Cờ Đỏ: 60 học viên tham gia Lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới

Thứ sáu - 12/04/2024 04:54 759 0
Trung tâm Chính trị huyện phối hợp với các ban xây dựng Đảng Huyện ủy Cờ Đỏ tổ chức Lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khoá I năm 2024. Đồng chí Nguyễn Trung Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy - Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện Cờ Đỏ, các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban xây dựng Đảng của Huyện ủy, Trung tâm Chính trị huyện tham dự lễ khai giảng.
10 4 hieu
Đồng chí Nguyễn Trung Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy - Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện Cờ Đỏ phát biểu tại lễ khai giảng.

Phát biểu khai giảng, đồng chí Nguyễn Trung Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện Cờ Đỏ, nhấn mạnh: Khóa bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khoá I năm 2024, là đợt học tập cần thiết và bắt buộc đối với các đảng viên mới kết nạp, đây là cơ hội để các học viên được nghiên cứu sâu hơn về chủ trương, đường lối của Đảng trong giai đoạn cách mạng mới. Thông qua lớp bồi dưỡng, giúp các đảng viên mới nâng cao lý luận chính trị, nắm và hiểu rõ hơn về vai trò, nhiệm vụ của người đảng viên, từ đó xây dựng kế hoạch tiếp tục tự phấn đấu, rèn luyện để đủ điều kiện và được công nhận đảng viên chính thức, xứng đáng là người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Cờ Đỏ lưu ý, để hoàn thành các nội dung, chương trình của lớp học, giảng viên luôn phát huy tinh thần trách nhiệm, khả năng của mình để truyền đạt các nội dung đến học viên một cách dễ hiểu, đầy đủ, thực chất và cần gắn nội dung bài giảng với liên hệ thực tiễn tại địa phương. Trung tâm Chính trị huyện tạo mọi điều kiện thuân lợi nhất để học viên hoàn thành tốt khóa học. Đối với các học viên sắp xếp công việc tham gia học tập tích cực, nghiêm túc, tiếp thu đầy đủ nội dung bài giảng được truyền đạt; chấp hành tốt nội quy, quy chế lớp học.
 
12 4 daibieu
Đại biểu và học viên tham dự lễ khai giảng.

Tham gia lớp bồi dưỡng lý luận chính trị có 60 học viên là đảng viên mới kết nạp trên địa bàn toàn huyện. Trong thời gian từ ngày 10 đến ngày 26/4/2024, các học viên sẽ được truyền đạt, nghiên cứu các chuyên đề với những nội dung cơ bản như: Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng; phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam, bảo vệ môi trường và quản lý phát triển xã hội; tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, bảo đảm ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng là đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam.

Ngoài ra, các học viên còn được nghiên cứu các nội dung: Tôn giáo trong đời sống xã hội; chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta; tình hình tôn giáo ở Việt Nam; đảng viên với tín ngưỡng, tôn giáo; quan hệ dân tộc trên thế giới; công tác dân tộc và chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước ta…
                                                                         Tin, ảnh: Trọng Thủy
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây