Hoạt động Ban Tuyên giáo Thành ủy tháng 10,11,12-2018

(TGCT) Trong quý IV năm 2018, Ban Tuyên giáo Thành ủy tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động triển khai thực hiện nhiệm vụ, trân trọng giới thiệu một số hoạt động tiêu biểu.

Trấn Giang (tổng hợp)