Tài liệu tuyên truyền

Chỉ huy quyết đoán, tác chiến linh hoạt trong Chiến dịch Đà Nẵng xuân 1975

Chỉ huy quyết đoán, tác chiến linh hoạt trong Chiến dịch Đà Nẵng xuân 1975

 •   19/03/2023 12:54:29 PM
 •   Đã xem: 16
Chiến dịch Đà Nẵng xuân 1975 là một chiến dịch tiến công hiệp đồng binh chủng quy mô lớn được tiến hành trong điều kiện chuẩn bị gấp rút và diễn ra rất khẩn trương, để lại nhiều bài học về nghệ thuật quân sự, đặc biệt là nghệ thuật tổ chức chỉ huy chủ động, quyết đoán, táo bạo, sâu sát chiến trường và tác chiến linh hoạt khi thời cơ chiến lược đến.
Hướng dẫn triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”

Hướng dẫn triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”

 •   14/03/2023 10:49:14 AM
 •   Đã xem: 38
Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Hướng dẫn số 97 - HD/BTGTW về triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tạp chí Tuyên giáo trân trọng giới thiệu toàn văn bản Hướng dẫn.
Đổi mới công tác tuyên truyền chính trị

Đổi mới công tác tuyên truyền chính trị

 •   12/03/2023 01:12:30 PM
 •   Đã xem: 28
Ở nước ta, tuyên truyền chính trị tập trung chủ yếu vào các nội dung tuyên truyền giáo dục chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền kỷ niệm các sự kiện lịch sử trọng đại, sự kiện chính trị trong nước và quốc tế; chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; đấu tranh với âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
Tổ chức nhiều hoạt động chào mừng kỷ niệm 20 năm TP Cần Thơ trực thuộc Trung ương

Tổ chức nhiều hoạt động chào mừng kỷ niệm 20 năm TP Cần Thơ trực thuộc Trung ương

 •   07/03/2023 02:05:23 AM
 •   Đã xem: 60
Chiều 06/3, Uỷ ban Nhân dân TP. Cần Thơ họp với các sở, ngành và quận huyện triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 20 năm thành lập TP. Cần Thơ trực thuộc Trung ương (01/01/2004-01/01/2024) gắn với Chào năm mới và “Mừng Đảng quang vinh - Mừng Xuân Giáp Thìn 2024”.
Lực lượng Công an nhân dân cần quyết tâm, chung sức, đồng lòng trong học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy (*)

Lực lượng Công an nhân dân cần quyết tâm, chung sức, đồng lòng trong học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy (*)

 •   07/03/2023 01:39:10 AM
 •   Đã xem: 25
Để lực lượng Công an nhân dân là "thanh bảo kiếm" ngày càng sắc bén hơn, "lá chắn" ngày càng vững chắc hơn, "hai cánh của con chim bảo vệ hoà bình" ngày càng cứng cáp, khoẻ mạnh, dẻo dai, nhịp nhàng hơn thì càng cần phải có sự quyết tâm, chung sức, đồng lòng của toàn lực lượng Công an nhân dân trong học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy.
Văn hóa là hồn cốt của mỗi dân tộc (*)

Văn hóa là hồn cốt của mỗi dân tộc (*)

 •   02/03/2023 04:36:49 AM
 •   Đã xem: 28
80 năm qua, như sợi chỉ đỏ xuyên suốt, với ba nguyên tắc “dân tộc”, “khoa học”, “đại chúng”, Đề cương về Văn hóa Việt Nam tiếp tục được Đảng ta vận dụng linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả, phù hợp với thực tiễn Việt Nam để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn báo chí tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về Văn hóa Việt Nam”

Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn báo chí tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về Văn hóa Việt Nam”

 •   28/02/2023 10:07:20 PM
 •   Đã xem: 50
Công tác tuyên truyền cần bảo đảm đúng định hướng chính trị, tư tưởng, với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, có trọng tâm, trọng điểm mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc, có sức lan tỏa sâu rộng, gắn với tuyên truyền mừng Đảng, mừng xuân Quý Mão 2023; bảo đảm tính thường xuyên, liên tục, thuyết phục, chất lượng, hiệu quả.
Những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong công tác Tuyên giáo thành phố Cần Thơ năm 2023

Những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong công tác Tuyên giáo thành phố Cần Thơ năm 2023

 •   16/02/2023 03:18:07 AM
 •   Đã xem: 84
Tại Báo cáo số 325-BC/TU ngày 03/02/2023, về kết quả công tác Tuyên giáo năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023, Ban Thường vụ Thành ủy đề ra 10 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện công tác Tuyên giáo năm 2023.
Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 100 năm ngày sinh Trung tướng Đông Sỹ Nguyên (01/3/1923 - 01/3/2023)

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 100 năm ngày sinh Trung tướng Đông Sỹ Nguyên (01/3/1923 - 01/3/2023)

 •   16/02/2023 02:38:45 AM
 •   Đã xem: 75
Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Tỉnh ủy Quảng Bình biên soạn “Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên (01/3/1923 - 01/3/2023)”. Trang thông tin điện tử Tuyên giáo Cần Thơ đăng toàn văn đề cương này.
Về việc sử dụng Đảng kỳ Đảng Cộng sản Việt Nam

Về việc sử dụng Đảng kỳ Đảng Cộng sản Việt Nam

 •   14/02/2023 12:08:44 PM
 •   Đã xem: 698
Ban Tuyên giáo Trung ương vừa ban hành công văn số 4789 -CV/BTGTW về việc sử dụng Đảng kỳ Đảng Cộng sản Việt Nam. Trang Thông tin điện tử Tuyên giáo Cần Thơ trân trọng toàn văn bản Công văn.
Kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Huỳnh Tấn Phát (15/2/1913-15/2/2023): Huỳnh Tấn Phát – biểu tượng của khối Đại đoàn kết dân tộc

Kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Huỳnh Tấn Phát (15/2/1913-15/2/2023): Huỳnh Tấn Phát – biểu tượng của khối Đại đoàn kết dân tộc

 •   14/02/2023 12:04:26 PM
 •   Đã xem: 43
Kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát - một trí thức tài năng, một người cộng sản kiên trung, một ngọn cờ tiêu biểu của khối đại đoàn kết dân tộc. Sẵn sàng từ bỏ danh vọng và cuộc sống giàu sang, đồng chí đã dấn thân vào con đường cách mạng đầy hy sinh, gian khổ, đã cống hiến trọn đời mình vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, vì tự do, hạnh phúc của nhân dân.
Triển khai, thực hiện nhiều nội dung quan trọng trong công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên năm 2023 trên địa bàn thành phố

Triển khai, thực hiện nhiều nội dung quan trọng trong công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên năm 2023 trên địa bàn thành phố

 •   14/02/2023 02:51:20 AM
 •   Đã xem: 23
Với mục đích giúp Ban Tuyên giáo các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy trực thuộc Thành ủy, các tổ chức chính trị - xã hội thành phố; đội ngũ báo cáo viên các cấp và tuyên truyền viên cơ sở chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên và đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong bối cảnh tình hình mới, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã ban hành hướng dẫn công tác tuyên truyền miệng, hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên năm 2023 với nhiều nội dung quan trọng; tập trung đổi mới theo tinh thần hướng mạnh về cơ sở, khắc phục tình trạng “nghẽn” thông tin định hướng từ cấp ủy cơ sở đến cán bộ đảng viên và quần chúng Nhân dân.
Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về Văn hóa Việt Nam” (1943 - 2023)

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về Văn hóa Việt Nam” (1943 - 2023)

 •   06/02/2023 02:12:17 AM
 •   Đã xem: 102
Ban Tuyên giáo Trung ương vừa ban hành công văn số 93-HD/BTGTW ngày 1/2/2023 về hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về Văn hóa Việt Nam” (1943 - 2023). Trang thông tin điện tử Tuyên giáo Cần Thơ giới thiệu toàn văn Hướng dẫn.
Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên

 •   06/02/2023 01:59:48 AM
 •   Đã xem: 76
Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Hướng dẫn số 91-HD/BTGTW ngày 18/1/2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên (01/3/1923 - 01/3/2023).
[Infographics] Những truyền thống vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam

[Infographics] Những truyền thống vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam

 •   01/02/2023 09:58:59 PM
 •   Đã xem: 54
Đảng Cộng sản Việt Nam đã xây dựng nên nhiều truyền thống quý báu, thể hiện bản chất tốt đẹp như trung thành vô hạn với lợi ích của dân tộc và giai cấp, gắn bó máu thịt giữa Đảng và nhân dân...
Hướng dẫn công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên năm 2023

Hướng dẫn công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên năm 2023

 •   01/02/2023 12:48:03 PM
 •   Đã xem: 70
Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Hướng dẫn số 89-HD/BTGTW ngày 6/1/2023 về hướng dẫn công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên năm 2023. Trang Thông tin điện tử Tuyên giáo Cần Thơ trân trọng giới thiệu toàn văn bản Hướng dẫn.
Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 50 năm Ngày ký Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam (27/01/1973 - 27/01/2023)

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 50 năm Ngày ký Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam (27/01/1973 - 27/01/2023)

 •   24/01/2023 02:56:25 AM
 •   Đã xem: 47
Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bộ Ngoại giao biên soạn Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 50 năm Ngày ký Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam (27/01/1973 - 27/01/2023). Trang thông tin điện tử Tuyên gió Cần Thơ trân trọng giới thiệu toàn văn đề cương.
Thư chúc mừng năm mới Xuân Qúy Mão năm 2023

Thư chúc mừng năm mới Xuân Qúy Mão năm 2023

 •   30/12/2022 10:32:28 AM
 •   Đã xem: 66
Infographic: 12 ngày đêm chiến đấu anh dũng, kiên cường, mưu trí, sáng tạo

Infographic: 12 ngày đêm chiến đấu anh dũng, kiên cường, mưu trí, sáng tạo

 •   27/12/2022 03:06:59 AM
 •   Đã xem: 59
12 ngày đêm chiến đấu anh dũng, kiên cường, mưu trí, sáng tạo, quân và dân ta đã đánh bại hoàn toàn cuộc tập kích chiến lược đường không quy mô lớn chưa từng có của đế quốc Mỹ, làm nên Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”, buộc Mỹ phải ký Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam.

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây