Cần Thơ đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam

Thứ bảy - 20/04/2024 12:22 87 0
Ngày 19/4/2024, Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Kế hoạch số Số 290-KH/TU tuyên truyền tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (01/5/1904 - 01/5/2024).
20 4 vn
Chương trình nghệ thuật đặc sắc với chủ đề “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu” tái hiện những dấu mốc quan trọng trong suốt cuộc đời hy sinh, cống hiến của Tổng Bí thư Trần Phú. Ảnh nguồn: https://dangcongsan.vn.

Theo đó, đẩy mạnh tuyên truyền về: Thân thế, cuộc đời hoạt động và những cống hiến to lớn của đồng chí Trần Phú đối với Đảng và cách mạng Việt Nam, với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, nhất là những đóng góp quan trọng trên cương vị Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng.

Tấm gương mẫu mực về phẩm chất, đạo đức; tình thương yêu đồng chí, đồng bào; lòng trung thành vô hạn với sự nghiệp cách mạng của Đảng; ý chí kiên cường, bất khuất trước kẻ thù của Tổng Bí thư Trần Phú.

Ý nghĩa và giá trị của Bản Luận cương Chính trị năm 1930 do đồng chí Trần Phú khởi thảo và các văn kiện của Đảng ta trong thời kỳ đồng chí làm Tổng Bí thư; các nhiệm vụ xây dựng văn kiện cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng trong phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại phiên họp thứ nhất Tiểu ban văn kiện Đại hội XIV    của Đảng; kết quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, nhất là những kết quả từ đầu nhiệm kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đến nay.

Thành tựu và kết quả sau gần 40 năm thực hiện đường lối đổi mới đất nước; khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng; sự nỗ lực  của các cấp, các ngành và vai trò đóng góp to lớn của các tầng lớp Nhân dân.

Đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa, xuyên tạc cuộc đời, sự nghiệp của đồng chí Trần Phú.

Tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm diễn ra tại tỉnh Hà Tĩnh, Phú Yên và các địa phương khác; những thành tựu phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, xây dựng Đảng trên quê hương Hà Tĩnh, Phú Yên nói riêng và của đất nước nói chung.

Một số khẩu hiệu tuyên truyền
1. Nhiệt liệt chào mừng 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú (01/5/1904 - 01/5/2024)!
2. Đồng chí Trần Phú - Người chiến sĩ cộng sản kiên cường, bất khuất!
3. Đồng chí Trần Phú - Tấm gương đạo đức cách mạng sáng ngời!
4. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!
5. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!
6. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

Thông qua các hoạt động tuyên truyền góp phần khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, noi gương các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng, trong đó có đồng chí Trần Phú, vượt qua khó khăn, thách thức, ra sức học tập, lao động, cống hiến sức lực, trí tuệ để xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu công tác tuyên truyền được thực hiện nghiêm túc theo chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, bảo đảm trang trọng, ý nghĩa, thiết thực, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, có tính giáo dục sâu sắc; lồng ghép tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của thành phố, địa phương, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, tin tưởng, tự hào trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân.
Ngô Thảo
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây