Thành ủy sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản
23:29 - 16/05/2019

(TGCT) Ngày 16/5/2019, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản (Chỉ thị số 33-CT/TW). Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; đồng chí Nguyễn Xuân Hải, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy, chủ trì hội nghị. Tham dự còn có đồng chí Trần Hoàng Kiếm, Phó vụ trưởng, Vụ Công tác phía Nam, Ban Nội chính Trung ương;; các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy; Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố;…

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố,
phát biểu kết luận hội nghị.

Đại biểu tham dự hội nghị.

5 năm qua, các cấp ủy đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong thành phố đã triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 33-CT/TW; ban hành nhiều văn bản chỉ đạo và quan tâm kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, đảng viên. Nhờ vậy, tỷ lệ người người kê khai, công khai tài sản, thu nhập hàng năm đạt trên 99% so với tổng số người phải kê khai. Cụ thể, năm 2014 có 11.485 người kê khai, đạt 99,99%; năm 2015 có 12.582 người kê khai, đạt 99,92%; năm 2016 có 12.542 người kê khai, đạt tỷ lệ 99,95%; năm 2017 có 12.360 người kê khai, đạt tỷ lệ 99,99% và năm 2018 có 12.562 người kê khai, đạt 99,99%. Có 16 người kê khai tài sản và thu nhập trong các năm chậm là do bị bệnh hoặc đi học tập nước ngoài dài hạn. Trong 5 năm, tổng số bản kê khai đã công khai trong báo cáo là 61.531 bản, đạt tỷ lệ 100%, trong đó công khai bằng hình thức niêm yết là 29.226 bản, công khai bằng hình thức công bố tại cuộc họp là 32.305 bản. Nhìn chung, việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản được thực hiện đồng bộ, nhất quán, từng bước đi vào nền nếp, góp phần ngăn chặn, phòng, chống tham nhũng. Song song đó, công tác kiểm tra, giám sát được đặc biệt quan tâm, Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức 10 cuộc kiểm tra, giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, giải quyết khiếu nại, tố cáo,…; Ban Nội chính Thành ủy phối hợp cơ quan liên quan thực hiện 62 cuộc kiểm tra, giám sát; thanh tra các cấp tiến hành 65 cuộc thanh tra về việc thực hiện các quy định của pháp luật;…

Bên cạnh những kết quả đạt được, Ban Thường vụ Thành ủy đánh giá, việc thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW vẫn còn một số hạn chế như: một vài cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị chưa quan tâm chỉ đạo đúng mức nên cán bộ, đảng viên kê khai chưa cụ thể, rõ ràng, còn hình thức; nhận thức của một số cán bộ, đảng viên về việc kê khai tài sản, thu nhập còn chung chung nhất là về nội dung, cách thức, thời gian thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập; một số bản kê khai tài sản chưa giải trình rõ ràng về nguồn gốc tài sản tăng thêm…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐ ND thành phố lưu ý: Thời gian tới, các cấp ủy đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị cần tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 33-CT/TW và các quy định của Đảng và Nhà nước liên quan đến kê khai và kiểm soát kê khai tài sản, xem đây là một trong những giải pháp quan trọng về công tác phòng, chống tham nhũng. Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong công tác kê khai, kiểm soát việc kê khai tài sản tại cơ quan, đơn vị mình phụ trách. Đồng chí Phạm Văn Hiểu yêu cầu, các cơ quan, đơn vị nêu cao tính tự giác của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong việc kê khai tài sản. Các cơ quan chức năng cần quan tâm công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát về minh bạch tài sản, thu nhập hằng năm của các cơ quan, đơn vị, địa phương để kịp thời phát hiện xử lý nghiêm minh những trường hợp vi phạm kê khai tài sản thu nhập và kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập. Đồng thời, nâng cao chất lượng công tác tự kiểm tra tại các cơ quan, đơn vị về kê khai và kiểm soát kê khai tài sản đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thuộc đối tượng cấp mình quản lý, góp phần thực hiện tốt giải pháp phòng chống tham nhũng từ cơ sở…

Tin, ảnh: Phong Dinh

1053