Triển khai các hoạt động tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ XIV
13:30 - 27/08/2020

(TGCT) Thực hiện Kế hoạch số 17-KH/BDVTW ngày 02/6/2020 của Ban Dân vận Trung ương về tổ chức hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng, tuyên dương điển hình “Dân vận khéo” toàn quốc, Đại hội thi đua yêu nước ngành dân vận. Nhằm tiếp tục tuyên truyền, tăng cường nhận thức, trách nhiệm của hệ thống chính trị đối với công tác dân vận của Đảng; nâng cao hiệu quả công tác dân vận, góp phần củng cố mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng với Nhân dân, niềm tin của Nhân dân đối với Đảng trong tình hình mới; đồng thời, tôn vinh, biểu dương các điển hình “Dân vận khéo” của hệ thống chính trị và các hoạt động kỷ niệm đảm bảo phù hợp, tiết kiệm, thiết thực, hiệu quả.

Ban Thường vụ Thành ủy xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2020), như sau: Một là, tham dự hoạt động do Ban Dân vận Trung ương tổ chức: Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác dân vận, tuyên dương điển hình “Dân vận khéo” toàn quốc, Đại hội thi đua yêu nước ngành dân vận; tham dự hoặc phối hợp truyền hình trực tuyến Trao giải cuộc thi báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo” giai đoạn 2017 - 2020. Hai là, tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng, cụ thể: Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2020), tuy nhiên, tùy vào tình hình thực tế trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, Ban Dân vận Thành ủy phối hợp chặt chẽ ngành Y tế và các cơ quan liên quan xây dựng phương án hợp lý, đúng các văn bản quy định của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ và khuyến cáo của Bộ Y tế về phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Song song đó, biên soạn kỷ yếu chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2020).

Để tổ chức thực hiện tốt các hoạt động trên, Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo (1) các quận ủy, huyện ủy, các ban xây dựng Đảng của Thành ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn và đảng ủy trực thuộc Thành ủy theo đúng chức năng nhiệm vụ chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể thực hiện công tác tuyên truyền, tổ chức các nội dung, các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng hiệu quả, tiết kiệm, phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương, đơn vị. (2) Văn phòng Thành ủy phối hợp với Ban Dân vận Thành ủy và các cơ quan có liên quan thẩm định nội dung, chương trình, kinh phí tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng đảm bảo chặt chẽ, đúng theo quy định. (3) Báo Cần Thơ, Đài Phát thanh và truyền hình thành phố xây dựng chuyên trang, chuyên mục, tăng cường các tin bài tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng; tiếp tục phát hiện, tuyên truyền, biểu dương các tập thể, cá nhân, mô hình điển hình tiêu biểu trong phong trào thi đua xây dựng mô hình điển hình “Dân vận khéo” trên địa bàn thành phố trong thời gian qua. (4) Ban Dân vận Thành ủy cần bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Dân vận Trung ương, chủ trì, phối hợp Văn phòng Thành ủy và các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu chuẩn bị đầy đủ nghiêm túc các phần việc theo nội dung phân công để triển khai thực hiện tốt các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng.

Tải Kế hoach 227

Hoàng Oanh
 

121