Bình Thủy bồi dưỡng chuyên đề “Đảng ta thật là vĩ đại” nhân kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Thứ tư - 31/01/2024 11:46 78 0
Nhân kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2024). Ban Tuyên giáo Quận ủy - Trung tâm Chính trị quận Bình Thủy phối hợp tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên đề lịch sử Đảng “Đảng ta thật là vĩ đại”.
31 1 bt
Toàn cảnh lớp học.
\
Các lớp bồi dưỡng chuyên đề lịch sử Đảng được Ban Tuyên giáo Quận ủy - Trung tâm Chính trị quận Bình Thủy lần lượt tổ chức từ tháng 1 đến tháng 5/2024, cho tất cả đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ, lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên của quận và cơ sở. Tham gia lớp bồi dưỡng, các học viên được học tập, nghiên cứu các chuyên đề: Đảng Cộng sản Việt Nam – Sự lựa chọn duy nhất của cách mạng Việt Nam; đường lối lãnh đạo của Đảng soi sáng con đường cách mạng Việt Nam; ngoài lợi ích của Tổ quốc, của Nhân dân, Đảng ta không có lợi ích gì khác; lịch sử cách mạng địa phương và bối cảnh tình hình và chủ trương phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong giai đoạn mới.

Chuyên đề lịch sử Đảng “Đảng ta thật là vĩ đại” được Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia xuất bản năm 2023. Qua đó, nhằm tuyên truyền, giáo dục rộng rãi truyền thống lịch sử quý báu của Đảng Cộng sản Việt Nam trong toàn Đảng bộ và hệ thống chính trị quận, góp phần bồi đắp cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân tinh thần, ý chí, bản lĩnh cách mạng, kiên định lý tưởng, mục tiêu độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội mà Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Nhân dân ta đã lựa chọn.
Trung tâm Chính trị quận Bình Thủy
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây