Hơn 100 học viên tham gia Lớp Sơ cấp chính trị

Thứ hai - 20/06/2022 13:28 170 0
Ngày 20/6, Ban Tuyên giáo Quận ủy Bình Thủy phối hợp với Ban Tổ chức Quận ủy và Trung tâm Chính trị quận tổ chức khai giảng Lớp Sơ cấp lý luận chính trị năm 2022 .
Hơn 100 học viên sẽ được học tập và nghiên cứu về: Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh – nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng; nguồn gốc và cơ sở của thế giới xung quanh; mối quan hệ và sự phát triển của các sự vật, hiện tượng trong thế giới; xã hội loài người và sự vận động, phát triển của xã hội loài người; kinh tế hàng hóa; chủ nghĩa tư bản và các giai đoạn phát triển của nó; hình thái kinh tế xã hội cộng sản chủ nghĩa; cách mạng giải phóng dân tộc ở Việt Nam; Chủ nghĩa xã hội và quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; công nghiệp hóa, nhiệm vụ trung tâm của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa – mô hình kinh tế tổng quát; nhiệm vụ xây dựng con người, phát triển các lĩnh vực văn hóa – xã hội; cơ cấu xã hội và nhiệm vụ phát huy dân chủ, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc; hệ thống chính trị trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; vấn đề quốc phòng, an ninh, đối ngoại trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và lãnh đạo Nhân dân đấu tranh giành chính quyền; Đảng lãnh đạo 02 cuộc kháng chiến chống xâm lược xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc (1945-1975); Đảng lãnh đạo Nhân dân cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc (1975-2011).

Thông qua lớp học nhằm giúp học viên nâng cao trình độ lý luận chính trị, đạo đức cách mạng, năng lực công tác, vận dụng đúng đắn chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các kiến thức được trang bị vào thực tế, góp phần hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chính trị được giao.

Kết thúc khóa học, các học viên sẽ được cấp bằng sơ cấp lý luận chính trị.
Kiều Nương
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây