Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Phê phán luận điệu xuyên tạc đường lối đối ngoại của Đảng Cộng sản Việt Nam

Phê phán luận điệu xuyên tạc đường lối đối ngoại của Đảng Cộng sản Việt Nam  

 •   28/05/2023 08:35:43 PM
 •   Đã xem: 12
Với âm mưu chống phá Đảng, Nhà nước ta, lợi dụng internet và mạng xã hội, thời gian qua, một số cá nhân, tổ chức phản động đã “mượn gió bẻ măng”, lộng ngôn xuyên tạc, phủ nhận thành quả đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước Việt Nam.
Khi “nền tảng gốc” bị đánh mất

Khi “nền tảng gốc” bị đánh mất  

 •   28/05/2023 01:47:12 PM
 •   Đã xem: 8
Đánh mất “nền tảng gốc” là vấn đề được GS, TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương nhấn mạnh tại Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới”.
Nhận diện những nguy cơ tiềm ẩn "cách mạng màu" đối với Việt Nam hiện nay

Nhận diện những nguy cơ tiềm ẩn "cách mạng màu" đối với Việt Nam hiện nay

 •   26/05/2023 06:16:09 AM
 •   Đã xem: 14
"Cách mạng màu" đang trở thành nguy cơ đối với các nước xã hội chủ nghĩa. Những thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch với nước ta thời gian qua đang hiện hữu những biểu hiện manh nha màu sắc của "cách mạng màu". Âm mưu của các thế lực thù địch là tác động đến các lĩnh vực của đời sống, trực tiếp và gián tiếp đến chính trị, kinh tế, văn hoá ở nước ta... Mục tiêu của chúng là kích động, gây mất trật tự xã hội, gây bất ổn, xung đột, tạo điểm nóng ở một số nơi và thổi nóng các mâu thuẫn trong một bộ phận quần chúng nhân dân…
Nhận diện “comment bẩn” từ thực tiễn online

Nhận diện “comment bẩn” từ thực tiễn online

 •   23/05/2023 01:53:29 PM
 •   Đã xem: 23
Lợi dụng mặt trái của mạng xã hội, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị cố tình tán phát các thông tin xấu độc, không đúng sự thật lên không gian mạng, rồi tạo ra các bình luận nhằm lôi kéo, kích động cộng đồng mạng tham gia, thành lập các hội, nhóm tự phát để bàn tán, chỉ trích, xuyên tạc, bôi nhọ danh dự, uy tín người khác.
Ứng dụng trí tuệ nhân tạo đối với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo đối với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

 •   21/05/2023 09:52:30 PM
 •   Đã xem: 13
Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, nhất là công nghệ số phát triển mạnh mẽ, tạo đột phá trên nhiều lĩnh vực, tạo ra cả thời cơ và thách thức đối với mọi quốc gia, dân tộc. Trong đó trí tuệ nhân tạo (AI) được xem là một trong những công nghệ cốt lõi của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0; nhiều quốc gia đã ghi nhận những ảnh hưởng to lớn của AI trong mọi mặt đời sống xã hội. Ở nước ta, một số sản phẩm của AI được phát triển trong thời gian gần đây đã mang đến nhiều thách thức cho công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.
Công lý và sự thật bác bỏ mọi sự xuyên tạc, xúc phạm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Công lý và sự thật bác bỏ mọi sự xuyên tạc, xúc phạm Chủ tịch Hồ Chí Minh

 •   19/05/2023 03:32:28 AM
 •   Đã xem: 15
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành cả cuộc đời mình để phấn đấu, hy sinh cho độc lập, tự do của Tổ quốc; ấm no, hạnh phúc của nhân dân Việt Nam cũng như đấu tranh cho sư nghiệp giải phóng các dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người.
Khoảng trống thông tin ở cơ sở - mối nguy của Đảng: Bài 3: Lấp khoảng trống thông tin ở cơ sở (Tiếp theo và hết)

Khoảng trống thông tin ở cơ sở - mối nguy của Đảng: Bài 3: Lấp khoảng trống thông tin ở cơ sở (Tiếp theo và hết)

 •   16/05/2023 11:46:08 PM
 •   Đã xem: 16
Trong thế giới thông tin đa chiều, tốt-xấu đan xen, việc định hướng dư luận xã hội, lấp khoảng trống thông tin ở cơ sở cần những giải pháp tổng thể, căn cơ từ các cơ quan chức năng và người dân.
Khoảng trống thông tin ở cơ sở - mối nguy của Đảng - Bài 2: Hệ lụy từ việc tiếp nhận thông tin sai lệch

Khoảng trống thông tin ở cơ sở - mối nguy của Đảng - Bài 2: Hệ lụy từ việc tiếp nhận thông tin sai lệch

 •   16/05/2023 11:41:44 PM
 •   Đã xem: 12
Tiếp nhận thông tin sai lệch trên mạng xã hội dù vô tình hay có chủ đích cũng gây ra những hậu quả khó lường, làm thay đổi nhận thức, hành vi của người dân, gây khó khăn đối với công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp.
Khoảng trống thông tin ở cơ sở - mối nguy của Đảng -- Bài 1: Tiếp nhận thông tin theo kiểu “mạng nói thế”

Khoảng trống thông tin ở cơ sở - mối nguy của Đảng -- Bài 1: Tiếp nhận thông tin theo kiểu “mạng nói thế”

 •   16/05/2023 11:36:42 PM
 •   Đã xem: 16
Chưa kịp thời, thiếu hấp dẫn từ những kênh thông tin, tuyên truyền chính thống đã tạo khoảng trống thông tin ở cơ sở. Đây là mảnh đất màu mỡ để các thế lực thù địch, phần tử xấu lợi dụng lừa đảo nhân dân; xuyên tạc, nói xấu Đảng, Nhà nước...Hệ quả trước mắt là gây nhiễu loạn lòng dân, ảnh hưởng đến trật tự, an toàn xã hội, dần dần chuyển hóa, làm giảm niềm tin của nhân dân vào Đảng, gây ra mối nguy đối với Đảng và chế độ từ cơ sở nếu không kịp thời điều chỉnh.
Bảo đảm quyền của người lao động để thúc đẩy quá trình hội nhập

Bảo đảm quyền của người lao động để thúc đẩy quá trình hội nhập

 •   16/05/2023 10:15:53 PM
 •   Đã xem: 10
Quyền của người lao động, trong đó có các quyền như thành lập tổ chức tại doanh nghiệp, thương lượng tập thể và không bị cưỡng bức lao động, là một bộ phận của hệ thống quyền con người mà Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn quan tâm và thực hiện thông qua các chủ trương, chính sách lớn.
Kiên quyết đấu tranh chống quan điểm sai trái về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Kiên quyết đấu tranh chống quan điểm sai trái về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

 •   16/05/2023 01:27:05 PM
 •   Đã xem: 28
Con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam là vấn đề lý luận và thực tiễn rất cơ bản, không chỉ liên quan đến nhận thức, ý chí cách mạng, đường lối, chính sách, mà còn liên quan đến lý tưởng, mục tiêu và phương hướng phát triển của đất nước ta. Lựa chọn mục tiêu, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta không thể là việc làm tùy tiện, cảm hứng chủ quan, mà đây thực sự là vấn đề khoa học nghiêm túc, là trách nhiệm thiêng liêng trước vận mệnh và tương lai của đất nước, của dân tộc.
Nâng cao tinh thần cảnh giác trước luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch

Nâng cao tinh thần cảnh giác trước luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch

 •   15/05/2023 12:14:35 PM
 •   Đã xem: 21
Nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, các cấp ủy đảng TP Cần Thơ quan tâm huy động sự tham gia của nhân dân nói chung, đồng bào dân tộc Khmer nói riêng. Bởi vì, tôn giáo, dân tộc luôn là vấn đề nhạy cảm, các thế lực thù địch luôn lợi dụng để thực hiện chiến lược "diễn biến hòa bình" chống phá cách mạng.
Tăng cường thông tin tuyên truyền tham gia Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng thành phố Cần Thơ lần thứ I năm 2023

Tăng cường thông tin tuyên truyền tham gia Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng thành phố Cần Thơ lần thứ I năm 2023

 •   13/05/2023 11:27:27 AM
 •   Đã xem: 59
Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ ban hành Công văn số 1508-CV/BTGTU ngày 09/5/2023 về việc đôn đốc tham gia Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, thành phố Cần Thơ lần thứ I năm 2023.
hiẻuodekhongbimacmuu

Hiểu rõ để không bị mắc mưu thế lực thù địch

 •   12/05/2023 03:31:55 AM
 •   Đã xem: 30
Vào dịp công đoàn các cấp tổ chức đại hội, tiến tới Đại hội Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028, các thế lực thù địch, phản động, bất mãn lại gia tăng chống phá với những luận điệu như: Công đoàn Việt Nam chỉ là bù nhìn (!); chỉ có "công đoàn độc lập" mới bảo vệ quyền lợi cho người lao động (!)...
Bài 1: Lịch sử thế giới về "cách mạng màu" - Nhận thức đúng bản chất

Bài 1: Lịch sử thế giới về "cách mạng màu" - Nhận thức đúng bản chất

 •   11/05/2023 05:05:50 AM
 •   Đã xem: 27
"Cách mạng màu" là các cuộc lật đổ chế độ hiện tại bằng phương thức bất bạo động, có sự kết hợp giữa những kẻ chủ mưu trong nước và thế lực bên ngoài. Các cuộc "cách màu khác" trong lịch sử đến nay cũng tương tự như vậy. Điểm chung trong thủ đoạn của "cách mạng màu" là chúng nhen nhóm lên những bất mãn, những đốm lửa phá hoại để tổ chức kích động, bạo loạn. Trong đó, thế lực bên ngoài đóng vai trò “đạo diễn”, lực lượng bên trong giữ vai trò “thực thi”.
Bình Thủy triển khai Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Bình Thủy triển khai Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

 •   10/05/2023 12:34:20 PM
 •   Đã xem: 27
Sáng 10/5, Ban Chỉ đạo 35 quận Bình Thủy tổ chức triển khai Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng TP Cần Thơ lần thứ I năm 2023 (ảnh).
Vận dụng tư tưởng “lấy đức phục người”

Vận dụng tư tưởng “lấy đức phục người”

 •   09/05/2023 09:56:51 PM
 •   Đã xem: 35
Thực tiễn lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam cho thấy, tư tưởng “lấy đức phục người” đã được ông cha ta vận dụng một cách linh hoạt, sáng tạo. Trong thời đại Hồ Chí Minh, tư tưởng đó đã được kế thừa, phát triển lên tầm cao mới. Trước yêu cầu của sự nghiệp cách mạng hiện nay, việc vận dụng tư tưởng “lấy đức phục người” là vấn đề có ý nghĩa quan trọng đặc biệt.
Không thể xuyên tạc và phủ nhận chủ trương hòa hợp dân tộc

Không thể xuyên tạc và phủ nhận chủ trương hòa hợp dân tộc

 •   08/05/2023 09:29:29 PM
 •   Đã xem: 25
Chiến tranh đã lùi xa 48 năm và hành trình cả nước thống nhất cùng đi lên chủ nghĩa xã hội (CNXH), xây dựng, bảo vệ Tổ quốc cũng đã được gần nửa thế kỷ. Trong hành trình đó, vấn đề hòa hợp dân tộc luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm, thực hiện nhất quán; được nhân dân Việt Nam, bạn bè quốc tế công nhận. Đó là sự thật lịch sử không thể xuyên tạc và phủ nhận.
Nguy hại từ sự thờ ơ, vô cảm của cán bộ, công chức

Nguy hại từ sự thờ ơ, vô cảm của cán bộ, công chức

 •   07/05/2023 11:06:28 AM
 •   Đã xem: 29
Trong khi dư luận nói nhiều đến tình trạng cán bộ, công chức sợ trách nhiệm, không dám làm khiến hàng loạt công việc đình trệ thì một hiện tượng khá phổ biến và cũng là “trọng bệnh” của đội ngũ cán bộ, công chức, đó là tâm lý, thái độ thờ ơ, vô cảm với công việc, nhất là giải quyết công vụ. Đây là vấn đề đáng lo ngại bởi những hệ lụy mà nó gây nên.

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây