Cần Thơ: 1 tập thể, 2 cá nhân nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và 58 tập thể, cá nhân nhận Bằng khen của UBND TP Cần Thơ trong học tập và làm theo Bác

Thứ hai - 20/05/2024 05:39 61 0
Ngày 17/5/2024, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Kết luận số 01-KL/TW).
Các đồng chí: Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HÐND thành phố; Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; đại diện Thường trực HÐND, UBND, Ủy ban MTTQVN thành phố; lãnh đạo các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội thành phố, các quận ủy, huyện ủy và đảng ủy trực thuộc Thành ủy... đến dự.
 
518 9 1
Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HÐND thành phố trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 1 tập thể và 2 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ban Thường vụ Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo việc quán triệt, triển khai, tuyên truyền thực hiện Kết luận số 01-KL/TW thông qua chuyên đề toàn khóa của Trung ương, chuyên đề hàng năm của Thành ủy được các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Kết luận số 21-KL/TW khóa XIII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; xem đây là nhiệm vụ thường xuyên, là giải pháp quan trọng, góp phần thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong tình hình hiện nay và thu hút sự tham gia, hưởng ứng tích cực của các tầng lớp Nhân dân trong học việc học tập và làm theo Bác.
518 9 2

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HÐND thành phố; Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố trao tặng Bằng khen của UBND TP. Cần Thơ cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bên cạnh đó, việc gắn kết giữa “học tập” với “làm theo” Bác đã trở thành việc làm thường xuyên, tích cực của mỗi tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân. Nhiều phong trào, hoạt động được phát động, cụ thể các địa phương, đơn vị đã đăng ký và thực hiện 1.851 mô hình trên các lĩnh vực, góp phần xây dựng phong trào học tập và làm theo Bác ngày càng lan tỏa. Vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên được phát huy, góp phần thực hiện tốt các chính sách an sinh, nâng cao đời sống người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố.

Trong 3 năm qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, đã xuất hiện nhiều tấm gương tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến, được ghi nhận, tôn vinh và nhân rộn, toàn thành phố có 1.315 gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được tuyên dương, khen thưởng...
 
518 9 3
Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HÐND thành phố phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HÐND thành phố đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, các địa phương, cơ quan, đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận số 01- KL/TW, gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, sẽ là một trong những tiêu chí, cơ sở để đánh giá, khẳng định giá trị, bản chất chính trị của cán bộ, đảng viên, góp phần thực hiện tốt công tác cán bộ và công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong tình hình hiện nay.

Phó Bí Thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố yêu cầu tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả, nghiên cứu đổi mới hình thức tuyên truyền, đảm bảo phù hợp với từng đối tượng, địa bàn, khu dân cư, góp phần tạo sức lan tỏa sâu rộng trong khu vực, tổ, ấp, hộ gia đình và từng người dân, nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức của các tầng lớp Nhân dân về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo Bác trong giai đoạn mới.
 
518 9 4

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy và đồng chí Lê Tấn Thủ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy trao tặng Bằng khen của UBND TP. Cần Thơ cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Song song đó, chú trọng gắn kết chặt chẽ giữa việc “học tập” với “làm theo” Bác trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, quản lý, thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chú trọng đưa nội dung học tập và làm theo Bác vào chương trình hành động và việc làm cụ thể, gắn với thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Kịp thời phát hiện, nhân rộng những cách làm hay, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với đặc điểm, tình hình của từng địa phương, cơ quan, đơn vị; đưa việc “học tập” và “làm theo” Bác trở thành việc làm thường xuyên, tự giác, nề nếp ở chi bộ, đảng bộ, gắn với thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, gắn với thực hiện Kết luận số 21 KL/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống; kịp thời chấn chỉnh những biểu hiện lệch lạc, làm lướt hoặc thiếu quan tâm, hình thức, nhằm đưa việc học tập và làm theo Bác ngày càng trở nên thực chất, đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả.

Đồng chí Phạm Văn Hiểu cũng lưu ý Ngành Tuyên giáo thành phố tiếp tục phát huy tốt vai trò nòng cốt trong tham mưu triển khai, thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của thành phố trong giai đoạn mới; chủ động nghiên cứu, đề xuất nhân rộng những mô hình điển hình tiên tiến, cách làm hay, hiệu quả, nhất là những tấm gương sáng trong cộng đồng dân cư, ở các địa phương, cơ quan, đơn vị để thúc đẩy mạnh mẽ các hoạt động, phong trào thi đua trong học tập và làm theo Bác.
 
518 9 5
Lãnh đạo thành phố chụp hình lưu niệm cùng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tại hội nghị, 1 tập thể và 2 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 27 tập thể và 31 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2024 được Chủ tịch UBND thành phố tặng Bằng khen.
Tin, ảnh: Phan Ny
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây