Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ tổ chức Hội nghị Báo cáo viên tháng 3

Thứ tư - 03/04/2024 04:15 49 0
Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ tổ chức Hội nghị Báo cáo viên tháng 3/2024. Đồng chí Phạm Thế Vinh - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Báo cáo viên Trung ương dự và chủ trì hội nghị. Đến dự còn có các đồng chí là Báo cáo viên Trung ương tại Cần Thơ, Báo cáo viên Thành ủy, Ban Tuyên giáo (Tuyên huấn) các Đảng ủy trực thuộc Thành ủy; Báo cáo viên các quận ủy, huyện ủy,…
3 4 thu
Đồng chí Trần Thị Thiên Thư - Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố báo cáo chuyên đề tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Trần Thị Thiên Thư - Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố báo cáo, triển khai các nội dung Kế hoạch số 275-KH/TU ngày 06/3/2024 của Thành ủy Cần Thơ về thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị “về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới”.
 
3 4 bua
Tiến sĩ. Phạm Văn Búa Phó trưởng Khoa Khoa học Chính trị, Trường Đại học Cần Thơ thông tin chuyên đề tại hội nghị.

Đặc biệt, hội nghị được nghe Tiến sĩ Phạm Văn Búa - Phó trưởng Khoa Khoa học Chính trị, Trường Đại học Cần Thơ báo cáo chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy ý chí tự lực, tự cường nhằm tiếp tục tăng cường công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”. Qua chuyên đề đã nêu rõ tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và Nhân dân ta, soi sáng sự nghiệp cách mạng, dẫn dắt mỗi bước đi lên và thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường là sự vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong bối cảnh hiện nay, đáp ứng yêu cầu thực tiễn phát triển đất nước, nguyện vọng của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta trong công cuộc đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ sự nghiệp đổi mới đất nước, vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.
 
3 4 vinh
Đồng chí Phạm Thế Vinh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy phát biểu kết luận hội nghị.

Để góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong thời gian tới, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Phạm Thế Vinh lưu ý đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội, các cơ quan báo chí có văn phòng đại diện tại Cần Thơ, cơ quan báo, đài địa phương cần tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân tập trung các nội dung trọng tâm sau:

Một là, triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Công văn số 978-CV/TU ngày 14/3/2024 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 05/02/2024 của Ban Bí thư “Về công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới” trong hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở; nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và toàn xã hội về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền miệng trong tỉnh hình mới. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, với lực lượng nòng cốt là ban tuyên giáo các cấp, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; qua đó, bảo đảm tính thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh, toàn diện, tăng cường niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Quan tâm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, gắn với việc tăng cường tính định hướng, thuyết phục của công tác tuyên truyên miệng, nhất là những nội dung về nền tảng tư tưởng, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thành tựu to lớn, ý nghĩa lịch sử của Đảng, của đất nước, của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị;…

Hai là, tuyên truyền về phát triển các ngành công nghiệp văn hóa theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng Phát triển công nghiệp văn hóa phải góp phần quan trọng xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Phát triển công nghiệp văn hóa phải gắn liền với việc quảng bá, lan tỏa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, góp phần bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong quá trình giao lưu, hội nhập quốc tế, đáp ứng mục tiêu phát triển bền vững đất nước.

Ba là, tuyên truyền khẳng định tội phạm công nghệ mạng và tội phạm sử dụng công nghệ cao đang diễn biến hết sức phức tạp; đó là tình trạng tán phát các thông tin có tính chất độc hại hoặc phát tán, đăng tải tin giả, tin sai sự thật; tình trạng sử dụng công nghệ cao xâm phạm dữ liệu số, dữ liệu cá nhân và các hành vi lừa đảo trực tuyến, tín dụng đen ngày càng gia tăng, ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

Bốn là, tuyên truyền kết quả chuyến công tác, chuyến thăm của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị cấp cao đặc biệt kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN - Australia, thăm chính thức Australia và thăm chính thức New Zealand từ ngày 05 đến 11/3 và nhấn mạnh chuyến công tác, chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính góp phần tích cực triển khai đường lối đối ngoại của Đại hội XIII của Đảng, Kết luận số 59-KL/TW của Bộ Chính trị về định hướng tham gia ASEAN đến năm 2030 và Chỉ thị số 25-CT/TW của Ban Bí thư về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030, góp phần đưa các mối quan hệ Đối tác chiến lược giữa Việt Nam với Australia và New Zealand đi vào thực chất, hiệu quả hơn.

Năm là, tuyên truyền về tình hình kinh tế - xã hội những tháng đầu năm; đẩy mạnh tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm như: Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương mùng 10/3 Âm lịch (18/4); 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2024); kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024);…
                                                                                                                      Tin, ảnh: Hoàng Oanh
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây