Báo chí đồng hành cùng sự phát triển của thành phố Cần Thơ

Thứ hai - 20/06/2022 13:44 159 0
Lời Bác dạy mãi là “kim chỉ nam” cho các thế hệ nhà báo và cơ quan báo chí trong quá trình tu dưỡng, phấn đấu, trưởng thành, lớn mạnh; luôn giữ “tâm sáng, lòng trong, bút sắc”, có đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Bác Hồ với các phóng viên báo đài. Ảnh tư liệu.
Bác Hồ với các phóng viên báo đài. Ảnh tư liệu.
Chủ tịch Hồ Chí Minh là người sáng lập, người thầy vĩ đại của báo chí cách mạng Việt Nam. Ngay từ những ngày đầu ra nước ngoài tìm đường cứu nước, Hồ Chí Minh đã sớm tham gia các hoạt động báo chí. Khi hoạt động tại Pháp, Người đã tham gia sáng lập tờ báo Le Paria (Ng­ười cùng khổ) để tạo một kênh thông tin, lên tiếng tố cáo bản chất tàn bạo của thực dân Pháp, làm cho nhân dân thế giới biết đến cuộc sống “cùng khổ” của người dân Việt Nam; từ đó lên tiếng ủng hộ Việt Nam trong đấu tranh “tự giải phóng”. Khi ở Trung Quốc, Ngư­­ời đã sáng lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên (01/6/1925) - tổ chức tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngày 21 tháng 6 năm 1925, Báo Thanh niên - cơ quan ngôn luận của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên được thành lập và phát hành số 1. Đây là tờ báo cách mạng đầu tiên của Việt Nam do Nguyễn Ái Quốc sáng lập, trực tiếp chỉ đạo và là cây bút chủ chốt. Sự kiện lịch sử này đặt dấu mốc khởi nguồn cho sự ra đời, không ngừng phát triển của báo chí cách mạng Việt Nam.

Ngày 05/02/1985, theo Quyết định của Ban Bí thư số 52-QĐ/TW lấy ngày 21/6 hằng năm là Ngày Báo chí Việt Nam nhằm kỷ niệm, tri ân các nhà báo đã cống hiến trí tuệ, sự nhiệt thành để độc giả có những bài báo hay sự kiện nóng hổi, chân thật. Ngày 21/6/2000, nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Báo chí Việt Nam, theo đề nghị của Hội Nhà báo Việt Nam, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đồng ý gọi Ngày báo chí Việt Nam là Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.

97 năm qua, đội ngũ hội viên, nhà báo, báo chí cả nước đã không ngừng lớn mạnh, thể hiện rõ tinh thần và ý chí cách mạng, luôn bám sát nhiệm vụ chính trị từng giai đoạn cách mạng, vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, gian khổ, hoàn thành xuất sắc sứ mệnh vẻ vang mà Ðảng và Nhân dân giao phó.

Cùng với quá trình lịch sử vẻ vang của Báo chí cách mạng Việt Nam, đội ngũ người làm báo đã đồng hành cùng dân tộc suốt gần một thế kỷ qua và có nhiều đóng góp rất quan trọng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước. Trong mọi giai đoạn của cách mạng, Ðảng và Nhà nước ta luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện để báo chí hoạt động và phát triển, chăm lo đào tạo, bồi dưỡng phát triển đội ngũ người làm báo cách mạng.

Những đóng góp quan trọng, những thành tích nổi bật của đội ngũ những người làm báo trong 97 năm qua đã làm ngời sáng truyền thống vẻ vang của báo chí và đội ngũ người làm báo cách mạng. Ðó là tinh thần đoàn kết, là sự gắn bó máu thịt với Nhân dân, trung thành tuyệt đối với Ðảng, với Tổ quốc và dân tộc. Ðó là tinh thần chiến đấu và phẩm chất tiên phong, luôn có mặt nơi đầu sóng ngọn gió và sẵn sàng xả thân vì sự nghiệp cách mạng, kiên quyết bảo vệ công lý và lẽ phải. Luôn đổi mới sáng tạo, phát hiện cái mới, khẳng định và bảo vệ cái mới, cố gắng cập nhật kiến thức, rèn luyện kỹ năng để tác nghiệp trên tất cả các loại hình báo chí, sử dụng công nghệ làm báo tiên tiến, hiện đại.

