Thông báo về việc treo cờ Tổ quốc, thời gian nghỉ và trực trong dịp Tết Dương lịch năm 2021
14:03 - 30/12/2020

(TGCT) UBND thành phố Cần Thơ vừa có Thông báo số 62/TB-UBND về việc treo cờ Tổ quốc, thời gian nghỉ và trực trong dịp Tết Dương lịch năm 2021.

Theo đó, tất cả cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được nghỉ Tết Dương lịch 01 ngày 01/01/2021.

UBND thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phải phân công cán bộ lãnh đạo trực; đồng thời, có kế hoạch phân công lực lượng tự vệ cơ quan, đơn vị, xí nghiệp canh gác bảo vệ cơ quan, kho tàng, phòng chống cháy nổ trong ngày nghỉ Tết.

Đối với các cơ quan như: Giao thông vận tải, Điện lực, Cấp thoát nước, Bệnh viện, Bưu điện, Phòng cháy chữa cháy phải bố trí phân công cán bộ, công chức làm việc liên tục để phục vụ Nhân dân trong suốt thời gian nghỉ Tết, bố trí nghỉ bù những ngày sau Tết.

Tại trụ sở cơ quan các ngành, các cấp và các hộ Nhân dân trong thành phố treo cờ Tổ quốc từ chiều ngày 31/12/2020 đến hết ngày 01/01/2021.

Các cơ quan, đơn vị và hộ nhân dân phải làm tốt vệ sinh môi trường trong phạm vi cơ quan, khu dân cư và những nơi công cộng để tạo cảnh quan sạch, đẹp trước, trong và sau thời gian Tết.

Tải Thông báo 62

P.V

 

87