Đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nắm bắt, điều tra, nghiên cứu dư luận xã hội theo hướng bám sát thực tiễn đời sống

Thứ năm - 23/11/2023 22:42 134 0
Ngày 22/11, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 100-KL/TW ngày 18/8/2014 của Ban Bí thư (khóa XI) “Về việc đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội” (Kết luận số 100-KL/TW). Ðồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HÐND thành phố và đồng chí Nguyễn Ngọc Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì hội nghị.
1 1
Đồng chí Nguyễn Ngọc Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy điều hành thảo luận tại hội nghị.
 
1 2
Đại biểu tham dự hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ Phạm Thế Vinh cho biết, qua 10 năm thực hiện Kết luận số 100-KL/TW, công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động; các nội dung báo cáo định kỳ, chuyên đề, đột xuất thể hiện khách quan, trung thực các luồng ý kiến dư luận về vấn đề liên quan đến an ninh chính trị, tư tưởng, kinh tế, xã hội của thành phố. Ðội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội chủ động đề xuất, tham mưu, dự báo, giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo định hướng dư luận xã hội; phối hợp với các ngành có liên quan giải quyết những vấn đề dư luận quan tâm, góp phần ổn định trật tự an toàn xã hội. Trong công tác điều tra xã hội học, các cán bộ chú trọng ứng dụng khoa học, công nghệ thông tin để phân tích dữ liệu, báo cáo kết quả (số liệu); đánh giá cụ thể và so sánh, đối chiếu kết quả giữa các thành phần, thông tin thu thập; phương thức điều tra dư luận xã hội được đổi mới từ hình thức trực tiếp sang trực tuyến, giúp công tác triển khai phiếu điều tra đến thành phần khảo sát kịp thời, độ bao phủ rộng; việc cập nhật, xử lý số liệu nhanh, khoa học, hiệu quả. Cấp ủy, chính quyền quan tâm xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy làm công tác dư luận xã hội; cán bộ làm công tác tuyên giáo, cộng tác viên dư luận xã hội được tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ…
 
1 3
Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ Phạm Thế Vinh báo cáo kết quả 10 năm thực hiện Kết luận số 100-KL/TW tại hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện các cơ quan, đơn vị, địa phương tham luận, phát biểu thảo luận, đóng góp ý kiến, chia sẻ kinh nghiệm của thường trực cấp ủy và lãnh đạo một số đơn vị trong triển khai nhiệm vụ và giải pháp thực hiện hiệu quả Kết luận số 100-KL/TW thời gian qua, như: thực hiện Kết luận số 100-KL/TW ngày 18/8/2014 của Ban Bí thư (khóa XI) tăng cường nắm bắt, phản ánh, góp phần định hướng dư luận xã hội; Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp thành phố trong công tác tuyên truyền, điều tra nắm bắt dư luận xã hội; đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội; nâng cao chất lượng đội ngũ Cộng tác viên dư luận xã hội, đổi mới phương thức hoạt động trong công tác nắm bắt dư luận xã hội trên địa bàn Quận ủy Bình Thủy ; thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng công tác nắm bắt dư luận xã hội trong đồng bào tôn giáo trên địa bàn huyện Vĩnh Thạnh; đổi mới, nâng cao chất lượng nắm bắt, dự báo DLXH tham mưu cấp ủy định hướng, chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu  phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn quận Thốt Nốt; phát huy mô hình “Hội nghị giao ban an ninh tư tưởng trong đoàn viên, thanh niên thành phố Cần Thơ” gắn với việc thực hiện có hiệu quả Kết luận số 100-KL/TW ngày 18/8/2014 của Ban Bí thư (khóa XI) “về việc đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội”; vận dụng Kết luận số 100-KL/TW của Ban Bí thư khóa XI trong tham mưu cấp ủy định hướng, chỉ đạo nâng chất huyện nông thôn mới và xây dựng đô thị sinh thái trên địa bàn huyện Phong Điền;...
 
1 4
Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HÐND thành phố phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HÐND thành phố đề nghị thời gian tới, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố tăng cường giáo dục, nâng cao nhận thức của các cấp ủy, cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu, định hướng dư luận xã hội; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội; đẩy mạnh nghiên cứu thực tiễn, thực hiện phương châm “đi trước mở đường”, “đi cùng thực hiện”, “đi sau tổng kết” để lắng nghe, nắm bắt dư luận xã hội và dự báo xu hướng, tình hình tư tưởng trong xã hội kịp thời, đúng định hướng; chú trọng công tác nghiên cứu, sử dụng công nghệ, khoa học để nâng cao năng lực điều tra, thăm dò dư luận xã hội; chủ động xây dựng và duy trì những kênh thông tin chính thống, nhằm kịp thời phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng trên các phương tiện thông tin truyền thông, nhất là mạng xã hội;...

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HÐND thành phố lưu ý tăng cường các hoạt động đối thoại trực tiếp, tuyên truyền vận động Nhân dân để định hướng dư luận xã hội; tiếp tục củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ làm công tác dư luận xã hội và cộng tác viên dư luận xã hội; tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nhằm nâng cao trình độ, kỹ năng và quan tâm hỗ trợ, đầu tư phương tiện, kinh phí hoạt động cho lực lượng này; nâng cao vai trò, trách nhiệm của ban tuyên giáo các cấp, sự phối hợp giữa các ban, ngành liên quan; tạo điều kiện, cơ chế thuận lợi để các cơ quan chức năng trong hệ thống chính trị tăng cường phối hợp trong tổng hợp, phân tích tình hình thực tiễn, dư luận đảm bảo chính xác, kịp thời và tham mưu tốt cho cấp ủy, chính quyền các cấp lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hiệu quả...
Tin, ảnh: Hoàng Vĩnh Khang
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây