Nâng cao tinh thần cảnh giác trước luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch

Thứ hai - 15/05/2023 12:14 268 0
Nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, các cấp ủy đảng TP Cần Thơ quan tâm huy động sự tham gia của nhân dân nói chung, đồng bào dân tộc Khmer nói riêng. Bởi vì, tôn giáo, dân tộc luôn là vấn đề nhạy cảm, các thế lực thù địch luôn lợi dụng để thực hiện chiến lược "diễn biến hòa bình" chống phá cách mạng.

 

 
15 5 baove

Ðồng chí Huỳnh Văn Tài, Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Thới Thuận B, thị trấn Thới Lai (bên trái) tuyên truyền chủ trương của Ðảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cho đồng bào dân tộc Khmer trong ấp.

Xây dng lòng tin

Một trong những cách làm có hiệu quả là các cấp ủy đảng, chính quyền TP Cần Thơ đã ban hành kế hoạch xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội trong vùng đồng bào dân tộc Khmer và có nhiều chính sách hỗ trợ đối với đồng bào dân tộc Khmer. Từ đó, đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số nói chung, đồng bào dân tộc Khmer nói riêng không ngừng được nâng lên.

Theo đồng chí Hồ Hồng Sương, Bí thư Ðảng ủy thị trấn Thới Lai, huyện Thới Lai, thị trấn có 174 hộ, 845 nhân khẩu người dân tộc Khmer, tập trung ở ấp Thới Thuận B. Thị trấn đã thực hiện tốt các chính sách về phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, giảm nghèo cho đồng bào Khmer. Từ năm 2020 đến nay, đã hỗ trợ 160 hộ đồng bào vay 3,5 tỉ đồng để buôn bán nhỏ, cải tạo vườn, chăn nuôi; hỗ trợ xây 24 căn nhà Ðại đoàn kết tặng hộ nghèo, hộ khó khăn; giới thiệu việc làm cho 30 lao động với mức lương 5-6 triệu đồng/tháng. Ông Dương Danh, 68 tuổi, người dân trong ấp, chia sẻ: "Ðược Ðảng, Nhà nước và địa phương quan tâm chăm lo đời sống, hỗ trợ mọi mặt, gia đình tôi đã có cuộc sống ổn định. Chúng tôi luôn tin tưởng và thực hiện các chủ trương, chính sách của Ðảng, Nhà nước và phong trào của địa phương, không nghe theo kẻ xấu lôi kéo, kích động làm những việc sai trái".

Bên cạnh đó, thị trấn Thới Lai quan tâm xây dựng, bố trí người dân tộc Khmer tham gia các vị trí công tác của ấp Thới Thuận B. Hiện nay, Chi ủy viên Chi bộ ấp, Trưởng Ban Công tác Mặt trận ấp; Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ ấp; Công an viên ấp và Tổ trưởng Tổ dân phố ấp đều là người dân tộc Khmer. Chính vì thế, công tác tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc Khmer luôn đạt hiệu quả, gây dựng được niềm tin cao. Ðồng chí Huỳnh Văn Tài, Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Thới Thuận B, khẳng định: Hiện nay, ấp còn 6 hộ đồng bào dân tộc Khmer nghèo. Bà con đồng bào dân tộc Khmer luôn tin tưởng và thực hiện tốt chủ trương của Ðảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, các phong trào cách mạng của địa phương. Nhiều năm qua, không có trường hợp nghe theo kẻ xấu xúi giục, kích động làm những việc sai trái.

Xã Vĩnh Bình, huyện Vĩnh Thạnh có 205 hộ, 889 nhân khẩu người dân tộc Khmer sinh sống ở ấp Vĩnh Nhuận. Ðồng chí Lâm Trọng Trưa, Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Vĩnh Nhuận, cho biết: Xã và ấp  luôn quan tâm chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào. Từ năm 2020 đến nay, từ các nguồn vận động, có 6 hộ đồng bào dân tộc Khmer nghèo được hỗ trợ xây nhà Ðại đoàn kết và hiện nay đang tiếp tục hỗ trợ sửa chữa 1 căn, xây mới 3 căn nhà Ðại đoàn kết cho các hộ đồng bào dân tộc Khmer; hỗ trợ đồng bào vay hàng tỉ đồng để buôn bán nhỏ, trồng trọt và chăn nuôi. Ðến nay, đời sống được nâng lên, ấp chỉ còn 4 hộ người Khmer nghèo.

Cùng với chăm lo hỗ trợ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, xã Vĩnh Bình quan tâm nắm bắt tư tưởng của đồng bào dân tộc Khmer; phối hợp các chức sắc, người có uy tín trong đồng bào giải quyết tốt những phản ánh, kiến nghị của người dân, không để xảy ra bức xức, bị kẻ địch lợi dụng kích động, lôi kéo, xúi giục dẫn đến hành động sai trái. Ðại đức Mai Chí Tâm, Trụ trì chùa Samaki ở ấp Vĩnh Nhuận, nói: "Bà con đồng bào dân tộc Khmer trong ấp rất tin tưởng, chấp hành tốt chủ trương của Ðảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, không nghe kẻ xấu xúi giục, lôi kéo làm việc sai trái. Bà con dân tộc Khmer trong ấp tích cực hưởng ứng và đóng góp nâng cấp giao thông, xây dựng cảnh quan
môi trường...".

Tiếp tc xây dng khÐạđoàn kết

TP Cần Thơ có gần 20.000 người dân tộc Khmer, sống tập trung ở quận Ô Môn, huyện Thới Lai và huyện Cờ Ðỏ. Tuy được sự quan tâm chăm lo, hỗ trợ tích cực của Ðảng, Nhà nước và các địa phương, nhưng đời sống của một bộ phận đồng bào dân tộc Khmer vẫn còn khó khăn. Ðây là những hạn chế, điểm yếu mà các thế lực thù địch lợi dụng để chống phá, gây mất ổn định về chính trị - xã hội; tập trung tuyên truyền; tăng cường móc nối, tài trợ kinh phí, lôi kéo, kích động, tạo mâu thuẫn.

Ðể tăng cường sự tham gia của đồng bào dân tộc Khmer trong công tác đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch, các cấp ủy đảng, chính quyền TP Cần Thơ đã và đang quan tâm thực hiện nhiều giải pháp thiết thực. Ðồng chí Danh Thành, Bí thư Ðảng ủy xã Thới Ðông, huyện Cờ Ðỏ, cho biết: Xã có 249 hộ, 1.096 nhân khẩu người dân tộc Khmer. Ðể đồng bào dân tin tưởng vào chủ trương của Ðảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước và tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, Ðảng ủy, UBND và MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội xã tập trung thực hiện tốt các chính sách về phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào một cách bền vững. Bên cạnh đó, xã quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên người dân tộc Khmer; bố trí cán bộ xã và những ấp có đông đồng bào dân tộc Khmer có cơ cấu thích hợp; bố trí xen kẽ cán bộ là người Kinh với cán bộ là người dân tộc để bổ sung, hỗ trợ cho nhau…

Theo đồng chí Nguyễn Thị Bích Liễu, Bí thư Ðảng ủy xã Thới Xuân, huyện Cờ Ðỏ, xã có 668 hộ, 2.752 người dân tộc Khmer. Thời gian tới, Ðảng ủy xã chỉ đạo thường xuyên nắm bắt dư luận xã hội, kịp thời giải quyết tốt những bức xúc trong đồng bào dân tộc Khmer, không để kẻ xấu lợi dụng kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc; thường xuyên tuyên truyền, nắm bắt tâm tư, định hướng tư tưởng và hỗ trợ xây dựng nhà ở, vay vốn làm ăn kịp thời. Ðảng ủy chỉ đạo phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác tuyên truyền, vận động; tranh thủ và phát huy vai trò người có uy tín, chức sắc trong đồng bào dân tộc Khmer tham gia đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Ðẩy mạnh thực hiện phong trào, mô hình vận động toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong đồng bào dân tộc Khmer; thực hiện tốt việc tuyên truyền quan điểm, chính sách dân tộc, tôn giáo của Ðảng, nhà nước và các âm mưu thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch.

Nỗ lực của các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc quan tâm chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và giải quyết tốt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân nói chung, đồng bào dân tộc Khmer nói riêng trong thời gian qua càng vun đắp, củng cố niềm tin trong nhân dân vào sự lãnh đạo của Ðảng, chính quyền; đồng thời nâng cao tinh thần cảnh giác, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Ðảng.

Bài, ảnh: Dung Ảnh

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây