Thốt Nốt: Hơn 100 học viên được bồi dưỡng chuyên đề “Đảng ta thật là vĩ đại”

Chủ nhật - 01/10/2023 23:40 250 0
Ngày 02/10/2023, Trung tâm Chính trị quận Thốt Nốt tổ chức khai giảng Lớp Bồi dưỡng chuyên đề “Đảng ta thật là vĩ đại”. Đếnd ự có đồng chí Phạm Văn Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Chính trị quận Thốt Nốt.
2 9 loptn
Quang cảnh lớp bồi dưỡng.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Phạm Văn Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Chính trị quận Thốt Nốt nêu bật ý nghĩa và tầm quan trọng của lớp chuyên đề này là góp phần tuyên truyền, giáo dục rộng rãi truyền thống lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam trong toàn Đảng và toàn xã hội, đồng thời bồi đắp cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân tinh thần, ý chí, bản lĩnh cách mạng, kiên định lý tưởng mục tiêu con đường đi lên xây dựng đất nước, độc lập dân tộc gắn liền chủ nghĩa xã hội. Giúp cán bộ, đảng viên, hội viên các đoàn thể chính trị - xã hội ở cơ sở nắm vững, hiểu sâu về vai trò lãnh đạo, sứ mệnh, sự cống hiến của Đảng đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc; củng cố niềm tin vào đường lối và sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng, góp phần tạo ra sự đồng lòng, đồng thuận trong xã hội, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, tinh thần dân tộc, khát vọng cống hiến, xây dựng và phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Để lớp học đạt được mục đích, yêu cầu, nội dung đề ra, đồng chí Phạm Văn Tâm, Ủy viên Ban thường vụ Quận ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Chính trị quận đề nghị các đồng chí giảng viên nghiên cứu, soạn bài giảng có chất lượng để truyền đạt cho học viên những nội dung trọng tâm, cơ bản đảm bảo nội dung của chương trình; các đồng chí học viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc học tập, chủ động nghiên cứu tài liệu, lĩnh hội những nội dung của các chuyên đề học tập.

Theo kế hoạch, lớp bồi dưỡng chuyên đề “Đảng ta thật là vĩ đại” được tổ chức trong 4 ngày (từ ngày 02 - 05/10/2023) với sự tham gia của trên 100 học viên là Bí thư chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy các phường và các đồng chí là Phó Bí thư Chi bộ Quân sự các phường. Tại đây, các học viên được phổ biến các chuyên đề: Đảng Cộng sản Việt Nam – sự lựa chọn duy nhất của cách mạng Việt Nam; đường lối lãnh đạo của Đảng soi sáng con đường cách mạng Việt Nam; ngoài lợi ích của Tổ quốc, của Nhân dân, Đảng ta không có lợi ích gì khác; lịch sử Đảng bộ quận Thốt Nốt; bối cảnh tình hình và chủ trương phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong giai đoạn đoạn mới.

Ngoài ra, Ban Tổ chức lớp học tổ chức cho học viên đi nghiên cứu thực tế tại nơi thành lập Chi bộ đầu tiên quận Thốt Nốt tại phường Tân Lộc, sau đó viết thu hoạch cuối khóa.
Tin, ảnh: Thảo Tâm
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây