Quận ủy Ninh Kiều tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2018
16:31 - 11/01/2019

(TGCT) Quận ủy Ninh Kiều vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2018, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

Năm 2018, Quận ủy Ninh Kiều và các cấp ủy Đảng trong quận tập trung lãnh đạo tổ chức triển khai và thực hiện hoàn thành khá tốt chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018. Đồng thời, chỉ đạo các các cơ quan có liên quan giải quyết các đơn thư tố cáo, phản ánh kiến nghị đối với đảng viên; thường xuyên theo dõi, kiểm tra, chỉ đạo và hướng dẫn nghiệp vụ cho cơ sở về thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng theo đúng qui định. Trong năm, các cấp ủy Đảng đã tổ chức kiểm tra 75 lượt tổ chức Đảng, giám sát thường xuyên đối với 348 lượt tổ chức Đảng, 6.733 đảng viên, giám sát chuyên đề đối với 34 lượt tổ chức Đảng. Qua đó, thi hành kỷ luật đối với 06 đảng viên; nội dung vi phạm quy định, chỉ thị, nghị quyết, phẩm chất đạo đức, lối sống; chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình…

Trong năm 2019, Quận ủy Ninh Kiều chỉ đạo các cấp ủy Đảng và Ủy ban kiểm tra các cấp trên địa bàn quận đẩy mạnh triển khai có hiệu quả nội dung chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Quận ủy và Ủy ban kiểm tra Quận ủy; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện nhiệm vụ theo Điều lệ Đảng quy định; kịp thời kiểm tra, kết luận đảng viên, tổ chức Đảng có dấu hiệu vi phạm; chỉ đạo tổ chức kiểm điểm đối với tập thể, cá nhân đảng viên cuối năm; kịp thời phát hiện, chủ động kiểm tra tổ chức Đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền và xem xét xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, đúng qui trình theo hướng dẫn của Trung ương.

Dịp này, nhiều tập thể và cá nhân thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát năm 2018 được Ban thường vụ Quận ủy Ninh Kiều tặng giấy khen.

                                        Ngọc Bích

39