Đảng bộ trực thuộc Thành ủy triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt chuyên đề năm 2024 học tập và làm theo Bác

Thứ ba - 16/04/2024 23:34 277 0
Trong những ngày qua các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy trực thuộc Thành ủy Cần Thơ đã tổ chức triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy ý chí tự lực, tự cường nhằm tiếp tục tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh” cho cán bộ, đảng viên các đơn vị.
17 4 nk
Báo cáo viên triển khai chuyên đề 2024 cho cán bộ, đảng viên Đảng bộ Quận ủy Ninh Kiều. Ảnh: CTV.

Thường trực Quận ủy Ninh Kiều vừa tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy ý chí tự lực, tự cường nhằm tiếp tục tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”.

Tại hội nghị, các cán bộ chủ chốt của quận và cấp ủy các chi, đảng bộ trực thuộc Quận ủy được triển khai các nội dung trọng tâm: tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường; vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về phát huy ý chí tự lực tự cường nhằm tiếp tục tăng cường công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Bên cạnh đó, các đại biểu được triển khai Kế hoạch số 213-KH/QU của Ban Thường vụ Quận ủy Ninh Kiều về tổ chức học tập chuyên đề năm 2024.
 
17 4 cr
Đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Thúy An.
 
* Quận ủy Cái Răng vừa tổ chức Hội nghị triển khai, học tập, nghiên cứu Chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy ý chí tự lực, tự cường nhằm tiếp tục tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh” cho cán bộ lãnh đạo chủ chốt của quận và các phường.

Tại hội nghị, 172 đại biểu là các bộ chủ chốt quận và phường các đại biểu được quán triệt, học tập Chuyên đề năm 2024; Kế hoạch số 130-KH/QU của Ban Thường vụ Quận ủy về tổ chức học tập chuyên đề năm 2024 và Hướng dẫn số 13-HD/BTG của Ban Tuyên giáo Quận ủy về tổ chức học tập, tuyên truyền chuyên đề năm 2024.

Theo kế hoạch, từ ngày 10-22/4, Quận ủy Cái Răng sẽ tổ chức quán triệt Chuyên đề năm 2024 đến tất cả cán bộ, đảng viên các chi đảng bộ trực thuộc. Đồng thời, tổ chức kiểm tra nhận thức lý luận chính trị bằng hình thức trắc nghiệm.
 
17 4 om
Đồng chí Nguyễn Hoàng Ba – Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Ô Môn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

* Quận ủy Ô Môn tổ chức hội nghị quán triệt, học tập Chuyên đề năm 2024 cho cán bộ lãnh đạo chủ chốt của quận.

Trong thời gian 01 buổi, các đại biểu được quán triệt, học tập Chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy ý chí tự lực, tự cường nhằm tiếp tục tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”, những nội dung, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Được biết từ ngày 04 đến ngày 10/4, Quận ủy Ô Môn sẽ tổ chức quán triệt Chuyên đề năm 2024 đến tất cả cán bộ, đảng viên các chi đảng bộ trực thuộc. Sau hội nghị tất cả đảng viên sau khi học tập và quán triệt xong phải xây dựng bản cam kết học tập và làm theo Chuyên đề năm 2024, xem đây là một trong những tiêu chí quan trọng đánh giá tổ chức đảng, đảng viên cuối năm 2024.

Nội dung cam kết căn cứ kế hoạch của cấp ủy, chi bộ và chức năng, nhiệm vụ được giao, liên hệ Chuyên đề năm 2024, đề ra giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm và phương hướng tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu.
17 4 bt
Các đại biểu tham gia học tập Chuyên đền năm 2024.
 
* Ban Thường vụ Quận ủy Bình Thủy tổ chức quán triệt, học tập Chuyên đề năm 2024, có 346 đồng chí là Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ quận và cấp ủy các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Quận ủy Bình Thủy, lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể quận và cơ sở, các đồng chí trưởng các đoàn thể 46 khu vực trên địa bàn.

Tại hội nghị, các đại biểu được thông tin chuyên đề năm 2024 của Thành ủy, với 2 phần chính: Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy ý chí tự lực, tự cường, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về phát huy ý chí tự lực, tự cường nhằm tiếp tục tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; kế hoạch của Ban Thường vụ Quận ủy Bình Thủy và Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Quận ủy về học tập, tuyên truyền và thực hiện chuyên đề. Theo đó, sau hội nghị, các cấp ủy đảng trực thuộc Quận ủy lãnh đạo, chỉ đạo tập trung tuyên truyền, triển khai thực hiện chuyên đề năm 2024 bằng các hình thức phù hợp. Việc triển khai học tập, tuyên truyền chuyên đề đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và Nhân dân trên địa bàn quận sẽ hoàn thành trong tháng 4/2024. Quá trình triển khai, tuyên truyền và thực hiện chuyên đề năm 2024 cần gắn với các hoạt động tuyên dương các gương điển hình, tiên tiến trong học tập và làm theo Bác nhân kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024); sơ kết 03 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị so6q 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; các sự kiện quan trọng của quận và các phong trào thi đua yêu nước, nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Tăng cường sử dụng các phương thức truyền thông mới trên nền tảng internet, mạng xã hội; thông qua tọa đàm, hội thảo, giao lưu, văn hóa, văn nghệ, tuyên truyền miệng, hệ thống báo cáo viên, tuyên truyền viên; lồng ghép vào các buổi sinh hoạt chính trị, thời sự… Tuyên truyền, nhân rộng những mô hình hay, điển hình xuất sắc, tiêu biểu, hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại địa phương, cơ quan, đơn vị; đồng thời, phát hiện, xây dựng thêm những mô hình, điển hình mới, nhằm tạo sức lan tỏa sâu, rộng trong đời sống xã hội. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội quận hướng dẫn tuyên truyền nội dung chuyên đề năm 2024 đến cán bộ, hội viên, đoàn viên và các tầng lớp Nhân dân bằng hình thức phù hợp, đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh quận đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền nội dung chuyên đề năm 2024; kết quả thực hiện chuyên đề năm 2024 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; tuyên truyền gương điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị.

Về xây dựng kế hoạch thực hiện của tập thể, đăng ký nội dung làm theo của cá nhân, Ban Thường vụ Quận ủy Bình Thủy yêu cầu cần vận dụng nội dung Chuyên đề năm 2024 vào các chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ của các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, như: Thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành, cơ quan, đơn vị; chú trọng thảo luận, trao đổi, liên hệ thực tế về thực trạng, khó khăn, hạn chế, các giải pháp giải quyết triệt để những vấn đề tồn đọng, vướng mắc của cơ quan, đơn vị; cụ thể hóa các nội dung Chuyên đề năm 2024 bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, hiệu quả; nâng cao chất lượng phong trào thi đua; tập trung xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên; xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phục vụ Nhân dân; đề cao trách nhiệm nêu gương, ý chí tự lực, tự cường, tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, gắn với đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, góp phần tích cực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện đạt và vượt mức các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XII đề ra.

Về nội dung đăng ký “làm theo” của cá nhân, nhất là người đứng đầu phải đảm bảo vận dụng có hiệu quả các nội dung chuyên đề năm 2024 của Thành ủy với nâng cao kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; gửi cấp ủy chi bộ để theo dõi và làm cơ sở phân tích chất lượng và đánh giá, xếp loại cuối năm. Cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, đoàn thể chịu trách nhiệm theo dõi, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch làm theo của đảng viên, công chức, đoàn viên của cơ quan, đơn vị mình.
 
17 4 pd
Đồng chí Đào Ngọc Chi, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Phong Điền phát biểu tại hội nghị.

* Ban Thường vụ Huyện ủy Phong Điền tổ chức Hội nghị nghiên cứu, quán triệt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2024 cho cán bộ chủ chốt và đảng viên toàn Đảng bộ huyện bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến từ huyện đến các xã, thị trấn. Tham dự tại Hội trường Huyện ủy có Tiến sĩ Phan Công Khanh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện chính trị khu vực IV; đồng chí Đào Ngọc Chi, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy; Trần Lê Bình, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Phong Điền;…

Tại Hội nghị các đại biểu được nghe báo viên trình bày Chuyên đề năm 2024: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy ý chí tự lực, tự cường nhằm tiếp tục tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh” gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện và mỗi cơ quan, đơn vị; theo chức năng, nhiệm vụ của mỗi cá nhân, tập thể căn cứ chuyên đề hàng năm đăng ký cam kết tu dưỡng, rèn luyện, học tập và làm theo Bác.

Qua đó, nhằm đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân về quán triệt, thực hiện Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng và Chuyên đề năm 2024; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên, tự giác, tạo sự thống nhất về nhận thức, hành động trong toàn Đảng và toàn xã hội. Từ đó, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Nghị quyết nhiệm vụ năm 2024 của Huyện ủy, Thành ủy và các nghị quyết, quy định, chỉ thị của Đảng.
 
17 4 vt
Đồng chí Huỳnh Thái Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện báo cáo chuyên đề tại hội nghị.

* Huyện ủy Vĩnh Thạnh tổ chức Hội nghị học tập quán triệt Chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy ý chí tự lực, tự cường nhằm tiếp tục tăng cường công tác xây dựng Ðảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”.

Tại Hội nghị, các đại biểu được học tập, quán triệt những nội dung trọng tâm của Chuyên đề năm 2024 về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường; vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về phát huy ý chí tự lực tự cường nhằm tiếp tục tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. 

Để việc thực hiện Chuyên đề năm 2024 tiếp tục đạt kết quả thực chất, Huyện ủy Vĩnh Thạnh đề nghị các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội huyện cần xác định rõ vai trò, trách nhiệm, nội dung, phương thức, thời gian thực hiện để tiếp tục tạo chuyển biến tích cực, mạnh mẽ ở từng cơ quan, đơn vị trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân nâng cao nhận thức hơn nữa về giá trị của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với chuyên đề năm 2024. Qua đó, khơi dậy mạnh mẽ ý chí tự lực, tự cường, tinh thần, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, Nhân dân ra sức thi đua, nỗ lực cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở từng địa phương, đơn vị.
 
17 4 cd
Đồng chí Nguyễn Ngọc Thanh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, phát biểu chỉ đạo hội nghị.

* Ban Thường vụ Huyện ủy Cờ Đỏ tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai chuyên đề năm 2024. Theo đó, các đại biểu được nghe lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy triển khai nội dung học tập chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy ý chí tự lực, tự cường nhằm tiếp tục tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”.

Tại hội nghị, Đồng chí Nguyễn Trung Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện triển khai nội dung Kế hoạch số 172-KH/HU ngày 28/3/2024 của Ban Thường vụ Huyện ủy Cờ Đỏ  tổ chức học tập chuyên đề năm 2024.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Thanh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, yêu cầu các cấp ủy đảng, các ban, ngành, địa phương, sau buổi học tập cần thực hiện tốt một số nội dung sau:

Thứ nhất, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội huyện xây dựng kế hoạch cụ thể hóa triển khai Kế hoạch số 172-KH/HU ngày 28/3/2024 của Ban Thường vụ Huyện ủy; tiếp tục quán triệt, tuyên truyền việc học tập và làm theo gương Bác cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân, nhằm nâng cao nhận thức hơn nữa giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với chuyên đề năm 2024. Qua đó, khơi dậy mạnh mẽ ý chí tự lực, tự cường, tinh thần, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, Nhân dân ra sức thi đua, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh.

Thứ hai, quan tâm đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác học tập, quán triệt, tuyên truyền, phát hiện, biểu dương, nhân rộng các mô hình, gương điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2024 gắn với chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030. Lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chí để đánh giá, bình xét, xếp loại cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trong năm 2024. Từ đó, tiếp tục đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành công việc thường xuyên, tự giác, tạo sự thống nhất nhận thức, hành động của các cấp ủy đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị và từng cá nhân cán bộ, đảng viên.

Thứ ba, tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ gắn nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2024 vào sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề. Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải gương mẫu trong học tập và làm teo gương Bác; đảm bảo việc học tập, quán triệt, tuyên truyền phải được thực hiện nghiêm túc, đúng thời gian quy định; phù hợp tình hình thực tế tại cơ quan, đơn vị.

Thứ tư, chú trọng công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá", tạo bước chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, nhất là người đứng đầu.
 
17 4 tl
Đại biểu tham dự hội nghị.
 
