Triển khai thực hiện Nghị quyết số 45/2022/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ và một số nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội năm 2022

Chủ nhật - 27/03/2022 23:52 229 0
Văn phòng Thành ủy vừa phát đi Thông báo số 260-TB/VPTU về kết luận của đồng chí Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Cần Thơ tại Hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết số 45/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ (viết tắt là Nghị quyết số 45/2022/QH15) và một số nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.

Thông báo nêu rõ: Ngày 08/02/2022, đồng chí Lê Quang Mạnh, dự Hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết số 45/2022/QH15 và một số nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 do Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức.

Sau khi nghe đồng chí Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư trình bày dự thảo Kế hoạch về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 45/2022/QH15 của Quốc hội và Báo cáo một số giải pháp khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và ý kiến thảo luận, đóng góp của các đại biểu dự hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy kết luận như sau:

1. Giao Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì, phối hợp với Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân thành phố xây dựng Kế hoạch và tổ chức thực hiện tuyên truyền đầy đủ nội dung, ý nghĩa và tầm quan trọng Nghị quyết số 45/2022/QH15 cho toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động và Nhân dân thành phố để tạo sự đồng thuận, đồng lòng, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết, góp phần thúc đẩy thành phố phát triển nhanh và bền vững, sớm đạt mục tiêu đã được Bộ Chính trị đặt ra tại Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 05/8/2020 “Về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045".

2. Giao Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân thành phố tập trung chỉ đạo Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cụ thể sau:

- Xây dựng, hoàn thiện Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 45/2022/QH15 của Quốc hội báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy trước ngày 18/02/2022.

- Tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy thành lập Ban Chỉ đạo để tổ chức thực hiện các Nghị quyết: Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 05/8/2020 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Nghị quyết số 98/NQ-CP của Chính phủ ngày 30/8/2022 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 05/8/2020 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị quyết số 45/2022/QH15.

- Tiếp thu đầy đủ các ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, khẩn trương hoàn thiện nội dung Báo cáo một số giải pháp khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; đồng thời, tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Tập trung rà soát danh mục dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố nhằm chủ động các quy trình, thủ tục, hồ sơ về đầu tư, chú trọng cải cách thủ tục hành chính, đảm bảo các điều kiện cần thiết để triển khai dự án ngay khi có nhà đầu tư; đồng thời, tiếp tục rà soát, kiên quyết thu hồi các dự án chậm triển khai theo đúng quy định pháp luật, đặc biệt là các dự án liên quan đến lĩnh vực đất đai, nhà ở...

- Tăng cường công tác nghiên cứu, dự báo tình hình, đề ra giải pháp - khắc phục những hạn chế trong thời gian qua nhất là chính sách đất đai liên quan đến việc triển khai đầu tư các dự án, công tác giải phóng mặt bằng, giải quyết tái định cư; thường xuyên rà soát, kiểm tra tình hình sử dụng đất của các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm, đúng quy định pháp luật đối với các trường hợp sử dụng đất không hiệu quả hoặc không đúng mục đích được giao đất, cho thuê đất, gây lãng phí nguồn tài nguyên đất đai.

- Khẩn trương tổ chức lấy ý kiến dự thảo Quy hoạch thành phố Cần Thơ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; các địa phương mời - các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy phụ trách địa bàn tham dự; thủ trưởng các sở, ngành chủ trì lấy ý kiến nội dung quy hoạch ngành. Sau khi hoàn tất việc lấy ý kiến, làm việc với đơn vị tư vấn để hoàn chỉnh nội dung quy hoạch để báo cáo, xin ý kiến Ban Chỉ đạo quy hoạch thành phố trong tháng 02 năm 2022.

- Tiếp tục chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản, đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định. Tập trung chỉ đạo nhanh chóng triển khai thi công, đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư công, nhất là các dự án chậm khởi động sau đợt nghỉ Tết Nguyên đán; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và kiên quyết xử lý nghiêm nhà thầu làm chậm tiến độ, gây lãng phí nguồn lực; đồng thời, thường xuyên báo cáo Thường trực Thành ủy kết quả tiến độ giải ngân và triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố.

Ngô Phương Văn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây