Công tác Khoa giáo năm 2022 đạt được nhiều kết quả nổi bật

Thứ ba - 17/01/2023 02:10 115 0
Tại Huyện ủy Phong Điền, Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Khoa giáo năm 2022, đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Đồng chí Trần Hồng Thắm - Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì hội nghị. Tham dự có lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Bảo hiểm xã hội thành phố; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo các quận ủy, huyện ủy và thành viên Tổ cộng tác viên Khoa giáo thành phố.
15 1 hopkg
Quang cảnh Hội nghị.

Công tác Khoa giáo của thành phố Cần Thơ trong năm 2022 đạt được nhiều kết quả nổi bật, như: Chủ động phối hợp các cơ quan liên quan ban hành trên 182 loại văn bản; công tác kiểm tra, giám sát định kỳ và thường xuyên trên các lĩnh vực công tác khoa giáo được Phòng Khoa giáo tham mưu và phối hợp các sở ngành liên quan được quan tâm thực hiện; kịp thời góp ý, định hướng khắc phục những hạn chế trong quá trình thực hiện chỉ thị, nghị quyết... của Đảng và của Thành ủy trên lĩnh vực công tác khoa giáo thành phố. Ban Tuyên giáo Thành ủy phối hợp Trường Đại học Y Dược Cần Thơ tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “COVID-19: Mô hình quản lý và điều trị người bệnh sau giai đoạn cấp tính”, sau Hội thảo Ban Tuyên giáo Thành ủy phối hợp với các ngành chuyên môn tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Công văn số 541-CV/TU ngày 15/7/2022 về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn thành phố”; phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thúc đẩy chuyển đổi số trong nông nghiệp”, qua hội thảo đã tham mưu Thành ủy có Công văn số 544-CV/TU ngày 18/7/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc ứng dụng khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp đến năm 2030”. Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng Kế hoạch khảo sát và báo cáo tình hình thực hiện văn hóa ứng xử trong trường học trên địa bàn thành phố, qua khảo sát dã tham mưu Thành ủy có Công văn số 637-CV/TU ngày 21/11/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện văn hóa ứng xử trong trường học trên địa bàn thành phố Cần Thơ”. Phát huy hiệu quả nhóm “Zalo Khoa giáo 65”, nhóm Zalo “Tổ cộng tác viên Khoa giáo 65” cung cấp thông tin nhanh cho các địa phương, đơn vị trong khối khoa giáo, góp phần thực hiện tốt việc tham mưu cấp ủy kịp thời có hiệu quả.

Tại hội nghị các đại biểu tập trung thảo luận các điểm mới trong thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội; báo cáo một số kết quả thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013 của Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hỏa, hiện đại hỏa trong điêu kiện kỉnh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quồc tể”; quá trình chuyển đổi số trên địa bàn thành phố; những khó khăn vướng mắc trong công tác khoa giáo như vận động người dân tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế tình nguyện…
15 1 tham
Đồng chí Trần Hồng Thắm - Phó trưởng ban Ban Tuyên giáo Thành ủy phát biểu kết luận hội nghị.

Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Hồng Thắm - Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Thành ủy đánh giá cao kết quả công tác phối hợp giữa các sở, ngành trong khối Khoa giáo, Ban Tuyên giáo các quận ủy, huyện ủy trong thực hiện công tác Khoa giáo của thành phố; luôn theo dõi nắm chặt tình hình hoạt động và báo cáo kịp thời đúng quy định; công tác tham mưu sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy và cấp ủy cùng cấp được thực hiện đúng kế hoạch đề ra… cho thấy, công tác tham mưu phối hợp giữa các ngành được chặt chẽ, hiệu quả, chất lượng phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ chung được quan tâm thực hiện và phản ảnh nhiều vấn đề cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân quan tâm. Đồng chí Trần Hồng Thắm lưu ý một số nhiệm vụ trong quá trình triển khai, thực hiện lĩnh vực công tác Khoa giáo năm 2023 như sau:

Một là, tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", chuyên đề năm 2023 đến toàn thể cán bộ đảng viên và quần chúng Nhân dân bằng những việc làm cụ thể thiết thực của các ngành trong khối Khoa giáo. Đồng thời, nắm chặt tình hình diễn biến tư tưởng của cán bộ đảng viên nói chung cán bộ đảng viên và quần chúng Nhân dân trong lĩnh vực Khoa giáo nói riêng...

Hai là, tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các quận ủy, huyện ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025, đảm bảo thực hiện tốt các chỉ tiêu, các nhiệm vụ, giải pháp về công tác Khoa giáo của Đảng được nêu trong nghị quyết, chuẩn bị mọi điều kiện tham mưu cấp ủy cùng cấp sơ kết nửa nhiệm kỳ đại hội đảng bộ các cấp. Đặc biệt, tiếp tục quán triệt và triển khai Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 bằng nhiều phương pháp, hình thức phù hợp, sinh động, nhằm đưa Nghị quyết thật sự đi vào cuộc sống. Đồng thời, tổ chức nhiều hoạt động lập thành tích chào mừng 20 năm thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương.

Ba là, tiếp tục phối hợp, cụ thể hóa và tăng cường công tác triển khai, quán triệt, thực hiện và chủ động công tác phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết... của Đảng và của Thành ủy, của Ban Thường vụ Thành ủy đối với các lĩnh vực giáo dục và đào tạo; khoa học và công nghệ; chăm sóc sức khỏe Nhân dân; tài nguyên và môi trường; thể dục và thể thao; chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em; giáo dục và dạy nghề; công tác Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội... làm cơ sở để đánh giá quá trình triển khai thực hiện, tham mưu, đề xuất Thành ủy các giải pháp và định hướng chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, hạn chế trong quá trình thực hiện.

Bốn là, trong quá trình thực hiện cần có sự quan tâm thường xuyên giữ vững mối quan hệ phối hợp, trao đổi, thông tin với các ngành trong khối Khoa giáo; quan tâm thực hiện Chương trình phối hợp giữa Ban Tuyên giáo và chính  quyền cùng cấp trên lĩnh vực Khoa giáo; tăng cường tham mưu cấp ủy cùng cấp, định hướng, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, đánh giá việc thực hiên các chỉ thị, nghị quyết... của Đảng, của Thành uỷ và của địa phương nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.
Phòng Khoa giáo
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây