Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Huỳnh Tấn Phát

Thứ năm - 08/12/2022 21:14 219 0
Ban Tuyên giáo Trung ương vừa ban hành Hướng dẫn 81-HD/BTGTW ngày 29/11/2022 về tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Huỳnh Tấn Phát (15/02/1913 - 15/02/2023); qua đó, nhằm tôn vinh và tri ân những công lao, đóng góp to lớn của đồng chí trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.
Đồng chí Huỳnh Tấn Phát và vợ trong kháng chiến chống Mỹ. (Nguồn: Trang tin điện tử Thành phố Hồ Chí Minh).

Theo Hướng dẫn, nội dung tuyên truyền xoay quanh thân thế, cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Huỳnh Tấn Phát; nhà trí thức yêu nước có uy tín lớn, tấm gương tiêu biểu cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc, người cộng sản kiên trung mẫu mực, kiến trúc sư tài năng, sáng tạo.

Tuyên truyền nhấn mạnh những cống hiến quan trọng của đồng chí Huỳnh Tấn Phát đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, đặc biệt là đóng góp của đồng chí trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết quốc tế, tham gia xây dựng đường lối đổi mới đất nước trên các cương vị lãnh đạo Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, Chủ tịch Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và những đóng góp trên lĩnh vực kiến trúc với nhiều công trình, tác phẩm xuất sắc làm đẹp cuộc đời, góp phần xây dựng nền nghệ thuật kiến trúc Việt Nam hiện đại, giàu bản sắc dân tộc.

Qua đó khẳng định, đồng chí Huỳnh Tấn Phát là người luôn trung thành vô hạn với lý tưởng cộng sản, suốt đời phấn đấu cho độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; luôn gần gũi, quý trọng Nhân dân, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng,trước Nhân dân và Tổ quốc; người chiến sĩ cộng sản kiên cường, quả cảm; một nhà lãnh đạo tài năng, sống liêm khiết, giản dị, khiêm nhường, mẫu mực; là tấm gương sáng cho cán bộ, đảng viên, Nhân dân học tập, noi theo.

Đợt tuyên truyền cũng cần nêu rõ những thành tựu và kết quả nổi bật sau hơn 35 năm thực hiện đường lối đổi mới đất nước dưới sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng; sự nỗ lực, phấn đấu bền bỉ, liên tục của các cấp, các ngành và vai trò đóng góp to lớn của các tầng lớp Nhân dân để hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng vào năm 2045. Đồng thời đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa, xuyên tạc cuộc đời, sự nghiệp cách mạng và những cống hiến to lớn của đồng chí Huỳnh Tấn Phát.

Tuyên truyền thể hiện rõ tình cảm của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân, đặc biệt là Nhân dân các tỉnh phía Nam và bạn bè quốc tế đối với đồng chí Huỳnh Tấn Phát và các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm diễn ra tại các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và các địa phương, nhất là trên quê hương Bến Tre.

Thông qua các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm để giáo dục lý tưởng cách mạng, khơi dậy truyền thống yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc; củng cố, bồi đắp niềm tin của Nhân dân trong công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế do Đảng khởi xướng và lãnh đạo; khích lệ, cổ vũ các thế hệ người Việt Nam, nhất là thế hệ trẻ, noi gương đồng chí Huỳnh Tấn Phát và các đồng chí lãnh đạo cách mạng tiền bối tiêu biểu, tích cực học tập, lao động và cống hiến sức lực, trí tuệ để xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm bảo đảm trang trọng, đúng tầm mức; nội dung và hình thức thiết thực, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc; kết hợp với tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc, sự kiện lịch sử, chính trị - xã hội quan trọng của đất nước, kết hợp giữa tuyên truyền trong nước với tuyên truyền đối ngoại, tạo không khí thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra./.

Theo https://baocaovien.vn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây