Học và làm theo lời Bác

Tuổi trẻ thị trấn Thạnh An vì lợi ích cộng đồng

Tuổi trẻ thị trấn Thạnh An vì lợi ích cộng đồng

 •   01/11/2023 04:08:58 PM
 •   Đã xem: 50
Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thời gian qua, Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thị trấn Thạnh An, huyện Vĩnh Thạnh đã tập trung công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, gắn với công việc chuyên môn của từng cán bộ, đoàn viên và thanh niên trên địa bàn.
Vận dụng tư tưởng “chính trị sáng suốt” của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong công tác xây dựng Đảng hiện nay

Vận dụng tư tưởng “chính trị sáng suốt” của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong công tác xây dựng Đảng hiện nay

 •   12/10/2023 09:13:28 AM
 •   Đã xem: 397
“Chính trị sáng suốt” trong di sản Hồ Chí Minh xét đến cùng chính nói đến cái hay, cái đẹp, và nói đến các giá trị bền vững của một nền chính trị hướng đến sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Trong giai đoạn cách mạng ở nước ta hiện nay, nghiên cứu, vận dụng quan điểm về “chính trị sáng suốt” có ý nghĩa lý luận và thực tiễn to lớn, đối với sự nghiệp cách mạng nói chung và công tác xây dựng Đảng về chính trị nói riêng.
Tư tưởng “trọng dân” của Chủ tịch Hồ Chí Minh và bài học trong xây dựng chính quyền vì nhân dân phục vụ hiện nay

Tư tưởng “trọng dân” của Chủ tịch Hồ Chí Minh và bài học trong xây dựng chính quyền vì nhân dân phục vụ hiện nay

 •   26/09/2023 03:38:50 PM
 •   Đã xem: 156
Tư tưởng “trọng dân” của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một nội dung cơ bản, quan trọng và xuyên suốt trong toàn bộ sự nghiệp cách mạng của Người, đến nay vẫn còn nguyên giá trị lý luận và thực tiễn. Việc nghiên cứu và vận dụng tư tưởng “trọng dân” của Người trong xây dựng chính quyền vì nhân dân phục vụ có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu Đại hội XIII của Đảng đề ra.
19 9 BT

Học và làm theo Bác gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn

 •   19/09/2023 04:42:06 PM
 •   Đã xem: 211
Thời gian qua, Chi bộ Trường Tiểu học Trà An (quận Bình Thủy) lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc học tập và làm theo Bác bằng nhiều cách làm thiết thực, góp phần tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên.
Hành trình học tập và làm theo lời Bác của cựu chiến binh TP Cần Thơ: Bài cuối: Trọn đời học Bác, theo Ðảng

Hành trình học tập và làm theo lời Bác của cựu chiến binh TP Cần Thơ: Bài cuối: Trọn đời học Bác, theo Ðảng

 •   12/09/2023 12:19:34 PM
 •   Đã xem: 90
Suốt 20 năm qua, các cấp Hội Cựu chiến binh (CCB) TP Cần Thơ đã học tập và làm theo lời Bác từ Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 27-3-2003 của Ban Bí thư Trung ương Ðảng (khóa IX) về “Ðẩy mạnh nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới” đến Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14-5-2011 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Kết luận số 01-KL/TW ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Chỉ thị số 05). Trong mỗi giai đoạn, các cấp Hội CCB có những việc làm thiết thực và xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên. Từ đó, ra sức học và làm theo Bác bằng tấm lòng, tình cảm, trách nhiệm của những người kế thừa, phát huy giá trị văn hóa “Bộ đội Cụ Hồ”.
Hành trình học tập và làm theo lời Bác của cựu chiến binh TP Cần Thơ: Bài 3: “Thật thà nhúng tay vào việc...”

Hành trình học tập và làm theo lời Bác của cựu chiến binh TP Cần Thơ: Bài 3: “Thật thà nhúng tay vào việc...”

 •   11/09/2023 10:58:27 AM
 •   Đã xem: 56
“Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công” và “Phải thật thà nhúng tay vào việc”… Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh (CCB) TP Cần Thơ luôn phát huy vai trò nòng cốt trong vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh ở địa phương. Qua đó, các cấp Hội CCB triển khai nhiều mô hình Dân vận khéo hiệu quả, có sức lan tỏa, được khen thưởng ở các cấp…
Kết quả và kinh nghiệm triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện các phong trào, các cuộc vận động

Kết quả và kinh nghiệm triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện các phong trào, các cuộc vận động

