốt Chiến lược Phát triển Gia đình Việt Nam, Chương trình Hành động Quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2012 - 2020, Chương trình xây dựng nông thôn mới, xây dựng trường học an toàn, thân thiện và xây dựng cộng đồng vững mạnh, gắn với nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, phù hợp tình hình thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị. Thứ ba, tăng cường quản lý nhà nước; củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, tình nguyện viên làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em các cấp; quan tâm thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội cho trẻ em, đặc biệt là trẻ em gia đình nghèo, vùng dân tộc thiểu số; thường xuyên thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật có liên quan đến trẻ em, góp phần tạo điều kiện tốt nhất để trẻ em được sống trong môi trường an toàn, thân thiện và lành mạnh. Thứ tư, tăng cường sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội; giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc với các ban, ngành, đoàn thể trong hoạt động chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em. Thực hiện có hiệu quả việc giám sát và phản biện xã hội đối với việc xây dựng và thực hiện chính sách, pháp luật liên quan đến trẻ em; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, lên án các hành vi bạo lực, vi phạm pháp luật, vi phạm quyền trẻ em. Thứ năm, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động một cách sâu rộng và đồng bộ trong các ngành, các cấp, các đoàn thể, cơ quan, trường học, cộng đồng dân cư với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét về nhận thức, ý thức trách nhiệm đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em. Kịp thời tuyên truyền, biểu dương, khen thưởng; phát huy, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, tấm gương người tốt, việc tốt về chăm sóc, giáo dục và bảo vệ tẻ em. Đồng thời phê phán, lên án các hành vi vi phạm pháp luật, xâm hại, bạo lực, lôi kéo trẻ em vào hoạt động tội phạm. Thứ sáu, giao Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì, phối hợp Văn phòng Thành ủy và các cơ quan liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức thực hiện, thường xuyên báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy những khó khăn, vướng mắc để có hướng chỉ đạo, giải quyết kịp thời, nhằm thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW của Bộ Chính trị trong thời gian tới đạt kết quả cao nhất.

Dịp này, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ tặng Bằng khen cho 13 tập thể và 04 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW .

                                                                           Hoàng Oanh
 
Phòng Khoa giáo

126