Một số hình ảnh hoạt động tháng 9 của Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ

1. Đồng chí Trần Việt Trường - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy thông qua chương trình công tác tại lễ ký kết phối hợp tuyên truyền giữa Công an thành phố; Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ giai đoạn 2016 - 2020. Ảnh: Huỳnh Phương.

2.Đại diện lãnh đạo ba đơn vị tham gia ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền giữa Công an thành phố; Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ giai đoạn 2016 - 2020. Ảnh: Huỳnh Phương.

3. Lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBMTTQ Việt Nam TP.Cầ Thơ tặng hoa chúc mừng và chúc chương trình ký kết phối hợp tuyên truyền giữa Công an thành phố; Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ giai đoạn 2016 - 2020. Ảnh: Huỳnh Phương.

4. Đồng chí Trần Việt Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy phát biểu tổng kêt Hội thảo khoa học “Văn học, nghệ thuật trong thực hiện tiêu chuẩn người Cần Thơ trí tuệ, năng động, nhân ái, hào hiệp, thanh lịch”. Ảnh: Huỳnh Phương.

5. Đồng chí Lê Thị Sương Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy phát biểu kết luận hội nghị Báo cáo viên tháng 9 năm 2016. Ảnh: Huỳnh Phương.

6.Đồng chí Trần Văn Kiệt, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy trao tài liệu, đĩa "Bộ giáo án điện tử" cho Ban Tuyên giáo, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị các quận, huyện và Ban Tuyên giáo (Tuyên huấn) các đảng ủy trực thuộc Thành ủy. Ảnh: Thanh Thy.

Trấn Giang (tổng hợp)