Đảng ủy Ban Tuyên giáo Thành ủy triển khai nhiệm vụ năm 2022

Thứ ba - 17/01/2023 04:43 36 0
Đảng ủy Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng ủy năm 2022; triển khai nghị quyết nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Tuyền Giang – Phó Bí thư Đảng ủy khối cơ quan Dân Chính Đảng đến tham dự; đồng chí Phan Văn Thép - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ chủ trì hội nghị, cùng sự tham dự của các đảng viên Đảng ủy Ban Tuyên giáo Thành ủy.
3
Đảng ủy Ban Tuyên giáo Thành ủy triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Năm 2022, Đảng ủy Ban Tuyên giáo Thành ủy tiếp tục đây mạnh việc tổ chức nghiên cứu học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai kịp thời, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, của Thảnh ủy; các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên, công chức Đảng bộ cơ quan ổn định, phấn khởi về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố; chấp hành nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các hoạt động thi đua thực hiện các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Bên cạnh đó, duy trì thường xuyên chế độ sinh hoạt cấp ủy và chi bộ, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, đẩy mạnh tự phê và phê bình trong sinh hoạt chi bộ; đánh giá và thực hiện chấm điểm sinh hoạt chi bộ hàng tháng theo quy định. Đồng thời, xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022 của Đảng ủy đối với các chi bộ; tăng cường kiểm tra, giám sát đối với việc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của đảng viên; tự rèn luyện đạo đức cách mạng, lối sống trong sạch, giản dị. Năm 2022, tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức 05 hội nghị kết nối trực tuyến toàn quốc; chỉ đạo, tổ chức sơ kết, tổng kết 16 chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, Thành ủy trên các lĩnh vực đạt yêu cầu theo kế hoạch đề ra.

Đặc biệt, thực hiện Quy chế số 13-QC/BTGTW ngày 29/01/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương về Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021 - 2025; Ban Tuyên giáo Thành ủy phát động tham gia Giải thưởng trên địa bàn thành phố, qua đó, đẩy mạnh tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đồng thời, tạo được phong trào sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” lan tỏa sâu rộng trong lực lượng văn nghệ sĩ, nhà báo, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và Nhân dân thành phố. Ban Tuyên giáo Thành ủy (cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 35 thành phố) tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về "Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới". Ngoài ra, Đảng ủy thường xuyên quan tâm chỉ đạo các đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên tích cực học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tiếp tục phát huy tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và tuyên truyền các sự kiện, ngày lễ lớn, phong trào thi đua yêu nước do cấp trên phát động theo quy định…
 
1
Đồng chí Võ Tuyền Giang – Phó Bí thư Đảng ủy khối Cơ quan Dân Chính Đảng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Đồng chí Võ Tuyền Giang – Phó Bí thư Đảng ủy khối Cơ quan Dân Chính Đảng biểu dương những kết quả nổi bật của Đảng ủy Ban Tuyên giáo Thành ủy năm 2022, đồng thời yêu cầu Đảng bộ  Ban Tuyên giáo Thành ủy tập trung thực hiện các vấn đề trọng tâm sau: Tiếp tục quan tâm thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên nắm vững các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời, quan tâm thực hiện tốt các nguyên tắc của Đảng, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, có phân công, phân nhiệm rõ ràng trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Quan tâm xây dựng cơ sở đảng, quy hoạch đào tạo cán bộ, sắp xếp tổ chức bộ máy; theo tinh thần nghị quyết của Đảng; nghiên cứu các giải pháp, mô hình mới nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ;....
 
2
Đồng chí Phan Văn Thép-Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ phát biểu kết luận tại Hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phan Văn Thép - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ nhấn mạnh: Năm 2023 là năm có ý nghĩa quan trọng, Đảng ủy Ban Tuyên giáo Thành ủy quyết tâm thực hiện thắng lợi chủ đề của Thành ủy về “Tăng cường xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tập trung các nguồn lực đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội thành phố” và các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu Đảng ủy Khối đề ra, đồng chí Phan Văn Thép, đề nghị các toàn thể cán bộ, đảng viên và nhất là các đồng chí Bí thư Chi bộ trực thuộc, các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ Ban Tuyên giáo Thành ủy thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau đây: Tiếp tục phát huy những ưu điểm, nhận thức rõ các nhược điểm trong lãnh đạo, quản lý, điều hành và thực hiện nhiệm vụ để kịp thời có biện pháp sửa chữa, khắc phục trong thời gian tới. Thường xuyên đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ tốt chính trị năm 2022; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Quan tâm lãnh đạo nâng cao chất lượng, đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt của các chi bộ trực thuộc, chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề của chi bộ theo đúng quy định và hướng dẫn của cấp ủy cấp trên và xem là một trong những tiêu chí để đánh giá, xếp loại chất lượng chi bộ cuối năm. Thực hiện nghiêm túc thông báo phân công theo dõi sinh hoạt tại các chi bộ, qua đó nắm rõ hơn về tình hình của các chi bộ, hiểu hơn về tâm tư nguyện vọng của đảng viên cơ quan; thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Quy định số 14-QĐ/TU ngày 01/11/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy “Về trách nhiệm nêu gương của cấp ủy viên, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị”. Lãnh đạo, chỉ đạo Ủy ban kiểm tra Đảng ủy xây dựng, triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023 đúng quy định, hướng dẫn của Ban Thường vụ Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối; tăng cường kiểm tra, giám sát các chi bộ và đảng viên trong việc học tập, quán triệt, tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Quy định về những điều  đảng viên không được làm...
Tin, ảnh: Hoàng Oanh

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây