Bình Thủy: Triển khai Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Thứ sáu - 08/03/2024 11:15 85 0
Ban Chỉ đạo 35 quận Bình Thủy vừa tổ chức triển khai Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng TP Cần Thơ năm 2024. Đây là năm thứ hai cuộc thi được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.
8 3 trienkaithi
Quang cảnh hội nghị.

Tại buổi triển khai, đồng chí Lê Hoàng Thủy Trinh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị quận, Phó trưởng Ban Chỉ đạo 35 quận Bình Thủy thông qua một số tiêu chí về cuộc thi như: hình thức, nội dung, chủ đề, thể loại... Trong đó, chủ đề bài viết tập trung vào những vấn đề cơ bản, trọng tâm về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay như: Giá trị khoa học, cách mạng và thời đại của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và những đề xuất bổ sung, phát triển; chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay; lý luận về đường lối đổi mới đất nước; bảo vệ, vận dụng, phát triển lý luận của Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực; những nội dung cốt lõi, nội dung mới của các Nghị quyết, kết luận các Hội nghị Trung ương khóa XIII năm 2023, 2024, các cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng xuất bản năm 2023; bảo đảm an sinh xã hội, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc; nhận diện và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, phần tử cơ hội trên tất cả các lĩnh vực; tổng kết những kinh nghiệm quý, mô hình, cách làm hay và đề xuất giải pháp, kiến nghị nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng,... Tác phẩm dự thi là tác phẩm sáng tạo lần đầu, chưa được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội trước thời điểm phát động. Tác phẩm chính luận bằng tiếng Việt (hoặc tiếng dân tộc, tiếng nước ngoài được dịch ra tiếng Việt) thuộc các loại hình: Tạp chí (in hoặc điện tử), Báo (in hoặc điện tử), phát thanh, truyền hình. Ban tổ chức nhận tác phẩm dự thi đến hết ngày 17/5/2024 và dự kiến vào tháng 7/2024 sẽ diễn ra Lễ tổng kết và trao giải.

Cuộc thi nhằm tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò quan trọng trong đời sống xã hội của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Qua đó, tiếp tục phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện lực lượng, tiến tới hình thành mạng lưới rộng khắp bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ.
Tin, ảnh: Thanh Xuân
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây