Bình Thuỷ: Phát huy tính chủ động, tham mưu cấp ủy thực hiện tốt công tác tuyên truyền

Thứ sáu - 08/07/2022 04:06 161 0
Ban Tuyên giáo Quận uỷ Bình Thuỷ - Trung tâm Chính trị quận vừa tổ chức hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo, công tác bồi dưỡng cán bộ và triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng 06 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. Đồng chí Lê Hoàng Thuỷ Trinh, Uỷ viên Ban Thường vụ Quận uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Chính trị quận chủ trì hội nghị.
Bình Thuỷ: Phát huy tính chủ động, tham mưu cấp ủy thực hiện tốt công tác tuyên truyền
6 tháng đầu năm 2022, Ban Tuyên giáo Quận uỷ Bình Thuỷ - Trung tâm Chính trị quận đã có nhiều cố gắng trong công tác tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao trên các mặt hoạt động về tuyên truyền, nắm bắt diễn biến tư tưởng và tâm trạng xã hội; bảo đảm tính định hướng thông tin cho cán bộ, đảng viên và nhân dân góp phần vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ quận.
 
Ban Tuyên giáo phối hợp các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Quận ủy tham mưu Thường trực Quận ủy tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị chuyên đề học tập toàn khóa về học tập làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Kế hoạch của Quận ủy về triển khai, học tập, tuyên truyền và tổ chức thực hiện chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nâng cao tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2022”.
 
Trong đó, tích cực tham mưu cấp ủy tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XIII và các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Hệ thống Tuyên giáo từ quận đến cơ sở đoàn kết, phấn đấu thực hiện hoàn thành tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy Đảng trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, văn nghệ, khoa giáo, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị... Công tác tuyên truyền đạt hiệu quả, đảm bảo nội dung và hình thức, kết hợp nhiều hình thức cổ động trực quan. Tích cực tham mưu giúp cấp ủy từ quận đến cơ sở xây dựng và ban hành các kế hoạch, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, trọng tâm là công tác xây dựng Đảng như việc học tập, quán triệt triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; sơ, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng... Công tác giáo dục lý luận chính trị tiếp tục được quan tâm đổi mới, nâng cao về số lượng và chất lượng, đảm bảo thực hiện theo đúng kế hoạch đề ra. Phối hợp Trung tâm Chính trị quận mở 29 lớp, 08 hội nghị báo cáo viên (trong đó có 04 hội nghị báo cáo viên trực tuyến), tổng số 2.302 lượt người dự…

Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Hoàng Thuỷ Trinh, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận uỷ Bình Thuỷ, Giám đốc Trung tâm Chính trị quận yêu cầu trong thời gian tới, các đơn vị trong khối tiếp tục chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội của cán bộ, đảng viên và Nhân dân để tham mưu đề xuất, giải quyết kịp thời; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và nhiệm vụ chính trị của địa phương, tạo ra phong trào thi đua sôi nổi trong các tầng lớp Nhân dân; bám sát nhiệm vụ trọng tâm của quận để chỉ đạo triển khai thực hiện tại đơn vị; đẩy mạnh công tác phối hợp giữa các đơn vị trong khối khoa giáo nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ đề ra. Các cơ quan chuyên môn rà soát, bám sát nhiệm vụ của ngành để thực hiện công việc có hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của quận…
 
Tin, ảnh: Lê Thuý
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây