Tình hình phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố Cần Thơ (tính đến 17 giờ ngày 21 tháng 3 năm 2020)
21:56 - 21/03/2020
29