* Huyện ủy Thới Lai triển khai học tập, nghiên cứu chuyên đề năm 2024 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy ý chí tự lực, tự cường nhằm tiếp tục tăng cường công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh" cho các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Huyện ủy, cán bộ chủ chốt cấp huyện.
 
17 4 dcd
Cán bộ, đảng viên dự hội nghị tại Hội trường các ban xây dựng đảng Thành ủy.

* Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan Dân Chính Đảng thành phố tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai chuyên đề năm 2024. Đến dự và thông tin với hội nghị có đồng chí Phan Văn Thép, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy.

Hội nghị được trực tuyến đến đến 90 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc với 124 điểm cầu với 6.127 đảng viên cùng dự.

Tại hội nghị, các đồng chí đã được nghe đồng chí Phan Văn Thép, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy trình bày chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phát huy ý chí tự lực, tự cường nhằm tiếp tục tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh” với hai nội dung chính: Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy ý chí tự lực tự cường nhằm tiếp tục tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Phát biểu kết luận và chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Hồ Truyền Thống, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối, nhấn mạnh: Hội nghị quán triệt, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2024. Đồng chí đề nghị, sau hội nghị này cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng, các đoàn thể trong Đảng bộ Khối bám sát Kế hoạch số 152-KH/ĐUK ngày 26/3/2024 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối để xây dựng kế hoạch thực hiện tại tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị; xác định rõ vai trò, trách nhiệm, nội dung, phương thức, thời gian thực hiện những nhiệm vụ cụ thể. Đặc biệt, bám sát là Công văn số 1749-CV/ĐUK ngày 26/3/2024 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về xây dựng kế hoạch khắc phục hạn chế, khuyết điểm của tập thể năm 2023 và cam kết của cá nhân năm 2024 làm cơ sở đánh giá, xếp loại cuối năm 2024; tiếp tục quán triệt, tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và đoàn viên, hội viên còn lại chưa được học trong đợt này, hoàn thành trong tháng 4 năm 2024; tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2024 vào sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề với những nội dung cơ bản, thiết thực, phù hợp với  nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, gắn với thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.
 
17 4 dn
Cán bộ chủ chốt Đảng bộ Khối tham gia hội nghị.
 
*Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố Cần Thơ tổ chức học tập chuyên đề năm 2024 cho hơn 250 đồng chí cán bộ chủ chốt Đảng bộ Khối. Tham dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Huỳnh Minh Truyền - Thành uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp.

Tại hội nghị, tiến sĩ Phạm Văn Búa - Phó Trưởng Khoa, Khoa học Chính trị, Trường Đại học Cần Thơ đã triển khai Chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy ý chí tự lực, tự cường nhằm tiếp tục tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”. Xác định nội dung trọng tâm, cụ thể để triển khai thực hiện, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, góp phần thực hiện hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2024. Đồng thời, tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa Kết luận số 01-KL/TW, nội dung chuyên đề toàn khóa Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”, phù hợp với tình hình, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, doanh nghiệp.

 Thông qua học tập, quán triệt, mỗi đảng viên hiểu rõ hơn về nội dung, ý nghĩa của Chuyên đề năm 2024, qua đó, nâng cao ý thức trách nhiệm, nghĩa vụ của từng cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực tự cường nhằm xây dựng và phát triển cơ quan, doanh nghiệp trong sạch, vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIV và Nghị quyết Đại hội các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng thời, liên hệ và vận dụng vào thực tiễn công tác gắn với việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao nhằm nâng cao hiệu quả và chất lượng công việc.

Theo kế hoạch chỉ đạo của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp, các chi bộ, đảng bộ cơ sở hoàn thành trong tháng 4 việc triển khai Chuyên đề năm 2024 đến cán bộ, đảng viên và người lao động bằng hình thức phù hợp, hiệu quả.       
 
17 4 LDLDTP
                                                                        Các đại biểu tham dự hội nghi.

* Đồng chí Đoàn Văn Dũng - Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Cần Thơ đã triển khai chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực tự cường nhằm tiếp tục tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh” và định hướng một số nhiệm vụ công tác tuyên truyền trong hệ thống công đoàn thành phố thời gian tới.

Qua đó, nâng cao ý thức trách nhiệm, nghĩa vụ của từng cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực tự cường nhằm xây dựng và phát triển địa phương, cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Nhóm CTV
 
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây