Điều tra dư luận xã hội về chất lượng sinh hoạt chi bộ và 35 năm thực hiện biên soạn, phát hành và sử dụng Bản tin Thông tin sinh hoạt chi bộ

Thứ hai - 22/04/2024 06:30 87 0
Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ phối hợp cùng Viện Dư luận xã hội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức triển khai điều tra dư luận xã hội về chất lượng sinh hoạt chi bộ và 35 năm thực hiện biên soạn, phát hành và sử dụng Bản tin Thông tin sinh hoạt chi bộ trong cán bộ, đảng viên trên địa bàn thành phố.
Theo đó, cuộc điều tra được tổ chức triển khai tại một số đơn vị, địa phương với số lượng là 110 phiếu xin ý kiến, gồm các nội dung như: đánh giá của cá nhân về chất lượng sinh hoạt chi bộ tại cơ quan, đơn vị trong thời gian qua, đã có sự chuyển biến như thế nào và thời gian sinh hoạt thường diễn ra trong bao lâu. Đánh giá mức độ phổ biến của các biểu hiện về: Cán bộ, đảng viên nể nang, né tránh, ngại va chạm; dĩ hòa vi quý trong tự phê bình và phê bình; không sử dụng nội dung từ tài liệu Thông tin sinh hoạt chi bộ; thấy đúng không dám bảo vệ, thấy sai không dám đấu tranh; vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ; chất lượng sinh hoạt chuyên đề chưa hiệu quả; chi bộ không coi trọng việc nắm bắt, định hướng tư tưởng cho đảng viên; đảng viên chưa nghiên cứu tài liệu để chuẩn bị ý kiến;… trong các cuộc họp sinh hoạt chi bộ tại cơ quan, đơn vị. Cũng như đánh giá về hiệu quả các công việc, hoạt động của Chi bộ như: Giáo dục tư tưởng chính trị cho cán bộ, đảng viên, người lao động; giáo dục đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, người lao động; trong cơ quan chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, đảng viên, người lao động;… trong thời gian qua.

Đồng thời, đánh giá công tác biên soạn, phát hành và sử dụng Bản tin phục vụ sinh hoạt chi bộ về: Góp phần cung cấp, định hướng thông tin cho cán bộ, đảng viên về những sự kiện chính trị trong nước và quốc tế; chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; bản tin là ấn phẩm nội bộ, tài liệu chính thống không thể thiếu trong sinh hoạt chi bộ hiện nay; góp phần cải tiến, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên;… trong thời gian qua đã đạt được các kết quả đáng phấn khởi nào. Việc chi bộ sử dụng Bản tin phục vụ trong sinh hoạt Chi bộ được thực hiện như thế nào. Trong sinh hoạt chi bộ, đồng chí Bí thư thường phổ biến về nội dung: Không phổ biến; Các thông tin về tình hình thời sự trong nước; các thông tin về các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo mới của Đảng và Nhà nước; các thông tin về hoạt động đối ngoại và tình hình thế giới; …. trong Bản tin phục vụ sinh hoạt chi bộ.

Bên cạnh đó, cá nhân nhận định những tồn tại, hạn chế về: Các bài viết chưa bảo đảm tính thời sự; các bài viết chưa bao quát tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội trong tháng; các bài viết quá dài gây tâm lý không muốn đọc; các bài viết sơ sài, thông tin chưa được chọn lọc kỹ; các bài viết thiếu tính dự báo, định hướng tầm chiến lược; Nội dung Văn bản mới chưa nêu cụ thể nội dung (mới chỉ nêu tên văn bản); … của Bản tin phục vụ sinh hoạt chi bộ trong thời gian qua? Và đánh giá nguyên nhân nào: Chưa có văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất, xuyên suốt từ Trung ương tới các địa phương về công tác biên soạn, phát hành và sử dụng Bản tin phục vụ sinh hoạt chi bộ; cấp ủy chưa quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác biên soạn, phát hành và sử dụng Bản tin; chưa có văn bản quy định thống nhất về kinh phí hoạt động cho Bản tin từ Trung ương tới địa phương; chế độ chi trả nhuận bút, biên tập, phát hành chưa có sự thống nhất; công tác biên soạn Bản tin phục vụ sinh hoạt chi bộ còn chưa tốt;… làm cho Bản tin phục vụ sinh hoạt chi bộ chưa mang lại hiệu quả cao.

Ngoài ra, để nâng cao chất lượng công tác biên soạn, phát hành và sử dụng Bản tin phục vụ sinh hoạt chi bộ cần thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp: Ban hành văn bản chỉ đạo của Trung ương về công tác biên soạn, phát hành và sử dụng Bản tin; đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vai trò, hiệu quả của Bản tin; đổi mới cơ cấu nội dung thông tin trong Bản tin phù hợp với tính chất và thời gian sinh hoạt Chi bộ; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong biên soạn, phát hành và sử dụng Bản tin; đưa các thông tin có tính chỉ đạo và định hướng tư tưởng;… nào trong thời gian tới. Cũng như để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, cấp ủy cần quan tâm thực hiện những giải pháp như: Ban hành tiêu chí cụ thể đánh giá chất lượng sinh hoạt đối với từng loại hình chi bộ; Hướng dẫn nội dung sinh hoạt thường kỳ, định hướng việc sinh hoạt chuyên đề phù hợp với đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ của từng loại hình Chi bộ;… nào trong thời gian tới.

Điều tra dư luận xã hội nhằm có những thông tin khách quan, trung thực về suy nghĩ, nhận định của cán bộ, đảng viên về chất lượng sinh hoạt chi bộ và 35 năm thực hiện biên soạn, phát hành và sử dụng Bản tin Thông tin sinh hoạt chi bộ. Từ đó, đề xuất nhiệm vụ, giải pháp nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả việc biên tập, xuất bản và sử dụng bản tin thông báo nội bộ phục vụ sinh hoạt chi bộ ngày càng đạt hiệu quả thiết thực.
Lê Phương
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây