Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ

Ngày 15/9/2016, tại Trụ sở Trung ương, Bộ Chính trị đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ cho ý kiến về việc tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 17/5/2005 của Bộ Chính trị khóa IX về "Xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa". Dưới đây là mộ số hình ảnh tại buổi làm việc.

Trấn Giang (tổng hợp)