Tạo chuyển biến mạnh mẽ, thực chất trong học và làm theo trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thứ sáu - 22/03/2024 12:28 486 0
Ngày 22/3, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai chuyên đề năm 2024: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy ý chí tự lực, tự cường nhằm tiếp tục tăng cường công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh” (viết tắt là chuyên đề) cho lãnh đạo, cán bộ chủ chốt trên địa bàn thành phố.
322 9 1

Lãnh đạo, cán bộ chủ chốt thành phố học tập chuyền đề 2024.

Đến dự và nghe báo cáo chuyên đề có các đồng chí: Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy; Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; các đồng chí Ban Thường vụ Thành ủy; Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố; cán bộ chủ chốt trên địa bàn thành phố.

 

322 9 2

 

Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy khẳng định: Đây là một hội nghị quan trọng, nhằm tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII và chuyên đề toàn khóa Đại hội XIII của Đảng phù hợp với tình hình, nhiệm vụ chính trị của thành phố, qua đó, xác định nội dung trọng tâm, cụ thể để triển khai thực hiện việc học tập và làm theo Bác, góp phần xây dựng Đảng, hệ thống chính trị thành phố trong sạch, vững mạnh năm 2024.

Đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố bám sát Kết luận số 01-KL/TW, Kế hoạch số 48-KH/TU ngày 03/11/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW và Kế hoạch số 278-KH/TU ngày 15/3/2024 của Ban Thường vụ Thành ủy, từ đó xây dựng kế hoạch thực hiện của cơ quan, đơn vị; xác định rõ vai trò, trách nhiệm, nội dung, phương thức, thời gian thực hiện những nhiệm vụ cụ thể; qua đó, tiếp tục tạo chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân nhận thức sâu sắc hơn nữa về nội dung, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và nội dung chuyên đề năm 2024. Qua đó, khơi dậy mạnh mẽ ý chí tự lực, tự cường, tinh thần, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, Nhân dân trong thành phố ra sức thi đua, nỗ lực cố gắng, đóng góp vào sự phát triển chung của thành phố bằng những việc làm, phần việc cụ thể.

Đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy tiếp tục định hướng nội dung sinh hoạt chuyên đề trong Bản tin Thông báo nội bộ; định hướng các cơ quan truyền thông, báo chí của thành phố tăng cường tuyên truyền về kết quả thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, chuyên đề năm 2024 và kết quả xây dựng, nhân rộng các mô hình, gương điển hình tiên tiến ở các địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn toàn thành phố.

Đồng thời, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2024 vào sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề với những nội dung cơ bản, thiết thực, phù hợp với  nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; trọng tâm là tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, góp phần nâng cao nhận thức sâu sắc của toàn Đảng bộ thành phố về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu yêu cầu chú trọng chú trọng công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, gắn với thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; qua đó, kịp thời chấn chỉnh những biểu hiện lệch lạc, làm lướt hoặc thiếu quan tâm, hình thức. Trên cơ sở nội dung chuyên đề được tiếp thu tại hội nghị, đề nghị từng cấp ủy, tổ chức đảng và mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, thủ trưởng cơ quan, đơn vị cần phát huy đầy đủ vai trò, trách nhiệm, tính tiền phong, gương mẫu, nhất là sự nêu gương trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ đó, đưa việc học tập và làm theo Bác ngày càng trở nên thực chất, đi vào chiều sâu, hiệu quả, thiết thực, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh, toàn diện, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, nâng cao đời sống Nhân dân.
 
322 9 3
Tiến sĩ Phan Công Khanh, Giám đốc Học viện Chính trị Khu vực 4 triển khai chuyên đề năm 2024 tại hội nghị.

Tại Hội nghị, các đồng chí đã được nghe Tiến sĩ Phan Công Khanh, Giám đốc Học viện Chính trị Khu vực 4 trình bày chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phát huy ý chí tự lực, tự cường nhằm tiếp tục tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh” với hai nội dung chính: Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy ý chí tự lực tự cường nhằm tiếp tục tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.
 
322 9 4
Đồng chí Nguyễn Ngọc Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy triển khai Kế hoạch số 278-KH/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về tổ chức học tập chuyên đề năm 2024.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy triển khai Kế hoạch số 278-KH/TU ngày 15/3/2024 của Ban Thường vụ Thành ủy về tổ chức học tập chuyên đề năm 2024 của thành phố. Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai nội dung chuyên đề hoàn thành trong tháng 3/2024. Các Quận ủy, Huyện ủy, Đảng ủy trực thuộc Thành ủy chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức học tập, quán triệt chuyên đề hoàn thành trong tháng 4/2024. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố hướng dẫn, lồng ghép tuyên truyền nội dung chuyên đề trong đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân bằng hình thức phù hợp, bảo đảm chất lượng, hiệu quả.
Tin, ảnh: Phong Dinh
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây