Thành ủy Cần Thơ: Hội nghị triển khai, quán triệt, học tập Nghị quyết Trung ương 04, khóa XII của Đảng và Nghị quyết, kết luận Bộ Chính trị (khóa XII).

Trang thông tin điện tử Tuyên giáo Cần Thơ tổng hợp ảnh triển khai, quán triệt, học tập Nghị quyết Trung ương o4, khóa XII của Đảng và Nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị (khóa XII).

 

Văn Thành (tổng hợp)