 •   06/09/2023 11:23:57 PM
 •   Đã xem: 231
Vừa qua, tại hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", nhiều báo cáo tham luận được báo cáo tại hội nghị, nhằm minh chứng cho kết quả hơn 2 năm qua thực hiện Kết luận số 01-KL/TW. Dưới đây là lược ghi 2 báo cáo tham luận trong số các tham luận tại hội nghị.
Chủ tịch Hồ Chí Minh - Biểu tượng của tinh hoa và khí phách dân tộc Việt Nam

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Biểu tượng của tinh hoa và khí phách dân tộc Việt Nam

 •   06/09/2023 03:39:04 PM
 •   Đã xem: 69
“Người là tượng trưng cho tinh hoa của dân tộc Việt Nam, cho ý chí kiên cường, bất khuất của nhân dân Việt Nam suốt bốn nghìn năm lịch sử. “Không có gì quý hơn độc lập tự do”.
Hành trình học tập và làm theo lời Bác của cựu chiến binh TP Cần Thơ: Bài 2: Tỏa sáng phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trên mặt trận kinh tế

Hành trình học tập và làm theo lời Bác của cựu chiến binh TP Cần Thơ: Bài 2: Tỏa sáng phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trên mặt trận kinh tế

 •   05/09/2023 04:39:18 PM
 •   Đã xem: 69
Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn tâm niệm: “Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành…”. Trải dài theo quá trình phát triển của đất nước, dưới sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của các cấp ủy đảng, chính quyền, “ham muốn tột bậc” của Người được cả hệ thống chính trị vào cuộc, tham gia hiện thực hóa. Cùng các ngành, các cấp, nhiều cựu chiến binh (CCB) TP Cần Thơ luôn nỗ lực trong công tác giảm nghèo, chăm lo đồng đội, hỗ trợ cộng đồng…
Thấm nhuần lời Bác dạy để xây dựng Đảng mạnh về tư tưởng, thống nhất trong hành động

Thấm nhuần lời Bác dạy để xây dựng Đảng mạnh về tư tưởng, thống nhất trong hành động

 •   05/09/2023 04:32:06 PM
 •   Đã xem: 99
Xây dựng Đảng về tư tưởng là nội dung cơ bản, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh “Đảng ta là một đảng cầm quyền” do đó: “mỗi đảng viên, mỗi chi bộ, mỗi cấp ủy đảng phải luôn luôn tăng cường công tác tư tưởng của Đảng, nâng cao đạo đức cách mạng, bảo đảm chặt chẽ kỷ luật và tổ chức Đảng”.
BAI SUU TAM NGAY 05 9 2023

Bí quyết thành công của nhà chính trị Hồ Chí Minh

 •   05/09/2023 03:50:21 PM
 •   Đã xem: 60
Tại sao trong cùng hoàn cảnh lịch sử, nhiều người Việt Nam ra đi tìm đường cứu nước, nhưng chỉ có Nguyễn Tất Thành - Hồ Chí Minh thực hiện thành công sứ mệnh lịch sử của mình đối với Tổ quốc và đồng bào. Từ góc nhìn chính trị học, bài viết phân tích, luận giải các sự kiện và minh chứng lịch sử, làm rõ bí quyết thành công của nhà chính trị Hồ Chí Minh trong sự nghiệp giành lại độc lập dân tộc và hạnh phúc cho nhân dân Việt Nam.
Hành trình học tập và làm theo lời Bác của cựu chiến binh TP Cần Thơ: Bài 1: “Lá chắn thép” trong thời bình

Hành trình học tập và làm theo lời Bác của cựu chiến binh TP Cần Thơ: Bài 1: “Lá chắn thép” trong thời bình

 •   04/09/2023 11:44:20 PM
 •   Đã xem: 54
Trải qua các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, những “Bộ đội Cụ Hồ” luôn trung thành với Đảng, Tổ quốc, chế độ XHCN và gắn bó máu thịt với nhân dân. Trở về đời thường, những người lính khoác trên mình màu áo cựu chiến binh (CCB) tiếp tục phát huy truyền thống, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt, trong quá trình phát triển 20 năm Cần Thơ trở thành thành phố trực thuộc Trung ương (1/1/2004-1/1/2024), cán bộ, hội viên CCB luôn xứng đáng với lòng tin của Đảng, chính quyền và nhân dân; là những tấm gương sáng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Tấm gương sáng về cần, kiệm, liêm, chính

Tấm gương sáng về cần, kiệm, liêm, chính

 •   29/08/2023 07:47:48 AM
 •   Đã xem: 83
Bác Hồ kính yêu của dân tộc Việt Nam là một vị lãnh tụ mẫu mực, luôn nhất quán giữa lời nói và hành động. Bác không chỉ để lại những lời dạy sâu sắc cho đội ngũ cán bộ, đảng viên về việc học tập, rèn luyện những phẩm chất cần-kiệm-liêm-chính, chí công vô tư để phụng sự Tổ quốc và nhân dân mà còn đào tạo, bồi dưỡng thế hệ lãnh đạo kế cận thành những người cộng sản mẫu mực hội tụ đầy đủ những phẩm chất cao quý đó; trong số những học trò xuất sắc có đồng chí Trần Hữu Dực - Người chiến sĩ cách mạng đã chiến thắng kẻ thù bằng tinh thần thép và ý chí tiến công “bước qua đầu thù”.
2e5d8b9e384d539bb8e4d7568a4db1dd L

Bảo vệ bản chất cách mạng, khoa học và nhân văn của tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức

 •   17/08/2023 03:38:39 PM
 •   Đã xem: 300
Bài viết góp phần nhận diện âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch trong việc xuyên tạc tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức. Từ giá trị nền tảng và sự lan tỏa của tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đối với nhân dân Việt Nam và bạn bè thế giới, bài viết khẳng định bản chất cách mạng, khoa học, nhân văn của tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức, bác bỏ các luận điệu xuyên tạc của các thế lực phản động, thù địch.
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng nhà nước kiến tạo, phục vụ hiện nay

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng nhà nước kiến tạo, phục vụ hiện nay

 •   15/08/2023 03:52:30 PM
 •   Đã xem: 58
Nói đến nhà nước kiến tạo, phục vụ là nói đến vai trò trung tâm của Nhà nước trong việc kiến tạo các đường lối, chủ trương, chính sách, tạo môi trường, điều kiện để mọi cá nhân, các tầng lớp nhân dân trong xã hội có thể phát huy năng lực, sức sáng tạo vì lợi ích của chính mình và cho cả dân tộc. Trên nền tảng của chủ nghĩa Mác-Lênin, học hỏi kinh nghiệm của các nước tiên tiến trong tổ chức mô hình nhà nước và dựa vào điều kiện cụ thể, đặc thù của Việt Nam, Hồ Chí Minh đã thiết kế và trực tiếp chỉ đạo xây dựng mô hình nhà nước riêng với tiêu chí hàng đầu là nhà nước kiến tạo, thật sự vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân.
1b904a60b1d6de0a37a9d5919036a5a5 L

Chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác giáo dục lý luận chính trị và việc vận dụng trong tình hình mới

 •   03/08/2023 04:25:45 PM
 •   Đã xem: 145
Công tác giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên là một nội dung quan trọng trong tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục và đào tạo cán bộ. Trong đó, Người đã chỉ dẫn rất cụ thể về mục đích, nội dung, phương pháp, tổ chức quản lý việc giáo dục lý luận chính trị … Trong điều kiện mới, Đảng ta tiếp tục quán triệt, vận dụng sáng tạo những chỉ dẫn quý báu đó của Người trong công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên.
Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo

Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo

 •   03/08/2023 03:56:07 PM
 •   Đã xem: 74
Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhà chính trị uyên bác, một nhà tuyên truyền lỗi lạc của cách mạng Việt Nam. Người đã trực tiếp truyền bá lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin vào phong trào công nhân và phong trào yêu nước ở Việt Nam. Đồng thời, sử dụng công tác tuyên truyền như một “vũ khí sắc bén” để phục vụ cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân lao động.
BÀI SƯU TẦM NGÀY 3 8 2023

Để Đảng tin, dân mến

 •   03/08/2023 03:21:27 PM
 •   Đã xem: 82
Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn luôn xác định cán bộ có vai trò quyết định, là khâu then chốt của then chốt. Trong tác phẩm nổi tiếng "Sửa đổi lối làm việc" viết xong tháng 10/1947, bút danh X.Y.Z, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: "Cán bộ là cái gốc của mọi công việc... Công việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hay kém". Lịch sử dân tộc ta từ khi có Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo đã chứng minh hùng hồn quan điểm đó của Người.
Vận động nhân dân làm theo gương Bác

Vận động nhân dân làm theo gương Bác

 •   01/08/2023 12:13:47 AM
 •   Đã xem: 69
Hơn 3 năm qua, cán bộ, đảng viên Chi bộ khu vực 3, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, có nhiều hành động thiết thực chăm lo cho dân. Nổi bật như việc vận động xã hội hóa hơn 4,6 tỉ đồng nâng cấp 29 hẻm, góp phần xây dựng cơ sở hạ tầng khang trang, khu dân cư văn minh.

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây