Thới Lai khai giảng lớp Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính hệ không tập trung, khóa 91
21:59 - 10/03/2018

(TGCT) Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Thới Lai vừa phối hợp với Trường Chính trị TP cần Thơ tổ chức lễ khai giảng lớp Trung cấp Lý luận chính trị- hành chính hệ không tập trung, khóa 91 (2018-2020).

Khai giảng lớp Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính hệ không tập trung, khóa 91.

Tham gia có 76 học viên là cán bộ các ban ngành, đoàn thể và các xã, thị trấn của huyện Thới Lai. Trong thời gian 14 tháng, học viên sẽ học tập 6 phần học (10 môn học) với 1.056 tiết, trang bị những kiến thức lý luận cơ bản như: Những vấn đề cơ bản về Chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản Việt Nam và lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; những vấn đề cơ bản về hệ thống chính trị, nhà nước, pháp luật và quản lý hành chánh nhà nước; đường lối, chính sách của Đảng nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội; kỹ năng lãnh đạo, quản lý và nghiệp vụ công tác Đảng, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể nhân dân; tình hình nhiệm vụ của địa phương; nghiên cứu thực tế cuối khóa và thi tốt nghiệp, viết khóa luận tốt nghiệp.

Từ khi thành lập trung tâm đến nay, huyện Thới Lai đã liên kết tổ chức 8 lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính không tập trung tại huyện. Năm 2017, Huyện Thới Lai đã cử 4 đồng chí tham gia lớp cao cấp chính trị, 22 đồng chí tham gia lớp trung cấp chính trị; tổ chức 7 lớp bồi dưỡng kết nạp đảng, bồi dưỡng chính trị cho cán bộ, đảng viên. Qua đó, góp phần từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và năng lực chuyên môn phục vụ yêu cầu công tác trong tình hình mới…

Tin, ảnh: Cẩm Tú

 

219