Trước môi trường hoạt động sôi động của báo chí trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hoá đất nước, quá trình hội nhập quốc tế và cơ chế thị trường, đội ngũ người làm báo Cần Thơ đã luôn đoàn kết, nâng cao về trình độ chính trị, văn hóa, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp. Vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan báo chí được đề cao, nỗ lực trong chỉ đạo điều hành, tháo gỡ khó khăn, quyết tâm thực tốt nhiệm vụ tuyên truyền.
21 6 baochi
Trao giải cho các tập thể, cá nhân đạt giải cao tại Giải “Báo chí về đồng bằng sông Cửu Long lần thứ VI. Ảnh: My Kha.

Cùng với sự phát triển của đất nước, của thành phố Cần Thơ, đội ngũ những người làm báo Cần Thơ đã có những bước trưởng thành. Trình độ, năng lực chuyên môn nghề nghiệp ngày càng được nâng lên. Đa số người làm báo tâm huyết, say mê nghề nghiệp, ý thức sâu sắc trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và Nhân dân.
Thành phố hiện có 04 cơ quan báo chí địa phương; 64 cơ quan báo chí Trung ương có đại diện và thường trú, cùng với đó là nhiều cơ quan, đơn vị có hoạt động mang tính chất thông tin báo chí. Kế thừa và phát huy truyền thống báo chí cách mạng Việt Nam, trong giai đoạn 2020 - 2025, đội ngũ người làm báo của Thành phố Cần Thơ tiếp tục sự nghiệp đổi mới công tác báo chí, tích cực sáng tạo tác phẩm, xứng đáng là những chiến sĩ xung kích trên mặt trận chính trị - tư tưởng. 
Các cơ quan báo chí trên địa bàn thành phố đã tập trung tuyên truyền các sự kiện trọng đại của đất nước như: Đại hội lần thứ XIII của Đảng, hoạt động của Quốc hội khóa XV, các kỳ họp của Ban Chấp hành Trung ương, Quốc hội, Chính phủ… Tuyên truyền việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIV và các chương trình phát triển kinh tế - xã hội trọng tâm; việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII); Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XIII); Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh..., báo chí đã góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, nâng cao dân trí, đáp ứng ngày càng cao đời sống tinh thần, cổ vũ các điển hình tiên tiến, phong trào thi đua yêu nước của Nhân dân các dân tộc trên địa bàn. 
Từng cơ quan báo chí đều có những đổi mới và phát triển. Cơ sở vật chất, trang thiết bị, trình độ, công nghệ của báo chí ngày càng được cải thiện. Điều kiện hoạt động nghề nghiệp của các nhà báo ngày càng thuận lợi hơn. Đặc biệt trong thời đại thông tin bùng nổ mạnh mẽ, các cơ quan báo chí và người làm báo đã nỗ lực tôi luyện phẩm chất nghề nghiệp, có trách nhiệm với mỗi sản phẩm báo chí thực hiện chức năng thông tin và định hướng dư luận. Các cơ quan báo chí của thành phố có vai trò rất quan trọng trong tiến trình phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, là cầu nối giữa Đảng và các cấp chính quyền với Nhân dân; đấu tranh chống âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, phê phán, đấu tranh với các hiện tượng tham nhũng, tiêu cực, tệ nạn xã hội… góp phần dự báo, đón đầu các sự kiện và xu thế phát triển của xã hội.
Trong những lúc khó khăn, thành phố đang tập trung chống đại dịch COVID-19, các nhà báo, phóng viên trên địa bàn thành phố Cần Thơ là một trong những lực lượng trên tuyến đầu, nhiều phóng viên tác nghiệp trực tiếp ở các vùng tâm dịch, ghi lại được những hình ảnh, câu chuyện, những tấm gương rất xúc động. Ở đâu có hoạt động chống dịch, ở đó có phóng viên báo chí.
Dù ở thời kỳ nào, các nhà báo vẫn luôn tôi rèn bản lĩnh, đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội đối với công chúng; xây dựng và rèn luyện bản lĩnh của người cầm bút để thực sự trở thành chiến sỹ tiên phong trên mặt trận văn hóa - tư tưởng của Đảng, xứng đáng với sự tin yêu, kỳ vọng của Nhân dân, góp phần xây dựng nền báo chí cách mạng Việt Nam giàu tính chiến đấu, nhân văn, chuyên nghiệp và hiện đại vì lợi ích của đất nước và Nhân dân, góp phần cùng Đảng bộ thành phố thực hiện thắng lợi Nghị quyết năm 2022 và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XIV.
K.D
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây