Thông báo treo cờ Tổ quốc và nghỉ lễ Quốc khánh 02/9
22:51 - 26/08/2020

(TGCT) UBND TP Cần Thơ vừa có Thông báo số 45/TB-UBND về việc treo cờ Tổ quốc, thời gian nghỉ  và trực trong dịp kỷ niệm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 02/9.

Theo đó, tất cả cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc các cơ quan Nhà nước, các đơn vị sự nghiệp, trường học, bệnh viện, các doanh nghiệp, chiến sĩ lực lượng vũ trang Nhân dân được nghỉ 01 ngày thứ tư, ngày 02/9/2020.

UBND thành phố yêu cầu, trong thời gian nghỉ lễ, các cơ quan, đơn vị, địa phương phải phân công cán bộ lãnh đạo trực; đồng thời, có kế hoạch phân công lực lượng tự vệ cơ quan, đơn vị, xí nghiệp canh gác bảo vệ cơ quan, kho tàng, phòng cháy chữa cháy trong thời gian nghỉ lễ. Đối với các cơ quan như Giao thông vận tải, Điện lực, Cấp thoát nước, Bệnh viện, Bưu điện, Phòng cháy chữa cháy phải bố trí phân công cán bộ, công chức làm việc liên tục để phục vụ Nhân dân trong suốt thời gian nghỉ lễ, bố trí nghỉ bù những ngày sau lễ.

Ngoài ra, tại trụ sở cơ quan các ngành, các cấp và các hộ gia đình trong thành phố treo cờ Tổ quốc từ chiều ngày 01/9 đến hết ngày 02/9/2020.

Các cơ quan, đơn vị và hộ gia đình phải làm tốt vệ sinh môi trường trong phạm vi cơ quan, khu dân cư và những nơi công cộng để tạo cảnh quan sạch, đẹp trước, trong và sau thời gian lễ.

Tải Thông báo số 45

PV

60