Ban Tuyên giáo Quận ủy Ninh Kiều triển khai công tác tuyên giáo năm 2023

Thứ ba - 17/01/2023 05:43 31 0
Ban Tuyên giáo Quận ủy Ninh Kiều vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2022 và đề ra phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2023.
17 1 btg2
Ban Tuyên giáo Quận ủy Ninh Kiều biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022.
17 1 btg

Trong năm 2022, công tác tuyên giáo Ninh Kiều đạt nhiều kết quả nổi bật: Ban Tuyên giáo Quận ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Quận ủy Ninh Kiều triển khai hướng dẫn đến các chi bộ và đảng bộ trực thuộc Quận ủy nghiên cứu, học tập, quán triệt Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XIII), đạt tỷ lệ 98,66 %; tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII, đạt tỷ lệ 98,77 %; Ban Tuyên giáo Quận ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Quận ủy tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề toàn khóa, chuyên đề năm 2022, tại 57 chi bộ, đảng bộ trực thuộc Quận ủy, tỷ lệ 98,96%. Toàn Đảng bộ quận có 9.061/10.054 đảng viên đăng ký học tập và làm theo Bác, đạt tỷ lệ 90,12%. Bên cạnh đó, kịp thời tham mưu Ban Thường vụ Quận ủy sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; tổ chức cho 100% cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên tại các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Quận ủy tham dự kiểm tra nhận thức lý luận chính trị. Ban Chỉ đạo 35 NK tăng cường công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng. Phối hợp, Văn phòng Quận ủy Nimnh Kiều tổ chức 08 cuộc Hội nghị Báo cáo viên Trung ương hàng tháng bằng hình thức trực tuyến từ Trung ương đến điểm cầu Thành ủy Cần Thơ. Phối hợp Trung tâm Chính trị quận tổ chức Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi năm 2022 và tổ chức Hội thảo khoa học về “Nâng cao chất lượng tuyên truyền, giáo dục Lịch sử Đảng bộ quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ”; phối hợp với Văn phòng Quận ủy tổ chức 09 buổi Hội nghị trực tuyến; Ban Tuyên giáo Quận ủy đã tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo cho cán bộ tuyên giáo cơ sơ năm 2022, có 291 học viên tham dự.

Trong lĩnh vực Khoa giáo đã kịp thời tham mưu lãnh đạo Ban Tuyên giáo cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện tốt công tác khoa giáo; phối hợp tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện và sơ kết, tổng kết kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Thành ủy trên lĩnh vực công tác khoa giáo. Ngoài ra, Ban Tuyên giáo Quận ủy phối hợp Phòng Giáo dục và Đào tạo; Trung tâm Chính trị và Trung tâm Y tế quận tổ chức bồi dưỡng chính trị hè năm 2022 cho đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục trên địa bàn quận. Qua đó đã tổ chức 14 lớp, 2.263 học viên tham gia học tập...

Tại hội nghị đã triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023, trong đó tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như: Tham mưu Thường trực Quận ủy Ninh Kiều tổ chức triển khai, học tập, quán triệt và tổ chức sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và địa phương như: Nghị quyết số 45/2022/QH15; Nghị quyết số 13-NQ/TW; Nghị quyết số 06-NQ/TW của Bộ Chính trị và các nghị quyết, chương trình, đề án của Thành ủy; sơ kết 02 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW; sơ kết chương trình phối hợp thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm giữa Ban Tuyên giáo Quận ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều giai đoạn 2021-2026. Bên cạnh đó, tiếp tục tham mưu Thường trực Quận ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện và tuyên truyền có hiệu quả chuyên đề toàn khóa, chuyên đề năm 2023 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; duy trì tổ chức họp giao ban an ninh tư tưởng - khoa giáo và hội nghị báo cáo viên; chỉ đạo các đơn vị tổ chức tuyên truyền có hiệu quả các ngày lễ kỷ niệm trọng đại của đất nước, địa phương, công tác phòng chống dịch bệnh, an toàn vệ sinh thực phẩm, lịch sử đảng bộ địa phương; tham mưu Thường trực Quận ủy tổ chức kiểm tra nhận thức lý luận chính trị năm 2023 cho cán bộ, đảng viên của Đảng bộ; phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức bồi dưỡng chính trị hè cho cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên của các trường trên địa bàn quận; thường xuyên tham mưu củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo 35 NK; các phường xây dựng và thực hiện chương trình phối hợp thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm giữa Ban Tuyên giáo, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân giai đoạn 2021-2026...
 
Tin, ảnh: Thanh Hải
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây