Hội thảo khoa học “Giải pháp nâng cao năng lực, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức để TP Cần Thơ phát triển nhanh và bền vững”

Chủ nhật - 20/11/2022 12:35 147 0
Ngày 16/11/2022, Ban Tổ chức Thành ủy, Ban Tuyên giáo Thành ủy và Trường Chính trị thành phố phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học cấp thành phố “Giải pháp nâng cao năng lực, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức để thành phố Cần Thơ phát triển nhanh và bền vững”.
10 1
Các đồng chí lãnh đạo chủ trì hội thảo.

Các đồng chí Lê Tấn Thủ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy; Phan Văn Thép, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy; Phùng Minh Hải, Hiệu trưởng Trường Chính trị; Lê Văn Điện, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị; Lê Thanh Hòa, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị thành phố đồng chủ trì và điều hành hội thảo.

Hiện nay, nâng cao năng lực, trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của thành phố Cần Thơ là một trong những yếu tố quan trọng, chiến lược, cấp bách để triển khai thắng lợi các Nghị quyết cũng như sự kỳ vọng của Trung ương và việc tổ chức Hội thảo “Giải pháp nâng cao năng lực, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức để thành phố Cần Thơ phát triển nhanh và bền vững” đã mang lại giá trị, ý nghĩa thiết thực trong giai đoạn hiện nay. Hội thảo nhận được sự tham gia, hưởng ứng của rất nhiều nhà khoa học, nhà nghiên cứu, nhà quản lý đến từ nhiều cơ quan đơn vị, địa phương với mong muốn đóng góp tâm huyết và các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao năng lực, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức để thành phố Cần Thơ phát triển nhanh và bền vững vào thời gian tới.
 
10 2
Đại biểu phát biểu tại hội thảo. 

Tại hội thảo, các đại biểu thảo luận nhiều nội dung như: “Thực trạng năng lực, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị ở thành phố Cần Thơ trong thời gian qua”; “Tiếp tục nâng cao bản lĩnh chính trị của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong giai đoạn hiện nay”; “Chống chủ nghĩa cá nhân, nâng cao trách nhiệm công chức, viên chức theo tư tưởng Hồ Chí Minh - một số vấn đề lý luận và giải pháp”; “Phát huy tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức trong tiến trình phát triển nhanh và bền vững thành phố Cần Thơ”;…

Các bài tham luận đều đảm bảo đúng quy chuẩn về hình thức và nội dung khoa học, phản ánh khá toàn diện, sâu sắc về chủ đề hội thảo, góp phần quan trọng vào thành công của hội thảo. Các bài viết đã làm rõ một số vấn đề lý luận về năng lực tư duy lý luận và năng lực thực tiễn, cũng như trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức của hệ thống chính trị thành phố Cần Thơ nói chung và một số cơ quan, đơn vị nói riêng, trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, các tham luận đã tập trung làm rõ thực trạng và đề cập những kinh nghiệm, giải pháp nhằm nâng cao năng lực, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị ở thành phố Cần Thơ.
10 3
Đồng chí Lê Tấn Thủ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Cần Thơ phát biểu kết luận hội thảo.

Phát biểu kết luận hội thảo, đồng chí Lê Tấn Thủ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Cần Thơ khẳng định để thành phố Cần Thơ phát triển nhanh và bền vững cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao nhận thức cảu các cấp ủy đảng, quản lý của cơ quan nhà nước, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cấp có phẩm chất, năng lực, trách nhiệm, uy tín gắn với xây dựng người Cần Thơ “Trí tuệ-Năng động-Nhân ái-Hào hiệp-Thanh lịch”; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực có trình độ đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững thành phố Cần Thơ; đồng thời, nâng cao chất lượng, kỹ năng làm việc, ý thức, tinh thần trách nhiệm, thái độ ứng xử, phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập quốc tế; tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách về khuyến khích đào tạo, bồi dưỡng và thu hút nhân tài, nâng cao chất lượng nguồn nhận lực; nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của cán bộ, công chức, viên chức và định kỳ thực hiện sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương và của thành phố.
Tin, ảnh: Hoàng Oanh
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây