Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Bài 2: Chặt đứt "nọc độc" căn bệnh trầm kha

Bài 2: Chặt đứt "nọc độc" căn bệnh trầm kha

 •   03/07/2024 06:52:02 AM
 •   Đã xem: 28
Bệnh “nhận vơ” thành tích, đùn đẩy, lo sợ trách nhiệm như virus độc hại, gặm nhấm, để lại trăm thứ hệ lụy dai dẳng. Cán bộ, đảng viên mắc bệnh này sẽ đánh mất vai trò tiên phong, vì làm việc gì cũng mưu cầu vụ lợi, mánh khóe, nơm nớp lo âu bị phanh phui. Đây là mối nguy trong Đảng cần phải triệt hạ tận gốc bằng những giải pháp mạnh mẽ, trong đó chú trọng xây dựng nền đạo đức chính trị, liêm chính, công minh.
Bài 1: Nhận diện những dạng thức mới của căn bệnh trầm kha

Bài 1: Nhận diện những dạng thức mới của căn bệnh trầm kha

 •   03/07/2024 06:47:08 AM
 •   Đã xem: 37
“Nhận vơ” thành tích nhưng khi tập thể, cá nhân có khuyết điểm thì lại đùn đẩy, lo sợ trách nhiệm. Đây là căn bệnh nguy hại bởi nó là giặc “nội xâm”, một loại “giặc từ bên trong”, gây chia rẽ đoàn kết, kìm hãm sự phát triển, làm giảm sút sức sống, uy tín, ngăn cản bước tiến sự nghiệp cách mạng của Đảng ta. Nguy hại là căn bệnh này đang lây lan trong phong cách làm việc của một bộ phận cán bộ, đảng viên. Trị bệnh “nhận vơ” thành tích, đùn đẩy, lo sợ trách nhiệm vừa là công việc cấp bách, vừa là nhiệm vụ lâu dài của Đảng hiện nay.
Cán bộ liêm khiết tạo nên môi trường làm việc tích cực

Cán bộ liêm khiết tạo nên môi trường làm việc tích cực

 •   18/06/2024 11:57:39 PM
 •   Đã xem: 41
Quy định số 144-QĐ/TW về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới (Quy định 144) là một bước tiến quan trọng trong việc củng cố, nâng cao phẩm chất đạo đức của cán bộ, đảng viên, đảm bảo sự lãnh đạo hiệu quả và uy tín của Đảng trong thời kỳ mới. Đây là đánh giá chung của nhiều chuyên gia, học giả, đảng viên, trí thức Thủ đô ngay sau khi Quy định 144 được ban hành.
Lợi ích của quốc gia, dân tộc luôn được đặt lên trên hết Bài 2: Giữ vững trận địa tư tưởng

Lợi ích của quốc gia, dân tộc luôn được đặt lên trên hết Bài 2: Giữ vững trận địa tư tưởng

 •   13/06/2024 04:12:48 AM
 •   Đã xem: 315
Trong cuộc đấu tranh phòng chống các quan điểm sai trái, thù địch xuyên tạc công tác cán bộ của Đảng, bên cạnh việc phát huy vai trò, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị rất cần sự vào cuộc tích cực của nhân dân. Bởi nếu phát huy được sức mạnh của người dân trong việc nhận diện với các quan điểm, xu hướng tiêu cực để đấu tranh ngăn chặn kịp thời, đồng thời làm tốt công tác tư tưởng sẽ giúp củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, phát huy sức mạnh của toàn dân trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.
Lợi ích của quốc gia, dân tộc luôn được đặt lên trên hết Bài 1: Giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng

Lợi ích của quốc gia, dân tộc luôn được đặt lên trên hết Bài 1: Giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng

 •   13/06/2024 04:06:24 AM
 •   Đã xem: 191
Thời gian qua, một trong những mục tiêu chống phá dữ dội mà các thế lực phản động, thù địch nhắm tới là công tác nhân sự của Đảng, Nhà nước. Bằng những âm mưu, thủ đoạn tinh vi, những đối tượng này không ngừng gieo rắc những thông tin sai lệch, luận điệu xuyên tạc, bóp méo tình hình chính trị tại Việt Nam hòng gây tâm lý hoài nghi, chia rẽ, mâu thuẫn trong nội bộ, làm lung lạc niềm tin của nhân dân đối với công tác cán bộ của Đảng. Song Đảng ta luôn giữ vững quyết tâm xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược có đủ đức, đủ tài, kiên quyết giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng, xử lý nghiêm các sai phạm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.
Nhận diện âm mưu lợi dụng vấn đề tôn giáo để chống phá đất nước

Nhận diện âm mưu lợi dụng vấn đề tôn giáo để chống phá đất nước

 •   11/06/2024 05:45:00 AM
 •   Đã xem: 81
Những ngày qua, hiện tượng mạng xã hội liên quan đến người được gọi là "sư Thích Minh Tuệ" đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng. Điều bất bình thường là từ việc thực hành tín ngưỡng tôn giáo vốn dĩ xuất phát bởi nhu cầu chính đáng và hết sức bình thường của một cá nhân đã bị thổi phồng quá mức trên mạng xã hội.
Bóc mẽ thủ đoạn xuyên tạc tên tuổi Hồ Chí Minh

Bóc mẽ thủ đoạn xuyên tạc tên tuổi Hồ Chí Minh

 •   11/06/2024 05:35:56 AM
 •   Đã xem: 55
Những đối tượng chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam ý thức rất rõ về sự ảnh hưởng to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh trong đời sống chính trị, văn hóa tinh thần của đất nước. Họ cho rằng sở dĩ chế độ cộng sản ở Việt Nam còn tồn tại là nhờ núp vào cái bóng thần tượng Hồ Chí Minh, nên phải xóa bỏ bằng được thần tượng ấy. Vì vậy, bóc mẽ thủ đoạn xuyên tạc của các thế lực chống phá tư tưởng Hồ Chí Minh bằng những lý lẽ khoa học, căn cứ thực tiễn là việc làm rất cần thiết hiện nay.
Phản bác luận điệu “việc xử lý cán bộ tạo ra những bất ổn chính trị”

Phản bác luận điệu “việc xử lý cán bộ tạo ra những bất ổn chính trị”

 •   11/06/2024 05:22:42 AM
 •   Đã xem: 43
Thời gian qua, Đảng và Nhà nước ta đã nỗ lực không ngừng nghỉ trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; kiên quyết, kiên trì xử lý những cán bộ vi phạm quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Điều đó cho thấy sự nghiêm minh, không có vùng cấm, đồng thời thể hiện rõ tính nhân văn, “thấu lý đạt tình” xem xét, cân nhắc trên nhiều mặt... Tuy nhiên, trên mạng xã hội lại có những ý kiến “phản biện” rằng, việc xử lý cả những cán bộ cấp cao như vừa qua là một biểu hiện của “những bất ổn chính trị”. Sự thật có phải như vậy?
“Có vào, có ra”, “có lên, có xuống” không phải là “khủng hoảng thượng tầng”

“Có vào, có ra”, “có lên, có xuống” không phải là “khủng hoảng thượng tầng”

 •   11/06/2024 05:12:59 AM
 •   Đã xem: 44
Những thay đổi nhân sự lãnh đạo cấp cao ở Việt Nam đều xuất phát từ tình hình và nhiệm vụ cách mạng; từ yêu cầu về tiêu chuẩn của từng chức danh và sự gương mẫu của người cán bộ, đảng viên trong thực hiện Điều lệ Đảng, kỷ luật Đảng, các Kết luận, Quy định của Đảng, gần nhất là Quy định số 144-QĐ/TW ngày 9/5/2024 của Bộ Chính trị khóa XIII về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới…
Tổ chức hiệu quả việc nhân dân tham gia giám sát cán bộ, đảng viên

Tổ chức hiệu quả việc nhân dân tham gia giám sát cán bộ, đảng viên

 •   11/06/2024 05:06:41 AM
 •   Đã xem: 40
Bộ Chính trị đã ban hành Quy định số 144-QĐ/TW ngày 9/5/2024 về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới.
Cảnh giác với chiêu trò mạo danh “phản biện xã hội” nhằm chống phá cách mạng Việt Nam

Cảnh giác với chiêu trò mạo danh “phản biện xã hội” nhằm chống phá cách mạng Việt Nam

 •   11/06/2024 05:04:04 AM
 •   Đã xem: 57
Những năm qua, trong khi đại đa số nhân dân đều tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, phát huy dân chủ, trí tuệ, tích cực tham gia phản biện xã hội với tinh thần xây dựng, giúp cho Đảng, Nhà nước đề ra chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật đúng đắn, lãnh đạo và quản lý đất nước hiệu quả, thì vẫn có những đối tượng cố tình lợi dụng phản biện xã hội để tung ra những quan điểm, luận điệu phản động, sai trái, gây nhiễu loạn đời sống chính trị - xã hội của đất nước.
Cán bộ không vì một họ, phải vì trăm họ

Cán bộ không vì một họ, phải vì trăm họ

 •   11/06/2024 04:59:46 AM
 •   Đã xem: 46
Cán bộ, đặc biệt là người đang nắm vị trí quản lý, lãnh đạo, phải có ý thức “không để gia đình, người thân và người khác lợi dụng chức vụ, vị trí công tác để trục lợi”. Đây là một trong các chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới được Bộ Chính trị khóa XIII đề ra trong Quy định số 144-QĐ/TW ngày 9/5/2024.
Bệnh giáo điều mới trong một bộ phận cán bộ, đảng viên

Bệnh giáo điều mới trong một bộ phận cán bộ, đảng viên

 •   03/06/2024 04:15:19 AM
 •   Đã xem: 82
Trước thời kỳ đổi mới, đất nước ta lâm vào khủng hoảng kinh tế - xã hội. Nguyên nhân căn bản được Đại hội VI đánh giá là do chúng ta rơi vào tình trạng máy móc, giáo điều. Đại hội VI đã mở ra thời kỳ mới, trên cơ sở trung thành với Chủ nghĩa Mác - Lênin, Đảng đã vận dụng linh hoạt để tiến hành công cuộc đổi mới. Cuộc bứt phá ra khỏi chủ nghĩa giáo điều đã giúp đất nước ta thoát khỏi tình trạng nghèo nàn, kinh tế đất nước ngày càng đi lên. Sau gần 40 năm đổi mới, bên cạnh những thành tựu to lớn, chúng ta lại thấy ở đâu đó xuất hiện căn bệnh giáo điều mới, ảnh hưởng lớn đến phát triển đất nước.
Phản bác quan điểm cho rằng Việt Nam thực hiện “chuyên chế kiểu cũ” trong phòng, chống tham nhũng

Phản bác quan điểm cho rằng Việt Nam thực hiện “chuyên chế kiểu cũ” trong phòng, chống tham nhũng

 •   03/06/2024 04:12:42 AM
 •   Đã xem: 53
Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở nước ta đã và đang được triển khai mạnh mẽ, được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình, ủng hộ, được cộng đồng quốc tế ghi nhận. Theo Báo cáo do Tổ chức Minh bạch quốc tế công bố đầu năm 2023, Việt Nam là 1 trong 6 quốc gia khu vực châu Á - Thái Bình Dương có tiến bộ nổi trội về phòng, chống tham nhũng, tăng 10 bậc trên bảng xếp hạng 180 quốc gia và vùng lãnh thổ được khảo sát, từ xếp thứ 87 (năm 2021) lên xếp thứ 77 (năm 2022), tăng hơn 30 bậc trong 10 năm. Điều này cho thấy nỗ lực, quyết tâm của Việt Nam trong phòng, chống tham nhũng đã được ghi nhận.
Sự thật cái gọi là "Việt Nam vi phạm nhân quyền"

Sự thật cái gọi là "Việt Nam vi phạm nhân quyền"

 •   03/06/2024 03:59:59 AM
 •   Đã xem: 122
Những năm qua, Việt Nam luôn nhất quán chính sách thúc đẩy và bảo vệ quyền con người; coi con người là trung tâm, là động lực của quá trình đổi mới và phát triển đất nước. Tuy nhiên, với động cơ thiếu trong sáng, vẫn có một số tổ chức quốc tế cố tình đưa ra những báo cáo phiến diện nhằm xuyên tạc tình hình, phủ nhận các thành tựu trong bảo vệ và thực thi quyền con người ở Việt Nam.
Bảo đảm quyền con người trong lĩnh vực tôn giáo

Bảo đảm quyền con người trong lĩnh vực tôn giáo

 •   03/06/2024 03:53:34 AM
 •   Đã xem: 134
Thời gian qua, Việt Nam tiếp tục có nhiều nỗ lực nhằm bảo đảm quyền con người, trong đó luôn quan tâm thực hiện quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người dân. Đảng, Nhà nước cũng tăng cường hợp tác quốc tế nhằm tìm ra hướng đi chung, xóa bỏ những định kiến, cách nhìn nhận, đánh giá không chính xác của một số cá nhân, tổ chức về tình hình tôn giáo tại Việt Nam.
Lòng tự trọng của cán bộ - Từ Quy định 41 đến Quy định 144-QĐ/TW

Lòng tự trọng của cán bộ - Từ Quy định 41 đến Quy định 144-QĐ/TW

 •   23/05/2024 05:32:43 AM
 •   Đã xem: 104
Quy định số 144-QĐ/TW ngày 9/5/2024 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới nhấn mạnh tới tiêu chí "danh dự, lòng tự trọng". Quy định mới cũng gắn kết chặt chẽ với Quy định số 41-QĐ/TW bằng quan điểm có tính hệ thống: Cán bộ phải từ chức khi không đủ khả năng, uy tín.
Không thể xuyên tạc quyền tự do báo chí tại Việt Nam

Không thể xuyên tạc quyền tự do báo chí tại Việt Nam

 •   21/05/2024 05:55:42 AM
 •   Đã xem: 71
Những năm qua, sự phát triển mạnh mẽ, sôi động của hệ thống báo chí, truyền thông trong nước đã phản ánh rất rõ những thành tựu đáng ghi nhận của Việt Nam trong bảo đảm quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí. Báo chí đã có những đóng góp quan trọng vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, là tiếng nói của mọi tầng lớp nhân dân.

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây