Tài liệu tuyên truyền

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Huỳnh Tấn Phát

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Huỳnh Tấn Phát  

 •   08/12/2022 09:14:09 PM
 •   Đã xem: 2
Ban Tuyên giáo Trung ương vừa ban hành Hướng dẫn 81-HD/BTGTW ngày 29/11/2022 về tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Huỳnh Tấn Phát (15/02/1913 - 15/02/2023); qua đó, nhằm tôn vinh và tri ân những công lao, đóng góp to lớn của đồng chí trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.
Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2023

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2023  

 •   08/12/2022 09:10:58 PM
 •   Đã xem: 3
Thông qua các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm góp phần phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự thống nhất cao trong Đảng, sự đồng thuận xã hội để thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nỗ lực vượt qua khó khăn thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 50 năm Chiến thắng “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không” (12/1972 - 12/2022)

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 50 năm Chiến thắng “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không” (12/1972 - 12/2022)

 •   05/12/2022 02:54:21 AM
 •   Đã xem: 33
Ban Tuyên giáo Trung ương vừa phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam biên soạn Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 50 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” (12/1972 - 12/2022). Trang thông tin điện tử Tuyên giáo Cần Thơ trân trọng giới thiệu toàn văn Đề cương tuyên truyền.
Hướng dẫn Báo chí tuyên truyền kết quả 01 năm thực hiện Kết luận của Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021

Hướng dẫn Báo chí tuyên truyền kết quả 01 năm thực hiện Kết luận của Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021

 •   27/11/2022 12:03:56 PM
 •   Đã xem: 43
Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Hướng dẫn số 80 - HD/BTGTW về hướng dẫn Báo chí tuyên truyền kết quả 01 năm thực hiện Kết luận của Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tổ chức ngày 24/11/2021; những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.
Đề cương kỷ niệm 60 năm ngày Chiến thắng Ấp Bắc

Đề cương kỷ niệm 60 năm ngày Chiến thắng Ấp Bắc

 •   20/11/2022 03:40:11 AM
 •   Đã xem: 29
Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Đề cương kỷ niệm 60 năm ngày Chiến thắng Ấp Bắc (02/01/1963 - 02/01//2023). Trang Thông tin điện tử Tuyên giáo Cần Thơ trân trọng giới thiệu toàn văn bản Đề cương.
20 11 doan

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày Chiến thắng Ấp Bắc

 •   20/11/2022 03:26:35 AM
 •   Đã xem: 18
Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày Chiến thắng Ấp Bắc (02/01/1963 - 02/01/2023). Trang thông tin điện tử Tuyên giáo Cần Thơ trân trọng giới thiệu toàn văn bản Hướng dẫn.
Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Kiệt

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Kiệt

 •   20/11/2022 03:17:54 AM
 •   Đã xem: 38
Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Kiệt (23/11/1922 - 23/11/2022). Trang Thông tin điện tử Tuyên giáo Cần Thơ trân trọng giới thiệu toàn văn bản Đề cương.
Đề cương tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII

Đề cương tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII

 •   13/11/2022 01:28:52 AM
 •   Đã xem: 45
Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Đề cương tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Trang Thông tin điện tử Tuyên giáo Cần Thơ trân trọng toàn văn bản Đề cương.
Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII

Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII

 •   13/11/2022 12:47:40 AM
 •   Đã xem: 35
Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Hướng dẫn số 75- HD/BTGTW về tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Trang thông tin điện tử Tuyên giáo Cần Thơ trân trọng giới thiệu toàn văn bản Hướng dẫn.
Tuyên truyền kỷ niệm 50 năm Ngày ký Hiệp định Paris

Tuyên truyền kỷ niệm 50 năm Ngày ký Hiệp định Paris

 •   08/11/2022 10:07:11 PM
 •   Đã xem: 35
Kỷ niệm 50 năm Ngày ký Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam (27/1/1973 - 27/1/2023), Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu tập trung tuyên truyền theo chủ đề 'Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam - Mốc son thắng lợi trên mặt trận ngoại giao thời đại Hồ Chí Minh'.
Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 50 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” (12/1972 - 12/2022)

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 50 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” (12/1972 - 12/2022)

 •   07/11/2022 01:51:42 AM
 •   Đã xem: 19
Thông qua các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm góp phần tăng cường, bồi đắp niềm tin của Nhân dân với Đảng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Hướng dẫn số 71-HD/BTGTW ngày 07/10/2022 hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 50 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” (12/1972 - 12/2022) như sau:
Từ 3 đến 5/11, TP Cần Thơ triển khai tiêm vắc xin bại liệt mũi 2 cho trẻ từ 9 tháng đến dưới 1 tuổi

Từ 3 đến 5/11, TP Cần Thơ triển khai tiêm vắc xin bại liệt mũi 2 cho trẻ từ 9 tháng đến dưới 1 tuổi

 •   01/11/2022 04:25:37 AM
 •   Đã xem: 34
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Cần Thơ (CDC Cần Thơ) cho biết, từ ngày 03 đến 05/11, TP Cần Thơ sẽ triển khai tiêm vắc xin bại liệt mũi 2 cho trẻ từ 9 tháng đến dưới 1 tuổi, với các nhóm tuổi như sau:
Triển khai các hoạt động hưởng ứng 10 năm Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn thành phố Cần Thơ

Triển khai các hoạt động hưởng ứng 10 năm Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn thành phố Cần Thơ

 •   25/10/2022 10:45:31 AM
 •   Đã xem: 47
Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ vừa ban hành Kế hoạch số 188/KH-UBND về tổ chức các hoạt động hưởng ứng 10 năm Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
Mời tham gia bình chọn cho Chiến dịch We Love City của thành phố Cần Thơ

Mời tham gia bình chọn cho Chiến dịch We Love City của thành phố Cần Thơ

 •   20/10/2022 10:42:57 AM
 •   Đã xem: 168
Ngày 20/10, UBND TP Cần Thơ có văn bản đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, trên toàn địa bàn thành phố khẩn trương huy động cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, thanh niên và Nhân dân thành phố tham gia bình chọn cho Chiến dịch We Love City (Chúng tôi yêu Thành phố) của thành phố Cần Thơ thông qua đường link: https://welovecities.org/vi/can-tho/.
Bộ đội tên lửa những ngày đánh trận Điện Biên Phủ trên không.

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 50 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” (12/1972 - 12/2022)

 •   19/10/2022 05:33:25 AM
 •   Đã xem: 61
Thông qua các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm góp phần tăng cường, bồi đắp niềm tin của Nhân dân với Đảng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.
Tuyên truyền an ninh môi trường phục vụ phát triển bền vững đất nước

Tuyên truyền an ninh môi trường phục vụ phát triển bền vững đất nước

 •   19/10/2022 05:00:47 AM
 •   Đã xem: 25
Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Hướng dẫn tuyên truyền an ninh môi trường phục vụ phát triển bền vững đất nước. Tạp chí Tuyên giáo giới thiệu toàn văn bản Hướng dẫn.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi Thư chúc mừng ngành Xuất bản, In và Phát hành sách Việt Nam

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi Thư chúc mừng ngành Xuất bản, In và Phát hành sách Việt Nam

 •   10/10/2022 03:35:09 AM
 •   Đã xem: 65
Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống của ngành Xuất bản, In và Phát hành sách Việt Nam (10-10-1952/10-10-2022), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gửi Thư chúc mừng ngành Xuất bản, In và Phát hành sách Việt Nam.
Hướng dẫn tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong 03 năm 2023 - 2025

Hướng dẫn tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong 03 năm 2023 - 2025

 •   03/10/2022 03:22:29 AM
 •   Đã xem: 131
Ban Tuyên giáo Trung ương vừa ban hành Hướng dẫn số 69-HD/BTGTW về tổ chức hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong 03 năm 2023 - 2025.
Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Ngân (1902 - 2022)

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Ngân (1902 - 2022)

 •   03/10/2022 03:10:15 AM
 •   Đã xem: 194
Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Ngân (1902 - 2022). Trang thông tin điện tử Tuyên giáo Cần Thơ giới thiệu toàn văn Đề cương tuyên truyền này.

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây