Thành ủy tổng kết 15 năm thực hiện nghị quyết về hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam
20:24 - 14/09/2019

(TGCT) Ngày 13/9/2019, đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố và đồng chí Nguyễn Xuân Hải, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng  Ban Nội chính Thành ủy Cần Thơ chủ trì Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 24/5/2005 của Bộ Chính trị (khóa XI) về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 (gọi tắt là Nghị quyết số 48-NQ/TW).

Tham dự Hội nghị còn có đồng chí Thái Anh Hùng, Phó vụ trưởng Vụ Pháp luật; đồng chí Trần Hoàng Kiếm, Phó vụ trưởng Vụ Công tác phía Nam Ban Nội chính Trung ương; Thường trực  HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ; các đồng chí Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố; lãnh đạo sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố và quận, huyện...

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố
 phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.


Đại biểu tham dự hội nghị.

Qua 15 thực hiện Nghị quyết 48-NQ/TW thành phố Cần Thơ triển khai nghiêm túc đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và thi hành pháp luật, cơ bản đáp ứng được yêu cầu của Nghị quyết và thực tiễn của thành phố. Việc thực hiện Nghị quyết được tiến hành khá đồng bộ với cải cách hành chính, cải cách tư pháp có trọng tâm, trọng điểm; đảm bảo hiệu lực hiệu quả thi hành pháp luật ở địa phương. Công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật đã có những chuyển biến tích cực, cụ thể, HĐND các cấp đã ban hành 1.323 nghị quyết, UBND các cấp ban hành 1.255 quyết định và 250 chỉ thị. Chất lượng các văn bản đến nay còn hiệu lực đều đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, có tính thứ bậc, khả thi cao và đi vào thực tiễn cuộc sống. Hàng năm, thành phố đền ban hành kế hoạch kiểm tra, rà soát và xử lý văn bản quy phạm pháp luật. Qua đó đã rà soát 2.487 văn bản quy phạm pháp luật do HĐND và UBND thành phố ban hành; bãi bỏ 1.474 văn bản hết hiệu lực; bãi bỏ một phần hoặc ban hành văn bản thay thế đối với 15 văn bản hết hiệu lực một phần; kiến nghị sửa đổi, bổ sung, ban hành mới 58 văn bản. UBND thành phố tự kiểm tra 836 văn bản, qua đó phát hiện bãi bỏ hoặc ban hành văn bản thay thế đối với 5 văn bản hành chưa đúng thẩm quyền hoặc chưa phù hợp với pháp luật. Trong công tác xử lý vi phạm pháp luật, thành phố có trên 12 lĩnh vực chuyên ngành có vi phạm hành chính, bình quân hàng năm số vụ vi phạm hành chính trên địa bàn thành phố là trên 83.000 vụ việc. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được quan tâm thường xuyên, đồng thời đổi mới các giải pháp nâng cao hiêu quả phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật phù hợp với từng đối tượng, địa bàn như: tuyên truyền miệng, tập huấn, tủ sách pháp luật, câu lạc bộ pháp luật, quán cà phê pháp luật, mô hình ngày pháp luật,…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố khẳng định những kết quả 15 năm qua thực hiện Nghị quyết 48-NQ/TW của Bộ Chính trị tại thành phố có ý nghĩa quan trọng, đồng thời đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị- xã hội thành phố tiếp tục triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 48-NQ/TW và các văn bản của Trung ương về xây dựng và hoàn thiện pháp luật. Đồng thời đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền; nâng cao nhận thức của Nhân dân về quyền và lợi ích của việc chấp hành pháp luật. Bên cạnh đó, thực hiện đồng bộ các biện pháp, tạo điều kiện thuận lợi cho các tầng lớp Nhân dân tham gia đóng góp, xây dựng các văn bản pháp luật của địa phương và các cơ quan Nhà nước cấp trên, góp phần xây dựng văn bản pháp luật sát với tình hình thực tế. Đề nghị thủ trưởng các cơ quan, đơn vị địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống các văn bản pháp luật; kịp thời phát hiện các văn bản không còn phù hợp với pháp luật, kiến nghị sửa đổi, bổ sung đúng quy định của pháp luật; khắc phục việc không cập nhật kịp thời các văn bản pháp luật mới tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình phụ trách. Đồng chí Phạm Văn Hiểu đề nghị HĐND các cấp và Mặt trận Tổ quốc các cấp phát huy vai trò giám sát, phản biện việc thi hành pháp luật của các cơ quan, đơn vị, địa phương, kịp thời phát hiện những sai sót, yếu kém và kiến nghị sửa đổi, bổ sung các chính sách cho phù hợp với thực tiễn đời sống xã hội, góp phần xây dựng hệ thống chính trị thành phố trong sạch, vững mạnh; Ban Nội chính Thành ủy, Văn phòng Thành ủy phối hợp với các sở, ban, ngành bổ sung, cập nhật số liệu và hoàn thiện báo cáo như đóng góp của các đại biểu tại hội nghị…

Tin, ảnh: Trấn Giang

39