Tổ chức học tập chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy ý chí tự lực, tự cường nhằm tiếp tục tăng cường công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”

Thứ sáu - 15/03/2024 12:32 12.046 0
Ngày 15/3/2024, Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Kế hoạch số 278-KH/TU tổ chức học tập chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy ý chí tự lực, tự cường nhằm tiếp tục tăng cường công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”.
Nhằm tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa Kết luận số 01-KL/TW, nội dung chuyên đề toàn khóa Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”, phù hợp với tình hình, nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Xác định nội dung trọng tâm, cụ thể để triển khai thực hiện, góp phần xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, góp phần thực hiện hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2024. Đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân về quán triệt, thực hiện Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng và Chuyên đề năm 2024; phát hiện, nhân rộng điển hình, gương người tốt, việc tốt, những cách làm hay, sáng tạo trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường kiểm tra, giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện; sơ kết, biểu dương các điển hình  trong học tập và làm theo gương Bác. 

Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu việc học tập và triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2024 đảm bảo  nghiêm túc, chặt chẽ, tránh hình thức, qua loa, chiếu lệ. Kết hợp chặt chẽ  giữa học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện nhiệm vụ chính trị của thành phố, của mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị và cá nhân, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết nhiệm vụ năm 2024.

Tổ chức quán triệt, học tập Chuyên đề năm 2024: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy ý chí tự lực, tự cường nhằm tiếp tục tăng cường công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai nội dung Chuyên đề năm 2024. Thời gian hoàn thành trong tháng 3 năm 2024. Các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy trực thuộc Thành ủy chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức học tập, quán triệt nội dung Chuyên đề năm 2024 trong cán bộ, đảng viên. Thời gian hoàn thành trong tháng 4 năm 2024. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố hướng dẫn, lồng ghép tuyên truyền nội dung Chuyên đề năm 2024 trong đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân bằng các hình thức phù hợp, đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

Ngoài ra, còn thực hiện theo hình thức tổ chức sinh hoạt chuyên đề, cấp ủy, tổ chức đảng lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn sinh hoạt chuyên đề tại chi bộ phù hợp; xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện; định kỳ đánh giá kết quả thực hiện cam kết làm theo của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên; báo cáo kết quả với cấp ủy cấp trên. Cán bộ, đảng viên liên hệ, tích hợp nội dung Chuyên đề năm 2024 vào Bản Cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của cá nhân (theo mẫu kèm theo Công văn số 950-CV/TU ngày 23/01/2024 của Ban Thường vụ Thành ủy về xây dựng kế hoạch khắc phục hạn chế, khuyết điểm của tập thể và cam kết của cán bộ, đảng viên hằng năm); đăng ký việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải cụ thể, gắn với chức năng, nhiệm vụ được giao. Đảng viên nộp Bản cam kết cho chi ủy chi bộ nơi công tác, sinh hoạt để theo dõi, làm cơ sở đánh giá, xếp loại cuối năm; hoàn thành trong tháng 4 năm 2024. Các đảng bộ, chi bộ cơ sở tổng hợp, báo cáo cụ thể với cấp ủy cấp trên để theo dõi, giám sát.

Bênh cạnh đó, nội dung thực hiện chuyên đề năm 2024 cũng yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng gương điển hình, mô hình tiêu biểu; tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện và tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW; biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo Bác năm 2024...
PV
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây