Thới Lai kiểm tra, giám sát việc xây dựng xã văn hóa - nông thôn mới
00:30 - 25/08/2017

(TGCT) Đồng chí Nguyễn Văn Hoàng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Thới Lai đã đến xã Trường Thành kiểm tra, giám sát việc xây dựng xã văn hóa - nông thôn mới.

Xã Trường Thành là 1 trong 2 xã được huyện Thới Lai chọn ra mắt xã nông thôn mới năm 2017. Đến thời điểm hiện nay, xã đã thực hiện đạt 16/19 tiêu chí nông thôn mới, hiện nay còn 3 tiêu chí chưa đạt là Tiêu chí số 5 (trường học), Tiêu chí số 6 (cơ sở vật chất văn hóa) và Tiêu chí số 15 (y tế). Tại buổi kiểm tra, lãnh đạo xã cũng đã nêu lên những khó khăn, vướng mắc cũng như báo cáo một số tiêu chí chưa đạt chất lượng theo yêu cầu. Bên cạnh đó, 3 tiêu chí chưa đạt cần nguồn vốn lớn để đầu tư hoàn thành. Về công tác thực hiện xã văn hóa, đến nay xã đã đạt 5/5 tiêu chuẩn, đạt tỷ lệ 100%.

Tại buổi kiểm tra, đồng chí Nguyễn Văn Hoàng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Thới Lai chỉ đạo: Phòng Văn hóa huyện phối hợp với xã Trường Thành giám sát, kiểm tra để thực hiện đồng bộ các tiêu chí, thiết chế văn hóa xã, ấp; tập trung cả hệ thống chính trị, có phân công trách nhiệm cụ thể để thực hiện vận động nhân dân tham gia Bảo hiểm y tế đạt chỉ tiêu 85%; rà soát lại các tiêu chí để tiếp tục duy trì nâng cấp các tiêu chí đã đạt. Đồng thời, xã cần quan tâm công tác tuyên truyền cho người dân hiểu rõ về xây dựng nông thôn mới để tích cực hưởng ứng; quan tâm cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp; kiểm tra, vận động nhân dân nâng cấp các tuyến lộ, phấn đấu hoàn thành các tiêu chí còn lại, nhằm để ra mắt xã nông thôn mới Trường Thành vào cuối năm 2017.

Cẩm Tú

47