Ra mắt các tủ sách Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và Chi bộ điện tử

Chủ nhật - 15/05/2022 22:47 123 0
Tủ sách Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng nói riêng - được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xây dựng - là một hoạt động có ý nghĩa thiết thực thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.
Đại biểu nhấn nút khai trương Tủ sách Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và Tủ sách Chi bộ điện tử. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Đại biểu nhấn nút khai trương Tủ sách Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và Tủ sách Chi bộ điện tử. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Chiều 19/4, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Lễ giới thiệu, trưng bày Tủ sách Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và ra mắt Tủ sách Chi bộ điện tử. 

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là một nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không chỉ là bảo vệ chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh mà còn là bảo vệ Đảng, bảo vệ Cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng; bảo vệ nhân dân; bảo vệ Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam và công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong bối cảnh hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia-dân tộc; giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển.

Trong giai đoạn hiện nay, với sự phát triển bùng nổ của Internet, mặt trận tư tưởng, chính trị cũng phải đối mặt với những chiêu thức và thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch ngày càng tinh vi, phức tạp.

Chúng đẩy mạnh chiến lược “diễn biến hòa bình,” lợi dụng mạng xã hội để truyền bá các quan điểm sai trái, tung tin bịa đặt, xuyên tạc với quy mô ngày càng rộng, mức độ ngày càng mạnh nhằm tấn công vào nền tảng tư tưởng của Đảng, chống phá công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội của nhân dân ta.

Trong Văn kiện Đại hội XIII, Đảng ta yêu cầu: “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết và thường xuyên đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị.”

Tủ sách Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xây dựng và ra mắt bạn đọc là một hoạt động có ý nghĩa thiết thực thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

 Đại biểu tham quan trưng bày Tủ sách Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và khai trương Tủ sách Chi bộ điện tử. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Tủ sách tập hợp hơn 160 đầu sách do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản, phát hành, được chia thành các mảng đề tài: Các tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh và sách viết về Người; sách về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong giai đoạn hiện nay; sách về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; sách về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng...

Nội dung các ấn phẩm được tuyển lựa, đưa vào Tủ sách là những ấn phẩm chất lượng, có giá trị cả về lý luận và thực tiễn, được biên soạn bởi các tác giả là những học giả, chuyên gia uy tín và do các cơ quan nghiên cứu lý luận hàng đầu của Đảng chỉ đạo biên soạn, như: Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hội đồng Lý luận Trung ương, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng... sẽ giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tiếp cận những thông tin chính thống, tin cậy, hữu ích để từ đó có những hiểu biết, nhận thức đúng đắn và biện pháp quyết liệt, đấu tranh có hiệu quả với các biểu hiện sai trái, góp phần tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.

Trong xu thế phát triển của công nghệ số, Nhà xuất bản đã đa dạng hóa sản phẩm, là một trong những nhà xuất bản đi đầu trong việc ứng dụng công nghệ hiện đại. Đến nay, trang sách điện tử Stbook.vn đã xuất bản, phát hành được hơn 400 ấn phẩm điện tử, trong đó có nhiều ấn phẩm phục vụ bạn đọc miễn phí.

Song song với các Tủ sách giấy truyền thống, trang sách điện tử Stbook.vn của Nhà xuất bản cũng lần lượt xây dựng các tủ sách điện tử như: Tủ sách bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; Tủ sách học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Tủ sách lãnh đạo, quản lý...

Đại biểu tham quan trưng bày Tủ sách Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và khai trương Tủ sách Chi bộ điện tử. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Tại buổi lễ, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật ra mắt Tủ sách chi bộ điện tử trên trang Stbook.vn.

Với các ấn phẩm có giá trị lý luận và thực tiễn, phần lớn là các ấn phẩm miễn phí, tập trung liên quan đến nghiệp vụ công tác Đảng, chính quyền, công tác đoàn thể ở cơ sở; sách phổ biến pháp luật, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước...

Tủ sách được phân loại theo các chủ đề: Văn kiện Đảng; Xây dựng Đảng, Nhà nước; Kinh tế; Văn hóa - xã hội; Những vấn đề quốc tế; Quốc phòng, an ninh, đối ngoại... giúp bạn đọc dễ dàng tìm kiếm và lựa chọn những đầu sách mong muốn.

Các sách trong Tủ sách chi bộ nói riêng cũng như Stbook.vn nói chung, với giao diện trang nhã, dễ nhìn, đọc được trên nhiều thiết bị khác nhau, giúp bạn đọc tiếp cận ấn phẩm một cách nhanh nhất, dễ dàng nhất. Đặc biệt, sau khi đăng ký tài khoản trên trang Stbook.vn, độc giả sẽ được đọc miễn phí rất nhiều ấn phẩm của Nhà xuất bản.

Tính đến thời điểm hiện nay, Tủ sách chi bộ trên Stbook.vn đã cập nhật được hơn 80 đầu sách xuất bản trong thời gian gần đây. Thời gian tới, Nhà xuất bản sẽ tiếp tục lựa chọn, cập nhật thêm các sách mới để đáp ứng nhu cầu bạn đọc.

Trong thời gian tới, cùng với việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW, ngày 09/3/2021 của Bộ Chính trị về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Chỉ thị số 44-CT/TW ngày 16/4/2020 của Ban Bí thư về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị; ứng dụng công nghệ trong Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, các tủ sách của Nhà xuất bản sẽ tiếp tục được đẩy mạnh và hoàn thiện nhằm phục vụ, đáp ứng kịp thời nhu cầu đa dạng của các đối tượng độc giả khác nhau.

Quang cảnh Lễ giới thiệu trưng bày tủ sách. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Theo Quỳnh Hoa (TTXVN/Vietnam+)

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây