Hoạt động tiêu biểu Thành ủy tháng 8, 9, 10/2017

(TGCT) Thành ủy Cần Thơ đã triển khai nhiều hoạt động sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và Thành ủy; triển khai hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; kiểm tra hoạt động cơ sở…, dưới đây là một số hình ảnh tiêu biểu…

Trấn Giang (tổng hợp)