Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố: Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới

Thứ tư - 10/04/2024 05:17 89 0
Ngày 08/4, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố Cần Thơ tổ chức khai giảng Lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa I năm 2024 cho các đồng chí là đảng viên mới của các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng ủy Khối.
3
Các đảng viên mới tham gia lớp bồi dưỡng.

Trong thời gian 05 ngày, hơn 100 học viên là các đồng chí đảng viên mới kết nạp của các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng ủy Khối được học tập chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới gồm 10 chuyên đề theo tài liệu của Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn. Cụ thể: chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; độc lập dân tộc gắn liền với CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam; phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ XHCN, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN; đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng; phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, bảo vệ môi trường và quản lý phát triển xã hội; tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; phấn đấu rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam… Kết thúc lớp bồi dưỡng, các học viên làm bài kiểm tra đạt yêu cầu sẽ được cấp giấy chứng nhận.

Phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng, đồng chí Đặng Hải Âu- Phó Bí thư Đảng ủy Khối nhấn mạnh: Các đồng chí đảng viên mới đều là những đảng viên luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có đạo đức, lối sống lành mạnh; phục tùng tổ chức kỷ luật của Đảng, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng. Qua chương trình này giúp các đồng chí đảng viên mới hiểu sâu những kiến thức cơ bản, cốt lõi về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; về những vấn đề cơ bản của đường lối cách mạng Việt Nam đồng thời là nhiệm vụ của người đảng viên.

Đây là đợt học tập cần thiết và bắt buộc đối với các đảng viên mới kết nạp, là cơ hội để các đảng viên mới được nghiên cứu sâu hơn về chủ trương, đường lối của Đảng trong giai đoạn cách mạng mới, thời cơ và vận hội mới, nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Đảng và Nhà nước đã đề ra. Thông qua lớp bồi dưỡng, giúp các đảng viên mới nâng cao lý luận chính trị, nắm và hiểu rõ hơn về vai trò, nhiệm vụ của người đảng viên, từ đó xây dựng kế hoạch tiếp tục tự phấn đấu, rèn luyện để đủ điều kiện và được công nhận đảng viên chính thức, xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam.
Tin, ảnh: An An
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây