Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) gắn với nhiệm vụ chính trị địa phương
23:19 - 29/01/2020

(TGCT) Những năm qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn thành phố Cần Thơ ngày càng đi vào nền nếp; các cấp, các ngành đã tổ chức tuyên truyền và thực hiện đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của từng cấp, từng ngành nói riêng, nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ thành phố nói chung. Năm 2019, thành phố triển khai học tập chuyên đề “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống của Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, trọng tâm là xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu có tác phong làm việc khoa học, sâu sát cơ sở, tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân.

Đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ tặng quà cho gia đình chính sách và hộ có hoàn cảnh khó khăn huyện Vĩnh Thạnh. Ảnh: Tấn Vĩnh. 

Đồng chí Phạm Văn Hiểu (đứng đầu), Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ thăm đồng nắm tình hình sản xuất lúa đông xuân tại huyện Thới Lai. Ảnh: Khánh Trung.

Đồng chí Lê Quang Mạnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ  thăm hỏi, động viên và hỗ trợ bà Trần Thị Chính cùng các hộ dân có nhà bị ảnh hưởng sạt lở và sụp đổ hoàn toàn do sạt lở tại kênh Cái Sắn, dọc Quốc lộ 80 thuộc ấp Vĩnh Lân, xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh. Ảnh Hà Văn.

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW góp phần thúc đẩy công tác cải cách hành chính, chấn chỉnh lề lối, tác phong công tác của cán bộ, đảng viên

Thời gian qua, thành phố đã xác định việc đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với nâng cao đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp làm khâu đột phá, nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Năm 2019, Thành ủy xác định chủ đề “Đẩy mạnh cải cách hành chính, tập trung đầu tư phát triển, nâng cao đời sống Nhân dân”.

Với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Thành ủy, các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị đã nghiêm túc triển khai các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động công vụ, nhằm nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả hoạt động và chất lượng phục vụ Nhân dân và doanh nghiệp trên địa bàn. Trong năm, thành phố ban hành nhiều văn bản chỉ đạo công tác cải cách hành chính, đặc biệt là Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 30/10/2019 về việc tăng cường thực hiện cải cách hành chính, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động công vụ.

Theo đó, thành phố chú trọng chỉ đạo các địa phương, đơn vị cải tiến chất lượng tham mưu, tổng hợp văn bản, đảm bảo cả về nội dung và hình thức, nâng dần chất lượng soạn thảo văn bản; quan tâm công tác thẩm định, xây dựng nội dung cuộc họp theo hướng chọn việc trọng tâm, rút ngắn thời gian, nâng cao chất lượng cuộc họp. Chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy. Hiện nay, tất cả các cơ quan Nhà nước trên địa bàn thành phố đã gửi và nhận văn bản điện tử liên thông từ cấp thành phố đến cấp xã. Nhiều cơ quan, đơn vị xóa bỏ những thủ tục hành chính rườm rà, gây khó khăn cho doanh nghiệp, Nhân dân; bổ sung, xây dựng quy chế làm việc, xây dựng bộ quy tắc ứng xử theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong đó quy định rõ thái độ, trách nhiệm thực hiện văn hóa giao tiếp, văn hóa ứng xử, văn hóa công sở,… qua đó đã chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, tạo được những chuyển biến khá rõ nét về kỷ luật, kỷ cương hành chính; đổi mới phong cách gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với Nhân dân; chống bệnh hình thức, bệnh thành tích; nâng cao tinh thần trách nhiệm, “nói đi đôi với làm”, góp phần nâng cao niềm tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương.

Thành ủy Cần Thơ biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập
và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ảnh: Phan Ny.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các phong trào thi đua yêu nước góp phần quan trọng và tạo sự chuyển biến rõ nét trong thực hiện nhiệm vụ chính trị

Trong 03 năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp quán triệt sâu sắc việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải bằng hành động, việc làm cụ thể, thiết thực, gắn việc học tập và làm theo Bác với các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đơn vị. Nhiều cách làm hay, mô hình có hiệu quả được các cấp ủy Đảng quan tâm đúng mức, phù hợp địạ phương, cơ quan, đơn vị, tạo hiệu ứng tích cực trong xã hội. Tiêu biểu như các mô hình “Tổ nhà trọ an toàn và văn minh”, “Cổng trường an toàn, văn minh”, “Câu lạc bộ tiểu thương”, “Tương trợ công đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn” của quận Bình Thủy. Mô hình: tổ hợp tác trồng vú sữa tím ở phường Trường Lạc; “Thắp sáng quê hương” của khu vực Thới Trinh C, phường Thới An; “Đồng cảm và chia sẻ” của Hội Cựu Chiến binh phường Châu Văn Liêm… ở quận Ô Môn. Thới Lai với các mô hình nâng cao chất lượng và thái độ phục vụ Nhân dân trong cải cách hành chính; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; giỏi chuyên môn, vững nghiệp vụ, chuẩn tác phong; câu lạc bộ nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi; câu lạc bộ phụ nữ tiết kiệm - không đánh bài - số đề… Ngoài ra, còn rất nhiều những mô hình hay sáng tạo trong sản xuất kinh doanh, cải cách hành chính; xây dựng các mô hình “Dân vận khéo” trong quần chúng Nhân dân; chung tay xây dựng nông thôn mới… Tất cả đã thúc đẩy mạnh mẽ phong trào thi đua yêu nước, góp phần nâng cao việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Giai đoạn từ 2016 - 2019, thành phố đã khen thưởng 702 tập thể và 1.177 cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó, Thành ủy tuyên dương 108 tập thể, 149 cá nhân; cấp ủy trực thuộc tuyên dương 594 tập thể và 1.102 cá nhân. Từ đó, việc học và làm theo Bác không còn là khẩu hiệu mà đã dần thấm sâu, trở thành việc làm thường xuyên, tự thân trong công việc, trong cuộc sống hàng ngày của cán bộ, đảng viên và của mỗi người.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại thành phố Cần Thơ còn một số hạn chế, như: Việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW chưa gắn với chức năng, nhiệm vụ được giao, xây dựng kế hoạch “làm theo” chưa cụ thể; vẫn còn tâm lý đợi hướng dẫn của cấp trên; chưa phát huy tính chủ động, sáng tạo gắn với tình hình thực tế của địa phương. Trong quá trình thực hiện các tiêu chí làm theo còn thiếu cách làm mới hoặc những khâu đột phá trong biện pháp thực hiện, nên kết quả có lúc chưa thật sự nổi bật; chưa xây dựng được mô hình mới làm theo Bác để nhân rộng…

Tuổi trẻ thành phố thắp đuốc truyền thống đoàn kết quyết tâm thực hiện “Năm thanh niên tình nguyện 2019” và phát động thực hiện “Tuổi trẻ Cần Thơ nhớ lời Di chúc theo chân Bác” nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Quốc Thái.

Từ những kết quả và kinh nghiệm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị trong thời gian qua, xin đề xuất một số nội dung sau:

Thứ nhất, nhất quán quan điểm, việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và chuyên đề hàng năm là công việc thường xuyên, liên tục và trọng tâm là chuyển từ “học tập” sang “làm theo” Bác, gắn với thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xác định vai trò của cấp ủy và lãnh đạo các cấp trong tổ chức thực hiện, đây là giải pháp hàng đầu, đóng vai trò quyết định trực tiếp đến hiệu quả việc học tập trong từng cơ quan, đơn vị, đến từng cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Thứ hai, học tập phong cách lãnh đạo, phong cách làm việc của Bác đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi người cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp phải nâng cao ý thức trách nhiệm, thật sự phát huy dân chủ, chấp hành kỷ cương, phải sâu sát cơ sở, công việc, gắn bó với cấp dưới, với thực tiễn, với Nhân dân, nói phải đi đôi với làm, xây dựng quyết tâm chính trị cao để mỗi đơn vị, cá nhân phải luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Gắn với nhiệm vụ chính trị địa phương, đơn vị, các cấp ủy đảng phải chú ý phát hiện những mô hình hay, cách làm mới, những cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác định kỳ có sơ, tổng kết, nhân rộng để mọi người cùng nhau học tập.

Thứ ba, vai trò nêu gương của người đứng đầu, đây là một giải pháp đặc biệt quan trọng. Người đứng đầu các cấp ủy, cơ quan, đơn vị phải thật sự nêu gương trong học tập, trong rèn luyện phương pháp, tác phong làm việc. Việc nêu gương của người lãnh đạo có tác động rất lớn đến cấp dưới, với quần chúng Nhân dân, Bác chỉ rõ: “tự mình phải chính trước, mới giúp đỡ người khác chính” và “một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”. Cán bộ, đảng viên càng giữ vị trí cao, vị trí quan trọng, nhất là người đứng đầu phải nêu gương tự phê bình và phê bình, tích cực đổi mới phương pháp, tác phong làm việc khoa học, thiết thực, hiệu quả.

Thứ tư, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức đảng, đây là công việc thường xuyên, là trách nhiệm của mọi tổ chức đảng và cả hệ thống chính trị, cần phát huy vai trò giám sát của tổ chức quần chúng, đổi mới phương pháp kiểm tra, kết hợp kiểm tra thường xuyên với kiểm tra đột xuất, cấp trên kiểm tra, giám sát cấp dưới, phát huy vai trò tự kiểm tra tại các chi bộ... Làm tốt công việc này sẽ góp phần tích cực trong học tập và làm theo Bác. Phát huy vai trò ban tuyên giáo các cấp trong việc tham mưu cho các cấp ủy đảng trong việc đôn đốc, kiểm tra, phát hiện cách làm hay trong việc tổ chức triển khai học tập, những cách làm sáng tạo, thiết thực, hiệu quả của các địa phương, đơn vị và đề xuất khen thưởng, đồng thời, phát hiện những việc làm chưa tốt để chấn chỉnh.

***

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một chủ trương lớn, liên tục, lâu dài của Đảng ta. Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị đã nêu rõ: “Việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là “một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu”. Trước yêu cầu bức thiết, cấp bách của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay, đòi hỏi mỗi chúng ta vận dụng, phát triển sáng tạo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các lĩnh vực đời sống xã hội, nhất là cần tập trung quán triệt và thực hiện những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

                                                                                                       H.D

146