Thường trực Thành ủy làm việc với các Ban xây dựng Đảng và Văn phòng Thành ủy
23:49 - 11/03/2019

(TGCT) Sáng 11/3/2019, đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố làm việc với lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng và Văn phòng Thành ủy về tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I, triển khai công tác từ nay đến cuối năm 2019.

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu chỉ đạo.

Từ đầu năm đến nay, các Ban xây dựng Đảng và Văn phòng Thành ủy đã tham mưu Ban Thường vụ và Thường trực Thành ủy chỉ đạo các cấp, các ngành, đoàn thể thành phố triển khai quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XII) cho gần 98% đảng viên; tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Nhà nước. Đồng thời, tham mưu Ban Thường vụ và Thường trực Thành ủy chỉ đạo tổ chức nhiều hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Kỷ Hợi và kỷ niệm 15 năm TP Cần Thơ trực thuộc Trung ương có ý nghĩa; thực hiện quy hoạch, đào tạo cán bộ; chỉ đạo các cấp, các ngành tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng và phòng chống tham nhũng, lãng phí; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân thực hiện phong trào thi đua yêu nước, tổ chức hoàn thành Đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp cơ sở…

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ của các Ban xây dựng Đảng và Văn phòng Thành ủy trong quý I. Đồng chí Phạm Văn Hiểu lưu ý: Thời gian tới, các Ban xây dựng Đảng và Văn phòng Thành ủy tiếp tục cụ thể hóa nhiệm vụ ở lĩnh vực phụ trách; nâng cao công tác tham mư, đặc biệt là tham mưu thể chế hóa các quy định, chủ trương mới của Trung ương; đồng thời chú trọng cải cách hành chính. Cụ thể: Công tác Tổ chức tiếp tục tham mưu thực hiện tốt các quy định của Trung ương và Thành ủy, kiện toàn tổ chức bộ máy, thực hiện chủ trương sáp nhập, giải thể, thí điểm theo Nghị quyết Trung ương 6, Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị, chuẩn bị nhận sự cho Đại hội Đảng các cấp qua đó tham mưu rà soát, quy hoạch, điều động, luân chuyển, bố trí cán bộ, tham gia chỉ đạo các đảng ủy trong công tác này, đồng thời thực hiện kế hoạch Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) năm 2019. Công tác Tuyên giáo tiếp tục nâng cao hiệu quả tổ chức triển khai quán triệt các chủ trương, nghị quyết của Đảng và Nhà nước cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân, đồng thời tiếp tục quan tâm công tác chính trị tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, công chức và học sinh sinh viên, nhất là trên không gian mang. Công tác Kiểm tra cần nâng cao chất lượng khi có dấu hiệu vi phạm phải kiểm tra kịp thời, chặt chẽ, nghiêm minh, giải quyết có lý có tình. Đồng chí Phạm Văn Hiểu cũng nhấn mạnh, công tác Nội chính có phạm vi hoạt động rộng, cần đi sâu, nắm sát chức năng, nhiệm vụ, bộ máy của các cơ quan, qua đó tham mưu các cấp ủy trong công tác chỉ đạo khi cần thiết, theo dõi các vụ việc, vụ án tham nhũng thời gian qua, đồng thời thực hiện công tác tiếp công dân theo quy định. Đối với công tác Dân vận thống kê lại các phần việc, văn bản theo lĩnh vực phụ trách; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cần tăng cường góp ý, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, thực hiện vai trò phản biện giám sát đúng theo quy trình góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Tin, ảnh: Hoàng Trường Sa

57