Trong mắt cỏ mùa thu
21:12 - 06/09/2020

Sương nói gì trong mắt cỏ mùa thu/

Ngây ngô gió giấu lời thương vụng dại/

Chỉ vạt nắng đem tơ trời về lại/

Buộc lá sen khô hương nhớ nhu mì

Đi tìm gì tung cánh vỗ chim di

Ngày cỏ rối giọt buồn len lén mọc

Sông lơ đãng vờ như không thèm khóc

Chút ưu tư nức nở lượn sóng thầm...

 

Thu đọng gì trong mắt cỏ xa xăm

Mùa man mác chiếc lá vàng neo đợi

Hằng mong ước một điều xa tầm với

Thu nghe không, lời cỏ thầm thì...

                                             TỊNH BÌNH
                                      Theo Báo Cần Thơ

60