Quận ủy Ninh Kiều sơ kết 01 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW

Thứ hai - 13/06/2022 00:19 246 0
Ngày 10/6, Quận ủy Ninh Kiều tổ chức hội nghị sơ kết 01 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và biểu dương, khen thưởng các tập thể và cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2022. Đồng chí Trần Tiến Dũng, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy - Chủ tịch HĐND quận Ninh Kiều đến dự.
Đồng chí Trần Tiến Dũng, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy - Chủ tịch HĐND quận Ninh Kiều biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
Đồng chí Trần Tiến Dũng, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy - Chủ tịch HĐND quận Ninh Kiều biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
Qua 01 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Quận ủy Ninh Kiều theo chức năng, nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách thiết thực, hiệu quả, sát hợp đặc điểm tình hình địa phương, đơn vị. Nổi bật, trong quá trình tổ chức thực hiện, đã xuất hiện nhiều mô hình hay, sáng tạo, điển hình trong tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW như: mô hình vận động Nhân dân làm đường giao thông; mô hình vẽ tranh tuyên truyền bảo vệ môi trường; mô hình “Tiết kiệm theo lời Bác”, “Nắm gạo nhân ái”, “Giúp phụ nữ tàn tật vươn lên trong cuộc sống”, “Một tấm áo, một chân tình”, “Quầy áo từ thiện”, Đoàn Thanh niên phát động phong trào “Mỗi tháng một câu chuyện, mỗi quý một tác phẩm của Bác”, phong trào “3 trách nhiệm”, “Thanh niên học tập và làm theo lời Bác”, “Xây dựng chi đoàn tiên tiến làm theo lời Bác”, “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh”, Mô hình chung tay phòng chống dịch COVID-19… Qua đó, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh và kinh tế xã hội địa phương ngày càng phát triển.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Tiến Dũng, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy - Chủ tịch HĐND quận Ninh Kiều đề nghị: Thời gian tới, các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Quận ủy Ninh Kiều tiếp tục quán triệt triển khai 06 nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm để thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Trong đó, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện sâu rộng Kết luận số 01-KL/TW và các nghị quyết, chỉ thị liên quan gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, tạo chuyển biến trong công tác tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh. Đưa việc học tập trở thành công việc thường xuyên của chi bộ, cơ quan, đơn vị; tạo nên ý thức tự giác rèn luyện phẩm chất đạo đức, gắn với việc hoàn thành nhiệm vụ được giao của cán bộ, đảng viên. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “về đẩy mạnh hôc tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tiếp tục thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; Quy định số 55-QĐ/TW của Ban Bí thư về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên. Triển khai thực hiện nghiêm túc Quy định số 37-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm. Thực hiện chuẩn mực đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp trong cán bộ, công chức, viên chức theo tinh thần Chỉ thị số 27/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Tăng cường giáo dục cán bộ, đảng viên đổi mới phong cách làm việc, sâu sát cơ sở. kết hợp việc thực hiện sửa chữa, khắc phục khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện tốt nguyên tắc xây dựng Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề, đưa nội dung tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIII. Chú trọng làm tốt công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận số 01-KL/TW gắn với các Nghị quyết của Trung ương, Thành ủy về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định nêu gương của địa phương, đơn vị; đồng thời xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Tổ chức sơ kết, tổng kết thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận số 01-KL/TW và kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng những mô hình mới, cách làm hay.

Dịp này, Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều đã biểu dương khen thưởng 28 tập thể và 45 cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2022.
Tin, ảnh: Ngọc Bích
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây