Hình ảnh hoạt động tiêu biểu của lãnh đạo Thành ủy trong tháng 3, 4,5/2018

(TGCT) Trong tháng 3,4,5 lãnh đạo Thành ủy tham gia nhiều hoạt động diễn ra trên địa bàn thành phố, Trang Thông tin điện tử Tuyên giáo trân trọng giới thiệu một số hoạt động tiêu biểu.

Trấn Giang (tổng hợp)