Hoạt động Ban Tuyên giáo Thành ủy tháng 1, 2 năm 2018

(TGCT) Trong hai tháng 1 và 2 năm 2018, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã tổ chức nhiều hoạt động, trân trọng giới thiệu một số hình ảnh tiêu biểu.

Trấn Giang (tổng hợp)