Hoạt động Ban Tuyên giáo Thành ủy 5 tháng đầu năm 2017

(TGCT) 5 tháng đầu năm 2017, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả. Dưới đây là một số hình ảnh tiêu biểu, trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Trấn Giang (tổng hợp)