Tuổi thơ
15:57 - 23/10/2018

Tôi về trú lại mái hiên/
Nghe mưa nắng dội vào miền ấu thơ

Ầu ơ lá rụng đê bờ
Diều ai vừa thả đồi mơ. Lên trời

Mẹ ngồi giặt áo đem phơi
Trưa hong môi nẻ ru lời ca dao

Chuồn chuồn bay thấp bay cao
Tôi bay trên gánh hư hao mẹ oằn

Hoa cau rụng trắng vườn trăng
Mùa xa. Tôi với muộn mằn chân quê

Một ngày níu bước sơn khê
Tôi xin làm cỏ ngủ mê sân hè.

                                        Kai Hoàng
                           Nguồn: http://baocantho.com.vn

48